RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

Beste samenwerkingspartner,

 

De laatste weken van juni waren voor het RWO Waasland zeer woelig...

 

Zoals jullie wisten werd de toelagen aan de RWO’s vanuit Vlaanderen stopgezet op 1 juli 2020. Deze middelen zijn overgedragen naar de eerstelijnszones (ELZ) en de ELZ in de provincie Oost-Vlaanderen kregen als bijkomende opdracht de RWO-werkingen te continueren.

 

Met de beide ELZ in het Waasland (Waasland NO en Waasland ZW) was de afspraak gemaakt dat de vzw RWO Waasland zou blijven bestaan en dat met de middelen die deze beide vzw’s ELZ kregen voor de RWO werking, zij het RWO Waasland zouden “inkopen” voor de uitvoering van deze taken. Om een goede structurele band te krijgen tussen RWO en de ELZ zou iemand vanuit het dagelijks bestuur van de ELZ worden toegevoegd aan het dagelijks bestuur van de vzw RWO.

Dit zou gebeuren in een overgangsperiode van maximaal 2 jaar om tegen ten laatste juni 2022 de overgang van RWO naar de ELZ te maken. Op deze wijze zou er voorlopig niets wijzigen in de huidige structuur en werking.

Deze formule werd in de loop van de maand mei afgetoetst bij de Vlaamse administratie. Er werd geen formeel groen licht gegeven, maar we kregen ook nooit de boodschap dat dit niet zou kunnen.

 

Pas half juni kwam de mededeling vanuit Vlaanderen dat zij dit niet zouden aanvaarden en dat de personeelsleden die met deze middelen werden betaald moesten overgaan naar de ELZ. En dit ten laatste op 1 juli 2020.

Dit gaf zowel het RWO Waasland als de beide vzw’ ELZ in het Waasland onvoldoende tijd om dit goed voor te bereiden en ook na te denken over het al of niet laten verder bestaan van de vzw RWO Waasland. Zeker gelet op de verlofperiode vanaf 1 juli die het moeilijk maakte om nog veel overleg te organiseren.

 

Een aantal zaken moeten immers nog worden uitgewerkt:

 • Wat moet er gebeuren met de activiteiten van het RWO Waasland die vanuit andere subsidies of toelagen worden betaald zoals de coördinatie geïntegreerd breed onthaal, het kernpartnerschap van “Krachtgericht Waas en Dender”,…
 • Hoe kan de link worden gelegd met de welzijnsorganisaties die momenteel geen deel uitmaken van de zorgraden van de eerstelijnszones in het Waasland.
 • Hoe worden de RWO taken die niet tot de opdracht van de ELZ behoren verder gegarandeerd
 • Wie zorgt voor de coördinatie van de VZW RWO Waasland en alle daarbij horende juridische en financiële verplichtingen
 • Wordt de vzw RWO Waasland ontbonden of blijft die voor specifieke opdrachten verder bestaan en hoe wordt dan de structurele band gemaakt met de ELZ
 • ….

De situatie vandaag is als volgt:

 • Ann De Maeschalck en Inge Van Loo zijn vanaf 1 juli 2020 personeelslid geworden van de Eerstelijnszones ELZ Waasland ZW en NO.
 • Met de beide voorzitters van de twee ELZ in het Waasland is afgesproken dat zij hun taken voor het RWO integraal behouden en dat de inhoudelijke opvolging van deze taken voorlopig bij de bestuursorganen van de vzw RWO blijft.
 • Liesbeth Schoofs blijft tot 1 september personeelslid van RWO Waasland en doet tot dan de coördinatie van het GBO in Zuid-West Waasland. Op 1 september gaat ze uit dienst. De verlenging van de subsidie voor dit project is immers niet goedgekeurd en Liesbeth heeft zelf ook de keuze gemaakt om terug te keren naar haar vorige werkgever.
 • Ann Dewulf blijft voorlopig personeelslid van het RWO en doet verder de coördinatie van “Krachtgericht Waas en Dender” ons project in het kader van 1 gezin 1 plan.
 • De volgende weken zal in overleg met de beide ELZ worden bekeken hoe de verdere overdracht kan gebeuren en hoe de bovenvermelde knelpunten worden opgelost.

Wij verontschuldigen ons voor de verwarrende en mogelijks late communicatie hierover. Het was echter niet meer mogelijk opnieuw de algemene vergadering te laten samenkomen in de laatste dagen van juni. Dit maakt dat de info die op de algemene vergadering van mei is gegeven niet meer juist is.

 

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij jullie zeker tijdig informeren over de verdere toekomst van het RWO Waasland.


 

 

 

Wat deed RWO Waasland in 2020? 

Lees ons jaarverslag januari-juni 2020.  

De inhoudstafel op p. 2 biedt alvast een overzicht.


Nieuwsbrieven 2020

Lees nu

 

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u hier in. 

 

Regionaal nieuws  & activiteiten:

Neem een kijkje op onze websites:

Daar kan je de laatste nieuwsberichten lezen en zie je per maand een overzicht van regionale activiteiten waar je voor kan inschrijven. 

Intersectorale intervisietafels KOPP - KOAP

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

KOAP: Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek

Vergroot je expertise en deskundigheid in het werken rond deze thematiek in een reeks van 3 begeleide intervisies. 

Info en inschrijving

Praktische gids helpt tijdig een rustige oude dag regelen

De gids kan gratis gedownload worden via de website van Fednot of via de website van de Koning Boudewijnstichting. De gids kan ook gratis besteld worden via www.kbs-frb.be

Nieuwe brochure dementie

De expertisecentra dementie hebben een gloednieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht. 

Als gemeente of organisatie kan je ook een “gepersonaliseerd” magazine bestellen.

Meer info

RWO Activiteiten

RWO webinar over onlinetools gemist?

Bekijk dan nu de presentaties (met dank aan Philippe Bocklandt van Arteveldehogeschool): 

 

Onlinetools om met groepen te werken - webinar 19 mei 2020 

 

Onlinetools inzetten voor individuele hulpvragen - webinar 4 juni 2020 

 

Hoe toch samenwerken in deze coronatijden met elkaar en met onze cliënten? -  algemene en partnervergadering 29 mei 2020 

Samenwerken in tijden van corona: het kàn!

Bekijk de nieuwsbrief van april 2020 voor een overzicht van online tips & tools. 

   

  Vacatures

  Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) kinderen en jongeren - kandidaten 

  gezocht (geen deadline meer voor kandidaturen)

  De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een warme oproep aan KLINISCH PSYCHOLOGEN/ORTHOPEDAGOGEN om, op zelfstandige basis, kortdurende en laagdrempelige, psychische ondersteuning te bieden.  

  Informatie omtrent dit project is intussen terug te vinden op de website van RADAR.

  De deadline 14/6 voor kandidaturen is geschrapt. Maak jouw interesse kenbaar via dit invulformulier

   

  Thema- of doelgroepspecifieke corona-info:

  Eerder informatie en berichten

  • Bekijk hier de vorige nieuwsbrieven met thema- en doelgroepspecifieke info

  Beleidsinfo per sector en thema via VVSG

  (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten)

   

  Eerstelijnszorg: Zorgraden - ELZ Waasland 

  De 2 Eerstelijnszones NO- en ZW-Waasland bundelen samen alle info i.v.m. corona voor het Waasland. Alle artikels van voorgaande, huidige en toekomstige nieuwsbrieven zijn te vinden op beide website: Eerstelijnszone N-O-Waasland en Eerstelijnszone Z-W-Waasland.

   

  RWO-team 

  Het RWO-team werkt in het kader van

   

   

  Ann De Maesschalck (60% - 23u/week)

   

  Algemeen coördinator en contactpersoon voor RWO Waasland.  

  Flexibel werkrooster 23u/week: alle dagen bereikbaar in principe tussen 9-13u en 14-15u 

  GSM 0492 33 55 83 - ann.demaesschalck@rwowaasland.be 

   

  Ann Dewulf (80%)

   

   • Coördinator1 Gezin 1Plan (1G1P) - Krachtgericht Waas en Dender 
   • RWO-contactpersoon voor: Netwerk Integrale Jeugdhulp Waas & Dender en perinataal netwerk 

      Werkt 80%: alle dagen bereikbaar behalve woensdag  

  GSM 0492 73 61 29 - ann@rwowaasland.be  

   

  Inge Van Loo (50%)

   

  Medewerker RWO Waasland 

  Werkt 20u/week: bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag 

  GSM 0490 41 02 66 - inge.vanloo@rwowaasland.be 

   

   

  RWO Waasland

  Het RWO Waasland houdt professionele welzijnswerkers op de hoogte van de verschillende activiteiten en evoluties binnen de regionale welzijnssector. Hebt u - vanuit uw organisatie of sector - actueel nieuws te melden, laat het ons weten.

   

  Maandelijkse bundelen we de nieuwtjes van het RWO en van andere Wase welzijnsorganisaties in een digitale nieuwsbrief.  Meer dan 500 Wase welzijnswerkers en dienstverleners ontvangen deze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u hierop in.