Het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw wil met deze website welzijnswerkers informeren over de eigen activiteiten en over de verschillende initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.Studiedagen

Pagina 1 van 5  > >>

Preventieve gezinsondersteuning - Huizen van het Kind

Op 28 maart '14 organiseert het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning een studiedagvoormiddag  Preventieve gezinsondersteuning – Huizen van het Kind.’  De studiedag richt zich naar bestaande én toekomstige partners in opvoedingsondersteuning, partners binnen Huizen van het Kind.

Sociale plattegrond 29 april 2014: Wonen

Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Oost-Vlaanderen en de ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 29 april een sociale plattegrond rond het thema wonen. 

Succesvol samenwerken tussen organisaties... soms verdomd moeilijk !?

Arteveldehogeschool en Samenlevingsopbouw Vlaanderen organiseren op vrijdag 9 mei een studiedag over het professionaliseren van netwerken: een programma met een mix van inhoudelijke input, ervaringsuitwisseling. inspiratie en inzichten voor de eigen praktijk.

Infosessie maatwerkdecreet - decreet lokale diensteneconomie

De Vlaamse overheid - departement Werk en Sociale Economie - organiseert  in samenwerking met het Provinciebestuur op 2 april "14 een infosessie rond maatwerk en lokale diensteneconomie.Deelname is gratis, maar inschrijving noodzakelijk.

Plattelandsarmoede: hoe pak je het aan?

De Plattelandsacademie van Landelijke Gilden organiseert op 11 maart 2014 een studiedag over ‘armoede op het platteland’.

Studiedag: Grenzeloze liefde – grenzeloos geweld.

De provinciale coördinatie inzake Geweld organiseert samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en het CAW Oost-Vlaanderen een studiedag rond intrafamiliaal geweld: hoe omgaan met deze gezinstaboes binnen hulpverlening?

Uitwisselingsdag Multifunctioneel Centrum De Hagewinde

Sinds 1 januari 2012 is De Hagewinde één van de organisaties die deel uitmaken van het VAPH-pilootexperiment ‘Multifunctionele Centra’. Op vrijdag 21 maart '14 delen zij hun ervaringen op een Uitwisselingsdag.


Vorige pagina: Actueel nieuws
Volgende pagina: Vacatures uit de sector