RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home - Samenwerking - Lokaal Ouderenbeleid

Regionaal Forum voor Lokale Ouderenadviesraden

 

Doelstelling

Het Regionaal forum voor lokale ouderenadviesraden wil de ouderenadviesraden ondersteunen en versterken in de realisatie van hun opdracht.

 

Dit gebeurt door middel van:

  • het aanreiken van actuele beleidsinformatie, onderzoeksresultaten, en documentatiemateriaal.
  • het organiseren van vorming omtrent beleidsadvisering.
  • het faciliteren van de uitwisseling van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden.
  • de ondersteuning en coördinatie van bovenlokale samenwerking.

 

Tevens wil dit forum de wisselwerking tussen de lokale ouderenadviesraden en de provinciale adviesraad voor ouderen versterken.

 

 

Samenstelling

Aan dit regionaal forum participeren

  • Voorzitters en Secretarissen van de lokale ouderenadviesraad  uit de 7 Wase gemeenten
  • Vertegenwoordigers van het Provinciebestuur, met name de deskundige zorg en de consulent ouderenparticipatie
  • Coördinator van het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland (overgenomen door Vlaanderen sinds 1 januari 2019)

 

 

 

De leden van het regionaal forum voor lokale ouderenadviesraden ontwikkelden i.s.m het RWO en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een mini-sociale kaart om ouderen wegwijs te maken in het zorg- en dienstverleningsaanbod in de regio.