RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home - Samenwerking - Leernetwerk Huizen van het Kind

Leernetwerk Huizen van het Kind (vroeger Opvoedingsondersteuning) 

 

Doelstelling

Het Regionaal Welzijnsoverleg ondersteunt lokale ambtenaren  in de uitvoering van de opdracht die kadert binnen het voormalige decreet opvoedingsondersteuning en het recente decreet preventieve gezinsondersteuning

Dit gebeurt ondermeer door het aanreiken van actuele beleidsinformatie, documentatie en (promotie)materiaal. Ook de ervaringsuitwisseling tussen de coördinatoren is een belangrijke meerwaarde voor de betrokkenen.

Daarnaast stimuleert en coördineert het RWO intergemeentelijke samenwerking op dit terrein.

 

Samenstelling

Het leernetwerk is in de eerste plaats een forum voor ambtenaren die vanuit een gelijkaardige positie werken aan eenzelfde opdracht, weliswaar elk binnen hun eigen lokale context ​en vanuit hun Huis van het Kind.

Aan het leernetwerk Huizen van het Kind participeren de bevoegde ambtenaren van

 

 1. Beveren
 2. Kruibeke
 3. Lokeren
 4. Moerbeke-Waas
 5. Sint-Gillis-Waas
 6. Sint-Niklaas
 7. Stekene
 8. Temse
 9. Waasmunster
 10. Zwijndrecht

 

 

Resultaten

 • Wase vormingskalender Opvoeden in Beeld:

Het leernetwerk ontwikkelt en verspreidt sinds 2015 een halfjaarlijke vormingskalender. Deze kalender richt zich naar alle ouders, grootouders, opvoeders.. in het Waasland die interesse hebben in bepaalde opvoedingsthema’s of met concrete opvoedingsvragen zitten. Het geeft hen een zicht op het Wase aanbod van opvoedingsondersteunende workshops, infomomenten, vormingen en activiteiten die in het voorjaar georganiseerd worden. Dit is opgestart dankzij financiele steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarna werd het structureel voortgezet door de 9 Wase gemeenten.

vormingskalender voorjaar 2015
vormingskalender najaar 2015

vormingskalender najaar 2016
vormingskalender voorjaar 2017

vormingskalender najaar 2019

vormingskalender voorjaar 2020

 

 • Spreekuur Opvoedingsondersteuning

In tegenstelling tot de grotere gemeenten, was er geen lokaal spreekuur opvoedingsondersteuning in Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas. Via een intergemeentelijke samenwerking en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, konden de vier gemeenten samen beroep doen op vzw De Keerkring, zodanig dat er van 1 oktober 2015-december 2016 wekelijks een halve dag spreekuur in elke gemeente werd georganiseerd.

 

Meer info

 


 

Bovenlokaal Overleg Opvoedingsondersteuning

Doelstelling

Het aanbod preventieve gezinsondersteuning is geen monopolie van één welzijnsorganisatie of een lokaal bestuur. Meerdere welzijnsorganisaties bieden hierin een belangrijke bijdrage.

Het bovenlokaal overleg is een forum waar we samen met de lokale coördinatoren én vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties die eveneens op dit terrein actief zijn, het gedifferentieerde aanbod maximaal op elkaar afstemmen.

Dit overlegplatform vervult eveneens een rol op het vlak van informatiedoorstroming, beleidsadvisering en bovenlokale samenwerking.

 

Samenstelling

Aan het bovenlokaal overleg  participeren

 • de bevoegde ambtenaren van het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht, het stadsbestuur van Sint-Niklaas en Lokeren en het OCMW van Temse, Waasmunster en Sint-Gillis-Waas
 • Vrij CLB Waas en Dender
 • CLB GO Waasland – CLB GO Dender
 • CKG Het Open Poortje
 • Kind & Gezin
 • De Keerkring
 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning

 

Meer info

 

 


 

 

Plattelandsontwikkelingsproject Opvoedingsondersteuning versterken in een aantal plattelandsgemeenten in het Waasland

Doelstelling

 

Dit project wil het Wase aanbod opvoedingsondersteuning (= OO) uitbreiden, versterken, diversifiëren en lokaal toegankelijk maken in de periode 2017-2019, dit via drie acties.

 1. In het Waasland een lokaal aanbod opvoedingsondersteuning verzekeren door het (individueel) spreekuur opvoedingsondersteuning te laten groeien en verder bekend te maken vanaf 2017 in Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster, dit ook met oog voor de meest  kwetsbare gezinnen.
 2. We doen per gemeente (+ Lokeren en Kruibeke) een evaluatie van het aanbod opvoedingsondersteuning en een behoeftepeiling naar preventieve gezinsondersteuning bij ouders (in armoede) en bij relevante organisatie en diensten.
 3. Op basis hiervan zetten we in om het aanbod opvoedingsondersteuning uit te breiden, te verbeteren, te versterken en/of  te diversifiëren en lokaal toegankelijk te maken, ook voor gezinnen in armoede.

 

Organisatie

 • Eind 2016 sloegen vzw De KeerkringRWO Waasland vzw, de gemeenten Kruibeke,
 • WaasmunsterStekeneSint-Gillis-WaasTemse en de stad Lokeren de handen in elkaar.
 • Met financiële ondersteuning via het Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen van Europa, de provincie en de VLM en cofinanciering vanuit de 6 gemeenten.
 • De promotor Regionaal Welzijnsoverleg is projectcoördinator. Deze volgt het project op, zorgt voor de tussentijdse evaluaties en projectverantwoording, organiseert op regelmatige basis overleg tussen de copromotor en partnerorganisaties ter opvolging van het project. Deze ondersteunt ook de bekendmaking van het project in het Waasland.
 • De copromotor vzw De Keerkring zal het project uitvoeren. Zij zijn gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning.
  • Zij zullen het aanbod opvoedingsondersteuning in de diverse gemeenten gedurende het project verzorgen.
  • Zij nemen ook het onderzoek naar de lokale noden OO en gezinsondersteuning op.
  • Om dan te zien welke werkvorm opvoedingsondersteuning (groepswerking, themabijeenkomsten,….) het best aansluit op deze behoeften en vervolgens een opstart te maken van de gewenste en meest haalbare werkvorm.
  • Er zal ook advies gegeven worden aan elke gemeente inzake andere vormen van gezinsondersteuning, mogelijke partners, samenwerkingsmogelijkheden…
  • Op basis hiervan zullen zij het bestaande aanbod aanpassen, uitbreiden, diversifiëren, verbeteren, op maat van elke gemeente.
  • Voor de verzorging van het aanbod én het uitvoeren van de behoeftepeiling wordt 1 VTE voorzien (of 2 halftijdse), gedurende 2,5 jaar. De Keerkring zal als juridische werkgever optreden.
  • De partners ondersteunen de Keerkring actief in de uitvoering van de projectacties in hun gemeente. Ze nemen deel aan het leernetwerk opvoedingsondersteuning, waar het project zal opgevolgd, bijgestuurd en geëvalueerd zal worden.

 

Resultaten

Eind 2019 werd het plattelandsproject afgerond met de volgende resultaten:

 • Lokaal behoeftenonderzoek opvoedingsondersteuning: resultaten zie www.keerkring.be/doc/rapport_behoefteonderzoek.pdf
 • Elke deelnemende gemeente heeft een erkend en gesubsidieerd Huis van het Kind.
 • Binnen het (individueel) Spreekuur voor Ouders zijn er 738 gesprekken gevoerd met 289 unieke gezinnen.
 • De projectresultaten hebben lokale overheden overtuigd om verder structureel in te zetten op opvoedingsondersteuningsaanbod. Het samenwerkingsverband heeft gewerkt en zorgt er verder voor dat het aanbod nog sterker uitgebouwd wordt.
 • De bestendiging van deze resultaten wordt opgevolgd via het Leernetwerk Huizen van het Kind, waarvan de organisatie sinds 2020 werd overgenomen door Kind & Gezin.

 

Meer informatie: