RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home - Samenwerking - Gehandicaptenzorg

Globale Individuele Ondersteuning (GIO): afstemmingsoverleg VAPH-aanbieders met kinderopvang- en onderwijsactoren

Doelstelling
Globale Individuele Ondersteuning (GIO), een nieuwe functie binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) heeft als doel kinderen met een (vermoeden van) handicap maximaal te laten deelnemen aan:
 • de reguliere kinderopvang
 • buitenschoolse opvang
 • het gewoon onderwijs (tot en met 1e leerjaar).
Voor GIO is het een erkenningsvoorwaarde voor de RTH-zorgaanbieder om samen te werken met andere actoren actief in het werkveld van kinderopvang en onderwijs. Daarom willen RWO Waasland en RWO Dender de afstemming tussen de VAPH-voorzieningen en deze actoren in regio Waas & Dender bevorderen.
RWO-acties

 

 

Meer info

 • RWO Dender:  marleen.stautemas@rwod.be  0471 78 56 21  
 • RWO Waasland: ann.demaesschalck@rwowaasland.be 0492 33 55 83  

 

 

 

Subregionaal Overleg Gehandicaptenzorg Waasland

 

Doelstelling

Het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg (SubROG) streeft naar een optimale afstemming van het regionale zorgaanbod op de zorgvragen van personen met een handicap.

Het overlegplatform wil een bijdrage leveren op volgende terreinen:

 • Het stimuleren en adviseren van lokale besturen i.f.v  een inclusief beleid voor personen met een handicap.
 • Het realiseren van (inter)sectorale samenwerking om tegemoet te komen aan de specifieke noden van personen met een handicap
 • Het signaleren van hiaten en knelpunten in het zorgaanbod ten aanzien van bevoegde diensten en beleidsniveaus.

 

 

Samenstelling

Het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg (SubROG) is een overlegplatform waarin vertegenwoordigers zetelen van

 • Gebruikersverenigingen, waaronder FOVIG en Inclusie Vlaanderen
 • De erkende multidisciplinaire teams, waaronder  de mutualiteiten, de centra voor leerlingenbegeleiding, psychiatrische en algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • De ambulante en residentiële zorgverstrekkers, erkend door het VAPH, waaronder VESTA, Hagewinde, Het Bint, De Klaproos, Alderande, De Bron, Emiliani, Dagcentrum Sint-Niklaas, Het Veer, De Sperwer, Wunian, ’t Zonneken, Tanderuis, Spermalie, De Tandem, Sint-Lievenspoort, De Kangoeroe
 • Coördinatiepunt Handicap, Oost-Vlaanderen
 • Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

 

 

Planning

Het SubROg komt gemiddeld twee keer per jaar samen.

 

 

Meer info

Voor meer informatie over het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg Waasland kunt u terecht bij Annemie Van Steenkiste.

 


 

Werkgroep VAHP-GGZ

 

Doelstelling

De Werkgroep VAPH-GGZ heeft als doel de intersectorale samenwerking tussen de sectoren VAPH en Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Waasland te versterken. Het wil een platform bieden waar organisaties hun ervaringen met gedeelde zorg kunnen delen met elkaar en waar gedeelde zorg gepromoot wordt. Andere initiatieven die de werkgroep neemt zijn het organiseren van thematische infomomenten en het stimuleren van netwerking.

 

 

Samenstelling

De Werkgroep VAPH-GGZ is opgericht in 2011 in het kader van het strategisch actieplan van het SubROG Waasland (SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg). Er wordt tevens gewerkt met een gedeeld voorzitterschap met vertegenwoordiging uit beide sectoren.

 

 

Planning

De werkgroep VAPH-GGZ komt gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar samen.

 

 

Meer info

De Werkgroep VAPH-GGZ heeft een eigen website, waar u meer info vindt over de Werkgroep VAPH-GGZ, hun activiteiten én een overzicht van regionale initiatieven en goede praktijken rond gedeelde zorg VAPH-GGZ.

 

Ook kunt u voor meer info terecht bij:

Voorzitter Werkgroep VAPH-GGZ (sector VAPH): Peter Dewachter

Voorzitter Werkgroep VAPH-GGZ (sector GGZ): Vanessa De Roo