RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home - Samenwerking - Doorstroom

Regionaal Netwerk Doorstroom Waas & Dender

 

Doelstelling

Doorstroom (vroeger Arbeidszorg) voorziet tewerkstelling voor mensen die geen werk vinden in het gewone en het beschermde tewerkstellingscircuit. Het gaat onder andere over mensen met een maatschappelijke achterstelling, een sociale, fysieke of mentale handicap of een psychiatrische problematiek. Zij kunnen met behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan hun mogelijkheden en beperkingen. 


Via de organisatie van het Regionaal Netwerk Doorstroom (RND) wil het RWO de kwalitatieve toepassing van arbeidszorg stimuleren over de sectoren heen, alsook samenhang en continuïteit bevorderen binnen de regio. 

 

Het Regionaal Netwerk Doorstroom is een forum voor:

  • informatiedoorstroming
  • ervaringsuitwisseling
  • deskundigheidsbevordering
  • zorgafstemming
  • onderlinge samenwerking
  • linken met andere sectoren

 

 

Samenstelling

Het Regionaal Netwerk Doorstroom Waas & Dender is samengesteld uit vertegenwoordigers van 15 erkende arbeidszorginitiatieven uit de regio Waas & Dender, GTB Oost-Vlaanderen, Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde, Regionaal Welzijnsoverleg Waasland en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

 

 

 

Planning

Het RND komt gemiddeld drie keer per jaar samen.

 

 

Meer info