RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

Het RWO Waasland houdt professionele welzijnswerkers op de hoogte van de verschillende activiteiten en evoluties binnen de regionale welzijnssector. Hebt u - vanuit uw organisatie of sector - actueel nieuws te melden, laat het ons weten.

 

Maandelijkse bundelen we de nieuwtjes van het RWO en van andere Wase welzijnsorganisaties in een digitale nieuwsbrief.  Meer dan 500 Wase welzijnswerkers en dienstverleners ontvangen deze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u hierop in.


 

Hoofding

 Eerste Hulp bij Scheiding: vormingsaanbod

Eerste hulp bij scheiding: tips & tricks voor hulpverleners

Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat

Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat

Op dinsdag 5 decemberorganiseert het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender in samenwerking met CAW Oost-VlaanderentZitemzo en de RWO Waasland en Dendermonde de inspiratiedag EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding.
Deze studiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus te maken krijgen. 

Inschrijven klik hier.
Op maandagmiddag 18 december stelt Regionaal Welzijnsoverleg WaaslandCAW Oost-Vlaanderen en tZitemzo de bundel “Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat” voor.
Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek onze tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving. Deze vormingsnamiddag is bedoeld voor schooldirecties, zorgcoördinatoren, leerkrachten, CLB-medewerkers, ….   Inschrijven klik hier.
Op maandagavond 18 december stelt Regionaal Welzijnsoverleg WaaslandCAW Oost-Vlaanderen en tZitemzo de bundel “Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat” voor. 
Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek onze tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving. Deze vormingsavond is bedoeld voor organisatoren van kinderopvang, zowel opvang baby’s en peuters als buitenschoolse opvang.


Inschrijven klik hier.
lees meer » lees meer » lees meer »
 

Reminder: Mobiel Crisis Team en Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen

Het MCT richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. 

Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen richt zich tot personen die zich in een crisissituatie bevinden. Het gaat over een subjectieve beleving van de cliënt. De persoon in crisis ervaart, omwille van een bepaalde gebeurtenis, de nood aan onmiddellijke hulp. Deze vorming enkel gericht naar de lokale partners van het PAKT-regio. Voor het Waasland is dit concreet Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke.

PROGRAMMA:

8u30 Onthaal
9u00 Voorstelling werking Mobiel Crisisteam Team (MCT) en De Crisishulp van het CAW Oost-Vlaanderen
11u00 Casusbespreking
12u00 Netwerkmoment met broodjesmaaltijd
DATUM:30 november 2017 
LOCATIE: MFC Hagewinde Poststraat 106 9160 Lokeren

Inschrijven
 

Infolunch: Geïntegreerd Breed Onthaal Sint-Niklaas

Maandag 11 december zal er tijdens een infolunch  stand van zaken gegeven worden over Geïntegreerd Breed Onthaal in Sint-Niklaas.


CAW Oost-Vlaanderen, OCMW Sint-Niklaas en Dienst Maatschappelijk Werk mutualiteiten werken een gemeenschappelijk onthaal uit. Samenwerking, samen zoeken en samen vorm geven zodat de burger/client/ klant snel zijn weg kan vinden.


Wij zorgen voor soep en u brengt de boterhammen mee.Inschrijven klik hier.
 

Theatervoorstelling BOL WOL

Gespreksavond IS HET EEN MEISJE OF EEN JONGEN?

Theater/familievoorstelling BOL WOL voor kinderen (+7) én hun ouders
Zondag 19 november 2017│ 15u │ inkom: 2€ kinderen – 3€ volwassenen │ 

BOL WOL gaat over genderidentiteit. 
Over jongens en meisjes - blauw en roze - vakjes en kotjes.
Over spelen.
kind zijn.
Ook geschiedenis 
en
mens zijn.Locatie: huisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22
Info & reservatie: sintniklaas@demens.nu / T 03 777 20 87

Al van voor je geboren bent, worden er beslissingen voor je genomen, in functie van je gender. ‘Het is een jongen!’ staat op het geboortekaartje. De kinderkamer wordt blauw geschilderd en er wordt gezocht naar typisch speelgoed. Maar genderidentiteit is een veel breder spectrum in alles wat tussen man en vrouw kan vallen. 

Er wordt weleens gezegd dat genderidentiteit een hype is. Er is weliswaar meer openheid en aandacht, maar niemand kiest voor de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan als je gevoel niet klopt met je geslacht: het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van ouders & omgeving, opboksen tegen vooroordelen en tegen de maatschappelijke gendernormen. Waarom is geslacht überhaupt zo belangrijk? Heeft geslacht vandaag nog juridische relevantie? Locatie: huisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22
Info & reservatie: sintniklaas@demens.nu / T 03 777 20 87

 

Infonamiddag : wat is diabetes?

Infoavond: Zorgverlenen in een superdiverse samenleving

Dat diabetes een chronische aandoening is, en vroeger de term suikerziekte vaak
gebruikt werd, is alom bekend. Dat wereldwijd 347 miljoen mensen diabetes hebben,
is wellicht minder bekend. En voorspellingen wijzen enkel op een toename.
Graag nodigen we u dan ook uit op de infonamiddag om deze aandoening en enkele
aspecten ervan op een begrijpelijke manier toe te lichten.
Werkgroep Interculturalisering van Deel-sel Lokeren/Lochristi/Wachtebeke verwelkomt u graag op een infoavond voor (thuis)zorgverleners over zorg verlenen in de superdiverse samenleving. 
Over de jaren heen is het doelpubliek van (thuis)zorgdiensten vergroot en
diverser geworden. In tijden van superdiversiteit ontmoeten zorgverleners
meer en meer patiënten/cliënten met verschillende migratieachtergronden
die ook meer en meer van elkaar verschillen dan vroeger het geval
was.
lees meer » lees meer »
 

Aanbod OTA – Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp

Superdiversiteit’ is een veel gebruikte term om de samenleving van vandaag te omschrijven. Een gevolg daarvan is dat de huidige (referentie)kaders worden uitgedaagd en in sommige gevallen bijgesteld dienen te worden. Dit is ook de realiteit van de hulpverlening: vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend en de zoektocht naar ‘nieuwe antwoorden’, vraagt een ‘proces’ op vele niveaus: van versterking van de competenties van de individuele hulpverlener tot een organisatiebeleid waarin ‘cultuursensitieve zorg’ een plaats krijgt.
Het OTA wil mee inzetten op de procesbegeleiding door enerzijds de hulpverlener te coachen en anderzijds trajecten voor te stellen op bestuursniveau (al dan niet in samenwerking met partners).


Lees meer>>
 

Vacature : Bewegen op verwijzing- coach

Methodiekencafé: werken met kinderen, jongeren en hun context

Bewegen op Verwijzing-coach

regio Waasland

Als Bewegen op Verwijzing-coach is het jouw taak om mensen te helpen om gezonder en actiever te leven, na doorverwijzing van de huisarts.
Je gaat samen met de deelnemer op zoek naar de geknipte beweegmogelijkheden om dagelijks actief te zijn. Jouw taak stopt wanneer het bewegen begint. Jij motiveert en je deelnemer gaat zelf aan de slag met zijn beweegplan op maat, waarbij rekening gehouden wordt met de input van de huisarts en de mogelijkheden en verwachtingen van de cliënt. Dit kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Met het netwerk Cultuur Sensitieve Zorg organiseren we op 30 november een methodiekencafé: werken met kinderen, jongeren en hun context.


Werken met kinderen, jongeren en hun context is niet altijd evident. Zeker in contact met cliënten die een andere afkomst hebben dan de jouwe is het vaak een zoektocht naar de juiste taal om elkaar te begrijpen. Dit brengt vaak wat onzekerheid met zich mee. Toch hoeft het niet moeilijker te zijn. Met deze inspiratiedag willen we jou vooral inspireren, motiveren en goesting geven. We gaan niet te theoretisch te werk, maar focussen vooral op doen en experimenteren met verschillende methodieken zodat je rugzak na deze studiedag wat meer gevuld is en je zin hebt om nieuwe tools uit te proberen.
lees meer » lees meer »

Sociale plattegrond 21 november 2017:
"De gevolgen van de persoonsvolgende financiering (PVF)
voor de reguliere hulpverlening"

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen
en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) stellen voor: 

 

Het welzijnsveld evolueert steeds sneller. Heb jij het als hulpverlener of doorverwijzer moeilijk om het overzicht te bewaren? Dan is de vormingsreeks "Sociale Plattegrond" echt iets voor jou! 

Welke gevolgen heeft de persoonsvolgende financiering voor mij(n cliënten)?

Voortaan kunnen cliënten van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zelf bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. Dit heeft ook voor niet-handicapspecifieke organisaties (CAW, OCMW, GGZ, gezinszorg,…) grote gevolgen, zowel voor de hulpverleners als voor de cliënten met een beperking.

De sociale plattegrond van 21 november biedt praktijkgerichte info, handvaten en antwoorden op vragen als:

Welke mogelijkheden heb ik als hulpverlener? Welke opties heeft de cliënt? Welke stappen onderneem je (van vraagverheldering tot het aanvragen van hulp)? Welke soorten hulp kan je wel/niet "inkopen" met de PVF? Waar kan je terecht met vragen? 

Wat mag je wel/niet verwachten ?

Je leert werken met een handig schematisch stappenplan, gericht op de dagelijkse praktijk.

De studiedag richt zich niet tot de "specialisten ter zake" die het kleinste detail willen kennen. We richten ons eerder tot de hulpverleners en doorverwijzers die nood hebben aan praktijkgerichte basisinformatie. 

Programma

Het programma vind je hier

Inschrijven
Deelname is gratis, maar op voorhand inschrijven is verplicht. 

 

 

 

 

 


Trefdag Zelfzorg 2017


Trefdag Zelfzorg 11 oktober 2017
We maken ons bekend 
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (PLAZZO) brengt op woensdag 11 oktober alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven samen op de Trefdag Zelfzorg. 

Op deze Trefdag kunnen leden van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven ervaringen uitwisselen en een pak nieuwe ideeën mee naar huis nemen. 

Het thema van deze trefdag is informatie en bekendmaking van zelfzorgverenigingen. 
Verschillende sprekers zorgen voor inspiratie en tips waarmee we meteen aan de slag kunnen. 

Ongetwijfeld heeft jouw vereniging of organisatie zelf ervaring met de bekendmaking van jouw vereniging en het aanbod, of misschien is dit net een grote uitdaging. Inspireer jezelf en anderen, breng je beste ervaring en/of je vragen mee naar de Trefdag! 

Laten we er samen een boeiende voormiddag van maken... 

PS: De Trefdag is bedoeld voor àlle vrijwilligers binnen de vereniging. Mogen wij vragen om deze uitnodiging aan jullie achterban te bezorgen? 

Wil je meer informatie? 
• PROGRAMMA 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
• INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen erkent al lange tijd de meerwaarde van zelfzorginitiatieven en vindt het belangrijk om deze Trefdag Zelfzorg te ondersteunen. 

Wij kijken ernaar uit om u een boeiende voormiddag te bezorgen! 

Tot dan, 

Plazzo 
Kasteellaan 479 bus 101 
9000 Gent 
09 225 91 33 
INFO@PLAZZO.BE  

Voorstelling Mobiel CrisisTeam en Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen

Het MCT richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis.
Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen richt zich tot personen die zich in een crisissituatie bevinden. Het gaat over een subjectieve beleving van de cliënt. De persoon in crisis ervaart, omwille van een bepaalde gebeurtenis, de nood aan onmiddellijke hulp. Deze vorming enkel gericht naar de lokale partners van het PAKT-regio. Voor het Waasland is dit concreet Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke.


PROGRAMMA:

8u30   Onthaal
9u00   Voorstelling werking Mobiel Crisisteam Team (MCT) en De  Crisishulp van het CAW Oost-Vlaanderen
11u00   Casusbespreking
12u00   Netwerkmoment met broodjesmaaltijd
DATUM:30 november 2017 
LOCATIE: MFC Hagewinde Poststraat 106 9160 Lokeren

Inschrijven


 

Sociale plattegrond over persoonsvolgend budget 

 

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 november de Sociale plattegrond rond de gevolgen van het persoonsvolgend budget (personen met een handicap) op de reguliere hulpverlening. Noteer deze datum alvast in je agenda!

 

website Steunpunt Sociale Planning


 

De Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank
kiezen voor krachtgericht werken en Signs of Safety

Ook dit najaar zijn er, na het succes van onze informatiemomenten in het voorjaar,
voor de leidinggevenden en praktijkwerkers van onze partnerorganisaties
informatie- en samenwerkingsdagen over Signs of Safety.
U kan (gratis) deelnemen op 9 oktober of 27 november van 9u30 tot 16u30
Het programma is identiek op beide dagen, u kiest de datum die u past.
Echter per dag zijn de inschrijvingen beperkt tot 80 personen.

lees meer »


 

 

Save the date: inspiratiedag voor hulpverleners: Eerste Hulp Bij Scheiding

Op 5 december 2017 organiseert de Werkgroep preventie HoogConflictueuze Scheiding (HCS) in samenwerking met een aantal partners een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Deze inspiratiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.

In de voormiddag lichten we een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling,.. Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ...

Met deze info zal je als hulpverlener meer aan de druk van ouders kunnen weerstaan om partij te kiezen, om deel uit te maken van het conflict. Heb je nog vragen uit je eigen werkcontext, dan is er voldoende gelegenheid om deze te stellen tijdens de vragenronde.

In de namiddag gaan we tijdens een ingeleide intervisie in kleine groepjes intensief aan de slag met onze uitgewerkte vuistregels: aan de hand van stellingen word je uitgedaagd om op zoek te gaan naar eigen good practices in het omgaan met scheidingssituaties en hierover in dialoog te gaan met collega-hulpverleners.

Noteer alvast de datum meer info volgt later. 


Oost-Vlaamse trefdag preventieve gezinsondersteuning

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 oktober een trefdag preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind, met het oog op uitwisseling en inspiratie.

 

Zie website.


Informatiesessie ‘Handelen in situaties van verontrusting’

 

Werk je in de jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen of kom je vaak in contact met jeugdhulpverleners? Heb je soms te maken met situaties die je verontrusten?
Indien dit zo is, dan zijn de vormingsinitiatieven over ‘handelen in situaties van verontrusting’ iets voor jou.
In samenwerking met onze partners, organiseren we in 2017 een infosessie en twee trainingen.

 

lees meer »


 

KICK-OFF 10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID


Op zondag 1 oktober 2017 wordt in Sint-Niklaas de aftrap gegeven van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Om 14 u kan je in het Welzijnhuis luisteren naar 'Werk aan je geluk', een lezing door Hein Zegers die je leert hoe je zelf invloed kan uitoefenen op je eigen geluk.
Wandel mee om 15 uur
Na de lezing starten vier geestelijk gezonde wandelingen door de stad. Je kan één van de vier wandelingen kiezen. APZ Sint-Lucia, PC Sint-Hiëronymus, CGG Waas en Dender, de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas en het welzijnshuis zetten de deuren open. Kom kennis maken met hun werking en ontdek hoe ook jij iemand kan helpen of hoe je zelf geholpen kan worden. 

 

Programma & Inschrijving


 

Begeleide intersectorale intervisie - Infants 'Opgroeien in veiligheid-onveiligheid'

 

Werk jij met jonge kinderen 'infants' en/of hun context? Twijfel je wel eens aan de mate waarin de omgeving veilig is? Bots je soms op grenzen bij de context? Zoek je partners om samen de zorg op te nemen? Dan is dit aanbod misschien wel iets voor jou!

 

Lees meer


 

Werving vrijwilligers opvoedingslijn

De Opvoedingslijn wil graag een aantal nieuwe vrijwillige medewerkers opleiden om mee opvoedingsvragen te beantwoorden via telefoon.

Ken jij zo iemand of wil je zelf vrijwilliger worden kom dan af naar de infoavond op 27 september om 19u30.

Adres: Plezantstraat 165/bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Inschrijven kan via info@keerkring.be of tel 03/ 755 00 71.

Inschrijven voor  25 september


 

RWO Waasland heeft nieuwe coördinator

 

Het RWO Waasland heeft eind april afscheid genomen van de coördinator Samira Castermans. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan bij de Sloep in Gent. Dit is een open huis voor ouders met jonge kinderen, dat via een laagdrempelig onthaal en groepswerk opvoedingsondersteuning aanbiedt aan gezinnen van diverse afkomst. Wij danken haar voor de inzet van afgelopen jaren.

 

Daarom is het RWO Waasland op zoek gegaan naar een nieuwe coördinator en heeft deze snel gevonden. Sinds 1 juni is Rachid Zaimi gestart aan de nieuwe uitdaging. Hij was werkzaam bij CAW Antwerpen als teamcoördinator Wijkteam Borgerhout en Straathoekwerk. Na 10 jaar pendelen zal Rachid terug het Waasland versterken. We wensen hem alvast veel succes in de nieuwe job.


 

 Oproep 10daagse Samen Veerkrachtig

De tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid rond SAMEN VEERKRACHTIG. Doe mee! Maak geestelijke gezondheid bespreekbaar en reik tips aan om je (nog) beter in je vel te voelen. Op die manier kan ook jij mee de veerkracht van mensen verhogen. Inspiratie nodig? Die vind je in onze INSPIRATIEGIDS. Het aanbod bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten, gaande van eenvoudige acties die weinig tijd vragen naar meer uitdagende en dat onderverdeeld per doelgroep. Nog vragen? Bel op nummer 03 766 87 78 of mail naar Eva.VanMaele@logowaasland.be voor meer info!


 

Opvoeden in beeld: folder najaar is er terug

Kinderen zien ravotten, samen leuke dingen doen… daar genieten we van! Toch zijn alle kinderen en jongeren ook een uitdaging voor hun ouders.

 

Tot hoe laat mag ik uitgaan? Ik wil nog niet gaan slapen! Ik lust dat niet! Ik kan dit niet!

 

In deze kalender – najaar 2017 – vind je infosessies over opvoeding én leuke activiteiten om samen met kinderen te doen. Eenvoudig te verkrijgen via info@rwowaasland.be met de vermelding folder opvoeden in beeld.

 

 


Partnervergadering RWO Waasland ‘Het Beroepsgeheim, Uitgedaagd’ (22/05)

Het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland nodigt u vriendelijk uit op haar Partnervergadering, op maandag 22 mei (14u-16u, in Sint-Niklaas). Deze vergadering bestaat uit twee luiken. Het eerste luik bestaat uit de algemene vergadering, waar leden en partners meer uitleg krijgen over de financiële en inhoudelijke stand van zaken van de werking van RWO Waasland vzw.

In het tweede luik geven we het woord aan Kris Stas, stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en docente beroepsethiek bij de Karel de Grote-Hogeschool lector. Zij zal een lezing geven over het beroepsgeheim. Verschillende ontwikkelingen (in de welzijnssector) zoals de digitalisering van de hulpverlening, geïntegreerde zorg en onthaal, radicalisering, verontrusting,… dagen het beroepsgeheim uit. Wat zijn de gevolgen? Met welke juridische en ethische grenzen moet men als hulpverlener rekening mee houden? Hoe kan je als organisatie jouw medewerkers ondersteunen hierin….?  Heeft u interesse, hou de datum dan alvast vrij. Wenst u enkel deel te nemen aan het tweede luik, dat kan zeker. We eindigen deze partnervergadering met een receptie, dit ook ter afscheid van RWO-coördinator Samira Castermans. Meer info.


Hi App, een digitale tool voor vluchtelingen (VDAB)

Tewerkstelling is de kernopdracht van de VDAB. Maar het vinden van een job is zoveel meer dan alleen maar de juiste werkgever ontmoeten. Integratie door werk is dan ook de filosofie van VDAB. Hi app is een eerste experimentele tool gebouwd door VDAB in co-creatie met vluchtelingen om hen te connecteren met de juiste mensen, zodat ze de juiste hulp krijgen en sneller kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De app is dus op zich geen vacatureplatform maar richt zich vooral op de voorbereiding van de mensen op al deze terreinen en op het leggen van connecties met de juiste mensen. Meer info.


Nieuw in de regio: Café P psychosepraatcafé

Op 22 maart is Café P (psychosepraatcafé) gestart. Café P wil familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid samenbrengen. Dit initiatief volgt op een jarenlange traditie van inspanningen naar familie toe om rond deze problematiek ervaringen uit te wisselen. Café P is in die zin nieuw omdat het in de regio samen met andere partners vorm wil geven aan deze opzet. De bijeenkomsten zijn buiten de muren van de campus georganiseerd. De thema’s sluiten nauw aan bij de complexe zorg die deze doelgroep vaak vraagt. Belangrijkste partners zijn: Similes, Pro Mente, CM,  mobiel team langdurige zorg, VDIP, WEP, PAAZ Temse en PC Sint-Hiëronymus. Meer info.


Workshop 'Waarden & Zingeving' (Huis van de Mens)

Wat bezielt of inspireert je in je leven? Waar hecht je belang aan? Vanuit persoonlijke ervaringen gaan we op verkenning naar onderliggende waarden en drijfveren. We exploreren aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen. Omdat we aan de slag gaan met eigen verhalen, verwachten we van elke deelnemer een bereidheid om zich open en kwetsbaar op te stellen. Er worden afspraken gemaakt omtrent de veiligheid binnen de groep.  We komen samen op donderdagavonden 27 april, 4 en 11 mei, telkens van 19u30 tot 22u in HuisvandeMens, Stationsplein 2, Sint-Niklaas. We vragen het engagement om de drie avonden aanwezig te zijn. Deelname: 30 euro (voor de 3 avonden). Voor meer info en inschrijving:  03 777 20 87  -  sintniklaas@deMens.nu


Vormingsaanbod Agentschap Integratie & Inburgering

De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert komend jaar opnieuw verschillende vormingen voor een ruim publiek. Vanaf dit jaar betreft het een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht gespreid in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast kunnen ook nog steeds vormingen op maat binnen uw organisatie aangevraagd worden. Een eerste voorproefje van het open vormingsaanbod komend voorjaar voor Oost- en West-Vlaanderen vindt u hier. Het volledig aanbod in Vlaanderen en Brussel, alsook de mogelijkheid tot inschrijven is terug te vinden hier.


Sociale Roadmap Vluchtelingen

Op 21 oktober organiseerde het RWO Waasland ism verschillende partners een Netwerkmoment Vluchtelingen. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde het RWO Waasland nu ook een sociale roadmap vluchtelingen. Deze sociale roadmap is bedoeld om Wase hulpverleners, dienstverleners, vrijwilligers die (erkende) vluchtelingen ondersteunen en begeleiden, wegwijs te maken in hun zoektocht naar een geschikt welzijnsaanbod voor de personen die ze begeleiden. Volgende organisaties staan alvast vermeld in deze roadmap: Agentschap Integratie Inburgering, OCMW’s en hun LOI’s, CAW, VDAB, Rode Kruis Opvangcentrum, CGG.... Succes!


Project ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ Sint-Niklaas

Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen heeft de conceptnota “een geïntegreerd breed onthaal” ontwikkeld. Deze nota zet krijtlijnen uit om tot een geïntegreerd breed onthaal te komen in elke Vlaamse gemeente. Onthaal wordt hier vertaald als het proces van vraagverheldering waarbij samen met de gebruiker de hulpvraag wordt ontrafeld. Kernactoren hierin zijn de sociale diensten van OCMW en gemeente, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Zij moeten instaan voor de organisatie van dit onthaal en zijn de spil van een samenwerkingsverband met andere actoren binnen gezondheid en welzijn. Door intersectoraal de krachten te bundelen wil de overheid de toegankelijkheid van de hulp verhogen en ervoor zorgen dat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, hun weg vinden naar hulp.

In navolging van de nota lanceerde de minister een oproep naar pilootprojecten die met deze vorm van breed geïntegreerd onthaal kunnen experimenteren. 11 pilootprojecten werden in Vlaanderen geselecteerd, waaronder Sint-Niklaas. De actoren hier zijn CAW Oost-Vlaanderen, OCMW en Stad Sint-Niklaas, CM, Bond Moyson, Liberale mutualiteit, Partena en het onafhankelijk ziekenfonds. Het RWO Waasland staat in voor de procesbegeleiding. Dit project focust op twee doelstellingen:

 •  expertise-uitwisseling tussen de partners inzake methodieken en instrumenten rond onthaalwerking
 • experimenteren met vormen van rechtstreekse doorverwijzing (zodanig dat achterliggend hulpverleningsaanbod voor de partners rechtstreeks toegankelijk wordt)

Na een bevraging van onthaalmedewerkers en regionale expertorganisaties , wordt het project nu verder geconcretiseerd in projectacties en werkgroepen. Midden 2018 eindigt het project. Lessen, getrokken uit dit project zullen worden overgemaakt aan de minister, maar ook bekend gemaakt worden in de regio.


Foldersbeurs - Netwerkoverleg Jeugdhulp (27/04)

Het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender organiseert op 27 april een folderbeurs. De folderbeurs is voor velen geen onbekend begrip. Het Regionaal Welzijnsoverleg was vroeger drijvende kracht achter dit evenement. Vanuit het Netwerkoverleg is er beslist om de folderbeurs, in samenwerking met het RWO Dendermonde & Waasland, opnieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen moment om andere diensten en hun aanbod uit de zes sectoren jeugdhulp te leren kennen en te netwerken. Leer elkaar kennen op een gezellige babbel, in een informele sfeer en met een heerlijke tas soep of koffie in de hand. Voor meer info.

 


Huis van het Kind Temse van start

Het Huis van het Kind Temse is géén huis van steen maar een samenwerking tussen verschillende organisaties met een hart voor kinderen! Deze samenwerking heeft geleid tot de lancering van de website www.huisvanhetkindtemse.be.

Deze geeft een totaaloverzicht van wat de verschillende partners bieden aan voordelen, hulpverlening en activiteiten.  Omdat niet iedereen over internet beschikt en omdat de website niet op elke vraag een antwoord kan bieden, worden er bovendien enkele gemeentelijke onthaalpunten voorzien, waar mensen hun vraag persoonlijk kunnen stellen. 

 • OCMW: diensten Kinderopvang en Onderwijsopbouwwerk
 • Gemeentebestuur: diensten Jeugd, Onderwijs, Integratie, Sociale Zaken en Speel-o-theek
 • Kind en Gezin: consultatiebureau Temse (Oeverstraat)

Het Huis van het Kind richt zich nu nog tot (aanstaande) ouders, gezinnen en kinderen tot 12 jaar. Later zal het uitgebreid worden tot jongeren tot 24 jaar.

 


Welzijnshuis Sint-Niklaas - aangepaste spreekuren loket kinderopvang & sociale dienstverlening

Vanaf 1 februari 2017 hebben het loket kinderopvang en de sociale dienstverlening in het Welzijnshuis nieuwe spreekuren:

 • Elke werkdag van 8.30 tot 12uur en op dinsdagavond van 16.30 tot 19uur
 • De algemene openingsuren van het Welzijnshuis blijven hetzelfde

U vindt de openingsuren van het loket kinderopvang hier en die van sociale dienstverlening hier


Voorstellingsfolder SKIPI

SKIPI is een nieuw initiatief. Het biedt snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie op maat van volwassenen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en diens omgeving en/of netwerk. Concreet staat het SKIPI-team in voor interventie ter plaatse. Pas na deze tussenkomst kan, indien er geen andere interventiemogelijkheden zijn, overgegaan worden tot crisisopname (van maximum 7 dagen).

 

Indien u aanmeldingen hebt voor snelle GGZ-interventies/opnames van volwassenen met een verstandelijke beperking uit Oost-Vlaanderen, gelieve binnen de kantooruren te bellen naar het nummer 0477 88 02 08. Er is telefonische permanentie op weekdagen, telkens van 8u30 tot 16u30. Voor meer info, lees de folder .


Persoonsvolgende financiering (VAPH)

PVF kende zijn definitieve start in januari 2017 voor alle meerderjarigen met een handicap die nu al ondersteuning krijgen. De transitie naar de persoonsvolgende financiering voor de huidige gebruikers van diensten en voorzieningen voor meerderjarigen omvatte van bij het begin 3 belangrijke bewegingen:
1.        De middelen worden persoonsvolgend gemaakt en personen, die vandaag gebruik maken van zorg in natura, krijgen een persoonsvolgend budget ter beschikking waarmee ze hun huidige zorg en ondersteuning kunnen continueren.
2.         De historisch gegroeide verschillen tussen voorzieningen worden gecorrigeerd, zodat de persoonsvolgende budgetten voor de individuele cliënten, zoveel als mogelijk rekening houden met de zorgzwaarte en de geboden ondersteuning.
3.         Zorgkosten (gedragen door de Vlaamse overheid) en woon/leefkosten (gedragen door de cliënten met tussenkomst vanuit de federale overheid) worden gescheiden.

Voor meer info.  


Artikel 60 §7 wordt Tijdelijke Werkervaring

Vanaf 1 januari 2017 activeert het OCMW nieuwe artikel zestigers binnen de regeling Tijdelijke Werkervaring. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Men is nog volop bezig met de concrete uitwerking van het systeem. Wil je op de hoogte blijven, neem dan  regelmatig een kijkje via  www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring


Groepscursus ‘De kracht van je levensverhaal’ vr 65+

In het voorjaar start het CGG Waas en Dender terug met de groep ‘de kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie. Ze is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met risico op depressie of reeds een lichte depressie. Deze groepscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten in Sint-Niklaas Deze groep gaat nu twee keer per jaar door met de steun van de stad Sint-Niklaas. Meer info.

Inschrijven bij Griet De Visscher of Stefanie Haezebrouck, ZorgOuderenTeam CGG Waas en Dender 078 35 34 35


Op zoek naar vrijwilligers? Nieuwe uitgave Sint-Niklase vrijwilligersbrochure

De Sint-Niklase brochure ‘Vrijwilligerswerk: iets voor jou ?‘ is aan een update toe. Bent u nog op zoek naar vrijwilligers en staat u nog niet in de Sint-Niklase brochure, vul dan het invulformulier in tegen 15 maart en mail het naar welzijnshuis@sint-niklaas.be. Dan staat uw organisatie of vrijwilligerswerking binnenkort ook in de nieuwe uitgave.  Voor vragen, neem contact op met Iris Seghers, ondersteuning welzijn, 03 778 62 81 of iris.seghers@sint-niklaas.be


Inspiratiedag Kinderopvang 27/04/17

Op donderdag 27 april 2017, te Gent is het eindelijk weer zover: dé Inspiratiedag Kinderopvang. Deze is bedoeld voor iedereen met interesse in kinderopvang en heeft als doel te inspireren, informeren en elkaar persoonlijk te ontmoeten. Meer info


Nieuwe subsidie voor Rap Op Stapkantoren

De Provincie verleent ook in 2017 subsidies om een Rap op Stap-kantoor op te starten of verder uit te werken. Een Rap op Stapkantoor werkt zoals een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget. Alle maatschappelijke en sociale voorzieningen (OCMW, voorzieningen, lokale dienstencentra, samenlevingsopbouw, organisaties en verenigingen van kansarmen, verenigingen uit de armoede- en diversiteitsector, …) kunnen het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. Wil je meer informatie over deze subsidie (reglement en aanvraagformulier) voor Rap op stapkantoren, neem dan een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/rapopstap. 


Nieuwe kalender ‘Opvoeden in beeld’ – voorjaar 2017

In het Waasland werd – onder impuls van het Regionaal Welzijnsoverleg - een leernetwerk Opvoedingsondersteuning opgericht om de samenwerking tussen de lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning te bevorderen. Vanuit die samenwerking is er opnieuw een kalender ‘Opvoeden in beeld’ gelanceerd. Deze kalender richt zich naar alle ouders, grootouders, opvoeders... die interesse hebben in bepaalde opvoedingsthema’s of met concrete opvoedingsvragen zitten. Het geeft een zicht op het Wase aanbod van opvoedingsondersteunende workshops, infomomenten, vormingen en activiteiten die in het voorjaar georganiseerd worden. U vindt de kalender hier.

 


www.desocialekaart.be - Is jouw organisatiefiche nog actueel?

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep…  Is uw organisatie recent verhuisd, zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…?  Is de fiche dan nog wel actueel?

Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Als de fiche dient aangepast te worden, laat het ons weten op www.desocialekaart.be via de link ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, socialekaart@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 


Open vormingsaanbod Tabak, Alcohol en andere Drugs - CGG

Preventie Tabak, Alcohol en andere Drugs (TAD) van het CGG Waas en Dender, richt zich specifiek op het werken rond verslavingsproblemen. De preventiewerking tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Het vormingsaanbod voor dit voorjaar bestaat uit:

 • “Initiatie tot de motiverende gespreksvoering” voor welzijns-en gezondheidswerkers op (16 februari 2017)
 • “Volle petrol zonder brol – met sportivos op weg naar een gezonde sportclub” voor personen werkzaam in de sportsector (6, 14 en 20 maart 2017)
 • “Zien, durven, doen: ouderschap en druggebruik” voor hulpverleners werkzaam met jongeren en ouders (30 maart 2017)
 • “Gamen en gokken: preventief werken in het onderwijs” voor leerkrachten en CLB medewerkers (20 april 2017)

Meer info vindt u hier. Inschrijven kan via www.cggwaasendender.be/vormingen

 


Infoavond Deontologie

Op donderdag 23 februari nodigen de lokale werking Sint-Niklaas en SEL Waasland u graag uit op de infoavond ‘Deontologie’. Werk en privé gescheiden houden, het klinkt eenvoudig maar is het dat ook? Vaak begint het bij kleine dingen: een doosje pralines als bedanking kan je niet afslaan maar wat met een fles champagne? Of een hele kist? En je privéleven, wat vertel je daarvan? En ga je in op dat facebook-verzoek? En het kan verder gaan dan dat: uitgenodigd worden op feesten van je cliënt, opgenomen worden in een testament, ontstaan van hechte vriendschappen of zelfs relaties. Voor meer info, hier.


www.ONDERSTEUNINGSNETLOKEREN.be

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren is een samenwerkingsverband van vier Lokerse vzw’s die zich inzetten voor meerderjarigen met een beperking: Alderande, De Sperwer, MFC De Hagewinde/meerderjarigen en Emiliani. ONL heeft een centraal aanmeldpunt in het Sociaal Huis van de stad Lokeren waar mensen met een beperking welkom zijn met al hun mogelijke vragen over ondersteuning of begeleiding.

Het ging een jaar geleden formeel van start, op 15 januari 2016. Ter gelegenheid van die verjaardag presenteert het ONDERSTEUNINGSNET LOOKEREN nu een gloednieuwe website www.ondersteuningsnetlokeren.be Het bevat boordevol informatie over de ondersteuningsmogelijkheden in Lokeren en omgeving. Bovendien is er ook de facebookpagina www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren. Wil je ONL volgen, “like” dan de pagina.

 


Studiedag ‘Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak’

Op donderdag 23 februari is er een studiedag en boekvoorstelling over het thema 'kinderarmoedebestrijding'. Leven in armoede is een schending van de rechten van kinderen en de sociale grondrechten van ouders. Volgens de Vlaamse armoedebarometer stijgt het aantal kinderen in armoede elk jaar. De studiedag wil een breed publiek aanspreken. Dit omdat bijna iedereen direct of indirect in contact komt met mensen met armoede. Iedereen die in de praktijk of het beleid te maken heeft met kinderarmoede, welzijn, onderwijs, gezondheid, arbeid, ruimtelijke ordening, wonen of energie is zeker van harte welkom.

Meer info over het programma, de sprekers en het boek vind je