RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home - Samenwerking - Gehandicaptenzorg

Subregionaal Overleg Gehandicaptenzorg Waasland

 

Doelstelling

Het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg (SubROG) streeft naar een optimale afstemming van het regionale zorgaanbod op de zorgvragen van personen met een handicap.

Het overlegplatform wil een bijdrage leveren op volgende terreinen:

  • Het stimuleren en adviseren van lokale besturen i.f.v  een inclusief beleid voor personen met een handicap.
  • Het realiseren van (inter)sectorale samenwerking om tegemoet te komen aan de specifieke noden van personen met een handicap
  • Het signaleren van hiaten en knelpunten in het zorgaanbod ten aanzien van bevoegde diensten en beleidsniveaus.

 

 

Samenstelling

Het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg (SubROG) is een overlegplatform waarin vertegenwoordigers zetelen van

  • Gebruikersverenigingen, waaronder FOVIG en Inclusie Vlaanderen
  • De erkende multidisciplinaire teams, waaronder  de mutualiteiten, de centra voor leerlingenbegeleiding, psychiatrische en algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra
  • De ambulante en residentiële zorgverstrekkers, erkend door het VAPH, waaronder VESTA, Hagewinde, Het Bint, De Klaproos, Alderande, De Bron, Emiliani, Dagcentrum Sint-Niklaas, Het Veer, De Sperwer, Wunian, ’t Zonneken, Tanderuis, Spermalie, De Tandem, Sint-Lievenspoort, De Kangoeroe
  • Coördinatiepunt Handicap, Oost-Vlaanderen
  • Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

 

 

Planning

Het SubROg komt gemiddeld twee keer per jaar samen.

 

 

Meer info

Voor meer informatie over het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg Waasland kunt u terecht bij Annemie Van Steenkiste.

 


 

Werkgroep VAHP-GGZ

 

Doelstelling

De Werkgroep VAPH-GGZ heeft als doel de intersectorale samenwerking tussen de sectoren VAPH en Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Waasland te versterken. Het wil een platform bieden waar organisaties hun ervaringen met gedeelde zorg kunnen delen met elkaar en waar gedeelde zorg gepromoot wordt. Andere initiatieven die de werkgroep neemt zijn het organiseren van thematische infomomenten en het stimuleren van netwerking.

 

 

Samenstelling

De Werkgroep VAPH-GGZ is opgericht in 2011 in het kader van het strategisch actieplan van het SubROG Waasland (SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg). Er wordt tevens gewerkt met een gedeeld voorzitterschap met vertegenwoordiging uit beide sectoren.

 

 

Planning

De werkgroep VAPH-GGZ komt gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar samen.

 

 

Meer info

De Werkgroep VAPH-GGZ heeft een eigen website, waar u meer info vindt over de Werkgroep VAPH-GGZ, hun activiteiten én een overzicht van regionale initiatieven en goede praktijken rond gedeelde zorg VAPH-GGZ.

 

Ook kunt u voor meer info terecht bij:

Voorzitter Werkgroep VAPH-GGZ (sector VAPH): Peter Dewachter

Voorzitter Werkgroep VAPH-GGZ (sector GGZ): Vanessa De Roo