RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

Het RWO Waasland houdt professionele welzijnswerkers op de hoogte van de verschillende activiteiten en evoluties binnen de regionale welzijnssector. Hebt u - vanuit uw organisatie of sector - actueel nieuws te melden, laat het ons weten.

 

Maandelijkse bundelen we de nieuwtjes van het RWO en van andere Wase welzijnsorganisaties in een digitale nieuwsbrief.  Meer dan 500 Wase welzijnswerkers en dienstverleners ontvangen deze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u hierop in.

 


Trefdag Zelfzorg 2017


Trefdag Zelfzorg 11 oktober 2017
We maken ons bekend 
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (PLAZZO) brengt op woensdag 11 oktober alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven samen op de Trefdag Zelfzorg. 

Op deze Trefdag kunnen leden van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven ervaringen uitwisselen en een pak nieuwe ideeën mee naar huis nemen. 

Het thema van deze trefdag is informatie en bekendmaking van zelfzorgverenigingen. 
Verschillende sprekers zorgen voor inspiratie en tips waarmee we meteen aan de slag kunnen. 

Ongetwijfeld heeft jouw vereniging of organisatie zelf ervaring met de bekendmaking van jouw vereniging en het aanbod, of misschien is dit net een grote uitdaging. Inspireer jezelf en anderen, breng je beste ervaring en/of je vragen mee naar de Trefdag! 

Laten we er samen een boeiende voormiddag van maken... 

PS: De Trefdag is bedoeld voor àlle vrijwilligers binnen de vereniging. Mogen wij vragen om deze uitnodiging aan jullie achterban te bezorgen? 

Wil je meer informatie? 
• PROGRAMMA 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
• INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen erkent al lange tijd de meerwaarde van zelfzorginitiatieven en vindt het belangrijk om deze Trefdag Zelfzorg te ondersteunen. 

Wij kijken ernaar uit om u een boeiende voormiddag te bezorgen! 

Tot dan, 

Plazzo 
Kasteellaan 479 bus 101 
9000 Gent 
09 225 91 33 
INFO@PLAZZO.BE  

Voorstelling Mobiel CrisisTeam en Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen

Het MCT richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis.
Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen richt zich tot personen die zich in een crisissituatie bevinden. Het gaat over een subjectieve beleving van de cliënt. De persoon in crisis ervaart, omwille van een bepaalde gebeurtenis, de nood aan onmiddellijke hulp. Deze vorming enkel gericht naar de lokale partners van het PAKT-regio. Voor het Waasland is dit concreet Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke.


PROGRAMMA:

8u30   Onthaal
9u00   Voorstelling werking Mobiel Crisisteam Team (MCT) en De  Crisishulp van het CAW Oost-Vlaanderen
11u00   Casusbespreking
12u00   Netwerkmoment met broodjesmaaltijd
DATUM:30 november 2017 
LOCATIE: MFC Hagewinde Poststraat 106 9160 Lokeren

Inschrijven


 

Sociale plattegrond over persoonsvolgend budget 

 

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 november de Sociale plattegrond rond de gevolgen van het persoonsvolgend budget (personen met een handicap) op de reguliere hulpverlening. Noteer deze datum alvast in je agenda!

 

website Steunpunt Sociale Planning


 

De Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank
kiezen voor krachtgericht werken en Signs of Safety

Ook dit najaar zijn er, na het succes van onze informatiemomenten in het voorjaar,
voor de leidinggevenden en praktijkwerkers van onze partnerorganisaties
informatie- en samenwerkingsdagen over Signs of Safety.
U kan (gratis) deelnemen op 9 oktober of 27 november van 9u30 tot 16u30
Het programma is identiek op beide dagen, u kiest de datum die u past.
Echter per dag zijn de inschrijvingen beperkt tot 80 personen.

lees meer »


 

 

Save the date: inspiratiedag voor hulpverleners: Eerste Hulp Bij Scheiding

Op 5 december 2017 organiseert de Werkgroep preventie HoogConflictueuze Scheiding (HCS) in samenwerking met een aantal partners een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Deze inspiratiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.

In de voormiddag lichten we een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling,.. Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ...

Met deze info zal je als hulpverlener meer aan de druk van ouders kunnen weerstaan om partij te kiezen, om deel uit te maken van het conflict. Heb je nog vragen uit je eigen werkcontext, dan is er voldoende gelegenheid om deze te stellen tijdens de vragenronde.

In de namiddag gaan we tijdens een ingeleide intervisie in kleine groepjes intensief aan de slag met onze uitgewerkte vuistregels: aan de hand van stellingen word je uitgedaagd om op zoek te gaan naar eigen good practices in het omgaan met scheidingssituaties en hierover in dialoog te gaan met collega-hulpverleners.

Noteer alvast de datum meer info volgt later. 


Oost-Vlaamse trefdag preventieve gezinsondersteuning

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 oktober een trefdag preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind, met het oog op uitwisseling en inspiratie.

 

Zie website.


Informatiesessie ‘Handelen in situaties van verontrusting’

 

Werk je in de jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen of kom je vaak in contact met jeugdhulpverleners? Heb je soms te maken met situaties die je verontrusten?
Indien dit zo is, dan zijn de vormingsinitiatieven over ‘handelen in situaties van verontrusting’ iets voor jou.
In samenwerking met onze partners, organiseren we in 2017 een infosessie en twee trainingen.

 

lees meer »


 

KICK-OFF 10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID


Op zondag 1 oktober 2017 wordt in Sint-Niklaas de aftrap gegeven van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Om 14 u kan je in het Welzijnhuis luisteren naar 'Werk aan je geluk', een lezing door Hein Zegers die je leert hoe je zelf invloed kan uitoefenen op je eigen geluk.
Wandel mee om 15 uur
Na de lezing starten vier geestelijk gezonde wandelingen door de stad. Je kan één van de vier wandelingen kiezen. APZ Sint-Lucia, PC Sint-Hiëronymus, CGG Waas en Dender, de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas en het welzijnshuis zetten de deuren open. Kom kennis maken met hun werking en ontdek hoe ook jij iemand kan helpen of hoe je zelf geholpen kan worden. 

 

Programma & Inschrijving


 

Begeleide intersectorale intervisie - Infants 'Opgroeien in veiligheid-onveiligheid'

 

Werk jij met jonge kinderen 'infants' en/of hun context? Twijfel je wel eens aan de mate waarin de omgeving veilig is? Bots je soms op grenzen bij de context? Zoek je partners om samen de zorg op te nemen? Dan is dit aanbod misschien wel iets voor jou!

 

Lees meer


 

Werving vrijwilligers opvoedingslijn

De Opvoedingslijn wil graag een aantal nieuwe vrijwillige medewerkers opleiden om mee opvoedingsvragen te beantwoorden via telefoon.

Ken jij zo iemand of wil je zelf vrijwilliger worden kom dan af naar de infoavond op 27 september om 19u30.

Adres: Plezantstraat 165/bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Inschrijven kan via info@keerkring.be of tel 03/ 755 00 71.

Inschrijven voor  25 september


 

RWO Waasland heeft nieuwe coördinator

 

Het RWO Waasland heeft eind april afscheid genomen van de coördinator Samira Castermans. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan bij de Sloep in Gent. Dit is een open huis voor ouders met jonge kinderen, dat via een laagdrempelig onthaal en groepswerk opvoedingsondersteuning aanbiedt aan gezinnen van diverse afkomst. Wij danken haar voor de inzet van afgelopen jaren.

 

Daarom is het RWO Waasland op zoek gegaan naar een nieuwe coördinator en heeft deze snel gevonden. Sinds 1 juni is Rachid Zaimi gestart aan de nieuwe uitdaging. Hij was werkzaam bij CAW Antwerpen als teamcoördinator Wijkteam Borgerhout en Straathoekwerk. Na 10 jaar pendelen zal Rachid terug het Waasland versterken. We wensen hem alvast veel succes in de nieuwe job.


 

 Oproep 10daagse Samen Veerkrachtig

De tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid rond SAMEN VEERKRACHTIG. Doe mee! Maak geestelijke gezondheid bespreekbaar en reik tips aan om je (nog) beter in je vel te voelen. Op die manier kan ook jij mee de veerkracht van mensen verhogen. Inspiratie nodig? Die vind je in onze INSPIRATIEGIDS. Het aanbod bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten, gaande van eenvoudige acties die weinig tijd vragen naar meer uitdagende en dat onderverdeeld per doelgroep. Nog vragen? Bel op nummer 03 766 87 78 of mail naar Eva.VanMaele@logowaasland.be voor meer info!


 

Opvoeden in beeld: folder najaar is er terug

Kinderen zien ravotten, samen leuke dingen doen… daar genieten we van! Toch zijn alle kinderen en jongeren ook een uitdaging voor hun ouders.

 

Tot hoe laat mag ik uitgaan? Ik wil nog niet gaan slapen! Ik lust dat niet! Ik kan dit niet!

 

In deze kalender – najaar 2017 – vind je infosessies over opvoeding én leuke activiteiten om samen met kinderen te doen. Eenvoudig te verkrijgen via info@rwowaasland.be met de vermelding folder opvoeden in beeld.

 

 


Partnervergadering RWO Waasland ‘Het Beroepsgeheim, Uitgedaagd’ (22/05)

Het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland nodigt u vriendelijk uit op haar Partnervergadering, op maandag 22 mei (14u-16u, in Sint-Niklaas). Deze vergadering bestaat uit twee luiken. Het eerste luik bestaat uit de algemene vergadering, waar leden en partners meer uitleg krijgen over de financiële en inhoudelijke stand van zaken van de werking van RWO Waasland vzw.

In het tweede luik geven we het woord aan Kris Stas, stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en docente beroepsethiek bij de Karel de Grote-Hogeschool lector. Zij zal een lezing geven over het beroepsgeheim. Verschillende ontwikkelingen (in de welzijnssector) zoals de digitalisering van de hulpverlening, geïntegreerde zorg en onthaal, radicalisering, verontrusting,… dagen het beroepsgeheim uit. Wat zijn de gevolgen? Met welke juridische en ethische grenzen moet men als hulpverlener rekening mee houden? Hoe kan je als organisatie jouw medewerkers ondersteunen hierin….?  Heeft u interesse, hou de datum dan alvast vrij. Wenst u enkel deel te nemen aan het tweede luik, dat kan zeker. We eindigen deze partnervergadering met een receptie, dit ook ter afscheid van RWO-coördinator Samira Castermans. Meer info.


Hi App, een digitale tool voor vluchtelingen (VDAB)

Tewerkstelling is de kernopdracht van de VDAB. Maar het vinden van een job is zoveel meer dan alleen maar de juiste werkgever ontmoeten. Integratie door werk is dan ook de filosofie van VDAB. Hi app is een eerste experimentele tool gebouwd door VDAB in co-creatie met vluchtelingen om hen te connecteren met de juiste mensen, zodat ze de juiste hulp krijgen en sneller kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De app is dus op zich geen vacatureplatform maar richt zich vooral op de voorbereiding van de mensen op al deze terreinen en op het leggen van connecties met de juiste mensen. Meer info.


Nieuw in de regio: Café P psychosepraatcafé

Op 22 maart is Café P (psychosepraatcafé) gestart. Café P wil familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid samenbrengen. Dit initiatief volgt op een jarenlange traditie van inspanningen naar familie toe om rond deze problematiek ervaringen uit te wisselen. Café P is in die zin nieuw omdat het in de regio samen met andere partners vorm wil geven aan deze opzet. De bijeenkomsten zijn buiten de muren van de campus georganiseerd. De thema’s sluiten nauw aan bij de complexe zorg die deze doelgroep vaak vraagt. Belangrijkste partners zijn: Similes, Pro Mente, CM,  mobiel team langdurige zorg, VDIP, WEP, PAAZ Temse en PC Sint-Hiëronymus. Meer info.


Workshop 'Waarden & Zingeving' (Huis van de Mens)

Wat bezielt of inspireert je in je leven? Waar hecht je belang aan? Vanuit persoonlijke ervaringen gaan we op verkenning naar onderliggende waarden en drijfveren. We exploreren aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen. Omdat we aan de slag gaan met eigen verhalen, verwachten we van elke deelnemer een bereidheid om zich open en kwetsbaar op te stellen. Er worden afspraken gemaakt omtrent de veiligheid binnen de groep.  We komen samen op donderdagavonden 27 april, 4 en 11 mei, telkens van 19u30 tot 22u in HuisvandeMens, Stationsplein 2, Sint-Niklaas. We vragen het engagement om de drie avonden aanwezig te zijn. Deelname: 30 euro (voor de 3 avonden). Voor meer info en inschrijving:  03 777 20 87  -  sintniklaas@deMens.nu


Vormingsaanbod Agentschap Integratie & Inburgering

De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert komend jaar opnieuw verschillende vormingen voor een ruim publiek. Vanaf dit jaar betreft het een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht gespreid in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast kunnen ook nog steeds vormingen op maat binnen uw organisatie aangevraagd worden. Een eerste voorproefje van het open vormingsaanbod komend voorjaar voor Oost- en West-Vlaanderen vindt u hier. Het volledig aanbod in Vlaanderen en Brussel, alsook de mogelijkheid tot inschrijven is terug te vinden hier.


Sociale Roadmap Vluchtelingen

Op 21 oktober organiseerde het RWO Waasland ism verschillende partners een Netwerkmoment Vluchtelingen. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde het RWO Waasland nu ook een sociale roadmap vluchtelingen. Deze sociale roadmap is bedoeld om Wase hulpverleners, dienstverleners, vrijwilligers die (erkende) vluchtelingen ondersteunen en begeleiden, wegwijs te maken in hun zoektocht naar een geschikt welzijnsaanbod voor de personen die ze begeleiden. Volgende organisaties staan alvast vermeld in deze roadmap: Agentschap Integratie Inburgering, OCMW’s en hun LOI’s, CAW, VDAB, Rode Kruis Opvangcentrum, CGG.... Succes!


Project ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ Sint-Niklaas

Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen heeft de conceptnota “een geïntegreerd breed onthaal” ontwikkeld. Deze nota zet krijtlijnen uit om tot een geïntegreerd breed onthaal te komen in elke Vlaamse gemeente. Onthaal wordt hier vertaald als het proces van vraagverheldering waarbij samen met de gebruiker de hulpvraag wordt ontrafeld. Kernactoren hierin zijn de sociale diensten van OCMW en gemeente, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Zij moeten instaan voor de organisatie van dit onthaal en zijn de spil van een samenwerkingsverband met andere actoren binnen gezondheid en welzijn. Door intersectoraal de krachten te bundelen wil de overheid de toegankelijkheid van de hulp verhogen en ervoor zorgen dat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, hun weg vinden naar hulp.

In navolging van de nota lanceerde de minister een oproep naar pilootprojecten die met deze vorm van breed geïntegreerd onthaal kunnen experimenteren. 11 pilootprojecten werden in Vlaanderen geselecteerd, waaronder Sint-Niklaas. De actoren hier zijn CAW Oost-Vlaanderen, OCMW en Stad Sint-Niklaas, CM, Bond Moyson, Liberale mutualiteit, Partena en het onafhankelijk ziekenfonds. Het RWO Waasland staat in voor de procesbegeleiding. Dit project focust op twee doelstellingen:

 •  expertise-uitwisseling tussen de partners inzake methodieken en instrumenten rond onthaalwerking
 • experimenteren met vormen van rechtstreekse doorverwijzing (zodanig dat achterliggend hulpverleningsaanbod voor de partners rechtstreeks toegankelijk wordt)

Na een bevraging van onthaalmedewerkers en regionale expertorganisaties , wordt het project nu verder geconcretiseerd in projectacties en werkgroepen. Midden 2018 eindigt het project. Lessen, getrokken uit dit project zullen worden overgemaakt aan de minister, maar ook bekend gemaakt worden in de regio.


Foldersbeurs - Netwerkoverleg Jeugdhulp (27/04)

Het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender organiseert op 27 april een folderbeurs. De folderbeurs is voor velen geen onbekend begrip. Het Regionaal Welzijnsoverleg was vroeger drijvende kracht achter dit evenement. Vanuit het Netwerkoverleg is er beslist om de folderbeurs, in samenwerking met het RWO Dendermonde & Waasland, opnieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen moment om andere diensten en hun aanbod uit de zes sectoren jeugdhulp te leren kennen en te netwerken. Leer elkaar kennen op een gezellige babbel, in een informele sfeer en met een heerlijke tas soep of koffie in de hand. Voor meer info.

 


Huis van het Kind Temse van start

Het Huis van het Kind Temse is géén huis van steen maar een samenwerking tussen verschillende organisaties met een hart voor kinderen! Deze samenwerking heeft geleid tot de lancering van de website www.huisvanhetkindtemse.be.

Deze geeft een totaaloverzicht van wat de verschillende partners bieden aan voordelen, hulpverlening en activiteiten.  Omdat niet iedereen over internet beschikt en omdat de website niet op elke vraag een antwoord kan bieden, worden er bovendien enkele gemeentelijke onthaalpunten voorzien, waar mensen hun vraag persoonlijk kunnen stellen. 

 • OCMW: diensten Kinderopvang en Onderwijsopbouwwerk
 • Gemeentebestuur: diensten Jeugd, Onderwijs, Integratie, Sociale Zaken en Speel-o-theek
 • Kind en Gezin: consultatiebureau Temse (Oeverstraat)

Het Huis van het Kind richt zich nu nog tot (aanstaande) ouders, gezinnen en kinderen tot 12 jaar. Later zal het uitgebreid worden tot jongeren tot 24 jaar.

 


Welzijnshuis Sint-Niklaas - aangepaste spreekuren loket kinderopvang & sociale dienstverlening

Vanaf 1 februari 2017 hebben het loket kinderopvang en de sociale dienstverlening in het Welzijnshuis nieuwe spreekuren:

 • Elke werkdag van 8.30 tot 12uur en op dinsdagavond van 16.30 tot 19uur
 • De algemene openingsuren van het Welzijnshuis blijven hetzelfde

U vindt de openingsuren van het loket kinderopvang hier en die van sociale dienstverlening hier


Voorstellingsfolder SKIPI

SKIPI is een nieuw initiatief. Het biedt snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie op maat van volwassenen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en diens omgeving en/of netwerk. Concreet staat het SKIPI-team in voor interventie ter plaatse. Pas na deze tussenkomst kan, indien er geen andere interventiemogelijkheden zijn, overgegaan worden tot crisisopname (van maximum 7 dagen).

 

Indien u aanmeldingen hebt voor snelle GGZ-interventies/opnames van volwassenen met een verstandelijke beperking uit Oost-Vlaanderen, gelieve binnen de kantooruren te bellen naar het nummer 0477 88 02 08. Er is telefonische permanentie op weekdagen, telkens van 8u30 tot 16u30. Voor meer info, lees de folder .


Persoonsvolgende financiering (VAPH)

PVF kende zijn definitieve start in januari 2017 voor alle meerderjarigen met een handicap die nu al ondersteuning krijgen. De transitie naar de persoonsvolgende financiering voor de huidige gebruikers van diensten en voorzieningen voor meerderjarigen omvatte van bij het begin 3 belangrijke bewegingen:
1.        De middelen worden persoonsvolgend gemaakt en personen, die vandaag gebruik maken van zorg in natura, krijgen een persoonsvolgend budget ter beschikking waarmee ze hun huidige zorg en ondersteuning kunnen continueren.
2.         De historisch gegroeide verschillen tussen voorzieningen worden gecorrigeerd, zodat de persoonsvolgende budgetten voor de individuele cliënten, zoveel als mogelijk rekening houden met de zorgzwaarte en de geboden ondersteuning.
3.         Zorgkosten (gedragen door de Vlaamse overheid) en woon/leefkosten (gedragen door de cliënten met tussenkomst vanuit de federale overheid) worden gescheiden.

Voor meer info.  


Artikel 60 §7 wordt Tijdelijke Werkervaring

Vanaf 1 januari 2017 activeert het OCMW nieuwe artikel zestigers binnen de regeling Tijdelijke Werkervaring. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Men is nog volop bezig met de concrete uitwerking van het systeem. Wil je op de hoogte blijven, neem dan  regelmatig een kijkje via  www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring


Groepscursus ‘De kracht van je levensverhaal’ vr 65+

In het voorjaar start het CGG Waas en Dender terug met de groep ‘de kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie. Ze is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met risico op depressie of reeds een lichte depressie. Deze groepscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten in Sint-Niklaas Deze groep gaat nu twee keer per jaar door met de steun van de stad Sint-Niklaas. Meer info.

Inschrijven bij Griet De Visscher of Stefanie Haezebrouck, ZorgOuderenTeam CGG Waas en Dender 078 35 34 35


Op zoek naar vrijwilligers? Nieuwe uitgave Sint-Niklase vrijwilligersbrochure

De Sint-Niklase brochure ‘Vrijwilligerswerk: iets voor jou ?‘ is aan een update toe. Bent u nog op zoek naar vrijwilligers en staat u nog niet in de Sint-Niklase brochure, vul dan het invulformulier in tegen 15 maart en mail het naar welzijnshuis@sint-niklaas.be. Dan staat uw organisatie of vrijwilligerswerking binnenkort ook in de nieuwe uitgave.  Voor vragen, neem contact op met Iris Seghers, ondersteuning welzijn, 03 778 62 81 of iris.seghers@sint-niklaas.be


Inspiratiedag Kinderopvang 27/04/17

Op donderdag 27 april 2017, te Gent is het eindelijk weer zover: dé Inspiratiedag Kinderopvang. Deze is bedoeld voor iedereen met interesse in kinderopvang en heeft als doel te inspireren, informeren en elkaar persoonlijk te ontmoeten. Meer info


Nieuwe subsidie voor Rap Op Stapkantoren

De Provincie verleent ook in 2017 subsidies om een Rap op Stap-kantoor op te starten of verder uit te werken. Een Rap op Stapkantoor werkt zoals een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget. Alle maatschappelijke en sociale voorzieningen (OCMW, voorzieningen, lokale dienstencentra, samenlevingsopbouw, organisaties en verenigingen van kansarmen, verenigingen uit de armoede- en diversiteitsector, …) kunnen het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. Wil je meer informatie over deze subsidie (reglement en aanvraagformulier) voor Rap op stapkantoren, neem dan een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/rapopstap. 


Nieuwe kalender ‘Opvoeden in beeld’ – voorjaar 2017

In het Waasland werd – onder impuls van het Regionaal Welzijnsoverleg - een leernetwerk Opvoedingsondersteuning opgericht om de samenwerking tussen de lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning te bevorderen. Vanuit die samenwerking is er opnieuw een kalender ‘Opvoeden in beeld’ gelanceerd. Deze kalender richt zich naar alle ouders, grootouders, opvoeders... die interesse hebben in bepaalde opvoedingsthema’s of met concrete opvoedingsvragen zitten. Het geeft een zicht op het Wase aanbod van opvoedingsondersteunende workshops, infomomenten, vormingen en activiteiten die in het voorjaar georganiseerd worden. U vindt de kalender hier.

 


www.desocialekaart.be - Is jouw organisatiefiche nog actueel?

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep…  Is uw organisatie recent verhuisd, zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…?  Is de fiche dan nog wel actueel?

Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Als de fiche dient aangepast te worden, laat het ons weten op www.desocialekaart.be via de link ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, socialekaart@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 


Open vormingsaanbod Tabak, Alcohol en andere Drugs - CGG

Preventie Tabak, Alcohol en andere Drugs (TAD) van het CGG Waas en Dender, richt zich specifiek op het werken rond verslavingsproblemen. De preventiewerking tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Het vormingsaanbod voor dit voorjaar bestaat uit:

 • “Initiatie tot de motiverende gespreksvoering” voor welzijns-en gezondheidswerkers op (16 februari 2017)
 • “Volle petrol zonder brol – met sportivos op weg naar een gezonde sportclub” voor personen werkzaam in de sportsector (6, 14 en 20 maart 2017)
 • “Zien, durven, doen: ouderschap en druggebruik” voor hulpverleners werkzaam met jongeren en ouders (30 maart 2017)
 • “Gamen en gokken: preventief werken in het onderwijs” voor leerkrachten en CLB medewerkers (20 april 2017)

Meer info vindt u hier. Inschrijven kan via www.cggwaasendender.be/vormingen

 


Infoavond Deontologie

Op donderdag 23 februari nodigen de lokale werking Sint-Niklaas en SEL Waasland u graag uit op de infoavond ‘Deontologie’. Werk en privé gescheiden houden, het klinkt eenvoudig maar is het dat ook? Vaak begint het bij kleine dingen: een doosje pralines als bedanking kan je niet afslaan maar wat met een fles champagne? Of een hele kist? En je privéleven, wat vertel je daarvan? En ga je in op dat facebook-verzoek? En het kan verder gaan dan dat: uitgenodigd worden op feesten van je cliënt, opgenomen worden in een testament, ontstaan van hechte vriendschappen of zelfs relaties. Voor meer info, hier.


www.ONDERSTEUNINGSNETLOKEREN.be

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren is een samenwerkingsverband van vier Lokerse vzw’s die zich inzetten voor meerderjarigen met een beperking: Alderande, De Sperwer, MFC De Hagewinde/meerderjarigen en Emiliani. ONL heeft een centraal aanmeldpunt in het Sociaal Huis van de stad Lokeren waar mensen met een beperking welkom zijn met al hun mogelijke vragen over ondersteuning of begeleiding.

Het ging een jaar geleden formeel van start, op 15 januari 2016. Ter gelegenheid van die verjaardag presenteert het ONDERSTEUNINGSNET LOOKEREN nu een gloednieuwe website www.ondersteuningsnetlokeren.be Het bevat boordevol informatie over de ondersteuningsmogelijkheden in Lokeren en omgeving. Bovendien is er ook de facebookpagina www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren. Wil je ONL volgen, “like” dan de pagina.

 


Studiedag ‘Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak’

Op donderdag 23 februari is er een studiedag en boekvoorstelling over het thema 'kinderarmoedebestrijding'. Leven in armoede is een schending van de rechten van kinderen en de sociale grondrechten van ouders. Volgens de Vlaamse armoedebarometer stijgt het aantal kinderen in armoede elk jaar. De studiedag wil een breed publiek aanspreken. Dit omdat bijna iedereen direct of indirect in contact komt met mensen met armoede. Iedereen die in de praktijk of het beleid te maken heeft met kinderarmoede, welzijn, onderwijs, gezondheid, arbeid, ruimtelijke ordening, wonen of energie is zeker van harte welkom.

Meer info over het programma, de sprekers en het boek vind je hier.

 

 


Week van de vrijwilliger 2017

De Week van de Vrijwilliger loopt van 4 tot 12 maart 2017. De Week van de Vrijwilliger loopt van 4 tot 12 maart 2017. Het thema is vrijwilligers versterken de buurt want vrijwilligers betekenen heel veel voor de lokale gemeenschap. De kracht van vrijwilligerswerk in de buurt valt niet te onderschatten. Voor meer info: www.vrijwilligersweek.be/


Hi APP voor vluchtelingen - VDAB

VDAB lanceert de Hi app, een app voor vluchtelingen. De app wil vluchtelingen via een netwerk van mensen en organisaties wegwijs maken in verschillende domeinen (werk, vrijetijd, wonen,...). De Hi app is bedoeld om hen te helpen vlotter contacten te leggen en ondersteuning te vinden in hun zoektocht naar werk.VDAB doet een oproep aan alle partners die in contact komen met deze doelgroep, om actief met deze app aan de slag te gaan. Meer informatie vind je op www.hiapp.be.

 


Politie: Aanspreekpunt doven en slechthorenden

Dove en slechthorende personen kunnen moeilijk dringende hulp van de hulpdiensten vragen vanwege hun hoor-probleem. De politiezone Sint-Niklaas, en bij uitbreiding de regio  Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Kruibeke, Hamme en Waasmunster hebben daarom sinds kort een aanspreekpunt voor doven en slechthorenden, met name An De Ryck. Deze politie-inspecteur heeft 3 jaar Vlaamse gebarentaal gestudeerd. Dove en slechthorende personen kunnen bij haar terecht, in de eerste plaats voor vragen over niet-dringende politionele zaken zoals verkeersboetes, problemen met buren, inbraakpreventie…. Dit gebeurt bij voorkeur na afspraak. Daarnaast kan de persoon  zich ook registreren om gebruik te maken van een sms-alarmeringsysteem. Dove of slechthorende personen kunnen dan bij dringende politiehulp een sms sturen naar dit nummer.  De gsm ligt dag en nacht, 24/24 in de meldkamer van de politiezone Sint-Niklaas. De dispatcher stuurt vervolgens een ontvangstbevestiging en stuurt een ploeg ter plaatse. Meer info vindt u hier. Gelieve dit aanbod ook bekend te maken onder de doelgroep.


Webinars Opvoeden van pubers

Het VCOK en de Opvoedingswinkels organiseren in november gratis webinars rond het opvoeden van pubers. Vier maandagen op een rij komen thema’s  ‘nieuwe autoriteit’, ‘communiceren met pubers’, ‘keuzes van pubers’ en ‘mediawijs opvoeden’ aan bod. Het aanbod is gratis. Voor meer info en inschrijving, klik hier.


Onlinecursus ‘Postnatale Depressie’ – Kind & Gezin

Niet elke nieuwe ouder zit op een roze babywolk. 10 tot 20% van de vrouwen krijgt een postnatale depressie. Ook partners kunnen een postnatale depressie krijgen.

De gratis onlinecursus van Kind en Gezin geeft meer informatie en helpt een postnatale depressie herkenbaar en bespreekbaar te maken.

 


Verhuis Familiehulp te Dendermonde

Het huidige regiokantoor van Familiehulp te Dendermonde verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie, te Sint-Niklaas. Vanaf 4 oktober 2016 vindt u Familiehulp terug op het nieuwe adres: Familiehulp – regio Sint-Niklaas, Gasmeterstraat 81 C, 9100 Sint-Niklaas. Behalve de adreswijziging van de organisatie verandert er uiteraard niets.

 


Projectoproep Provinciale Plattelandsprojecten 2017

Plattelandsloket Oost-Vlaanderen gaat ook in 2017 op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten. Creatieve projectideeën voor je buurt, gemeente of regio kan je eenvoudig aanmelden voor 20 januari 2017 - 12.00 uur. Past jouw project binnen thema’s ‘ondernemen’, ‘armoede en welzijn’, ‘erfgoed en toerisme’, ‘klimaatneutraal Oost-Vlaanderen’, ‘open ruimte’?

 Klik dan hier voor meer info.

 


CGG - Groepsaanbod voor ouders van jongeren die gamen, alcohol of drugs gebruiken

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender organiseert een groepsaanbod voor ouders van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken of problematisch gamen. Het aanbod bestaat uit 5 sessies, waarin telkens een thema wordt behandeld. Naast een informatief gedeelte, kunnen ouders ook ervaringen uitwisselen. Er gaan 2 groepen door in het najaar 2016 en het voorjaar 2017, telkens op maandag van 19u30-21u30 (in Dendermonde & Lokeren). Voor meer info, lees de folder.


Nieuwe campagne: Gezond Opvoeden: kinderspel? & workshop ‘Gezond Opgroeien’

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe campagne ‘Gezond Opvoeden: kinderspel?’. Op www.gezondopvoeden.be vinden ouders praktische tips, advies, filmpjes en testjes. Hoe breng je je kinderen gezonde eet- en beweeggewoontes bij? Of hoe leer je ze bewust omgaan met tv-kijken, gamen en smartphonegebruik? Je vindt er ook advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te maken en te voorkomen. Voor meer info over deze campagne, klik hier.

Naast de website is er ook een workshop ‘Gezond opgroeien’. Deze biedt opvoedingsondersteuning op vlak van thema’s zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging en sedentair gedrag (= te lang neerzitten) voor ouders en begeleiders van kinderen (2,5 tot 12 jaar). Wil je graag zo’n workshops organiseren? Laat het weten aan eva.van.maele@logowaasland.be.


www.desocialekaart.be - Is jouw organisatiefiche nog actueel?

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep…Is uw organisatie recent verhuisd, of zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…? Is de fiche dan nog wel actueel?

Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Indien een fiche aangepast dient te worden, laat het dan weten op www.desocialekaart.be via ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, socialekaart@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 

Gepost op 2016-07-13


Nieuwe kalender ‘Opvoeden in beeld’ – najaar 2016

In het Waasland werd – onder impuls van het Regionaal Welzijnsoverleg - een leernetwerk Opvoedingsondersteuning opgericht om de samenwerking tussen de lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning te bevorderen. Vanuit die samenwerking, en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, is er opnieuw een kalender ‘Opvoeden in beeld’ gelanceerd. Deze kalender richt zich naar alle ouders, grootouders, opvoeders... die interesse hebben in bepaalde opvoedingsthema’s of met concrete opvoedingsvragen zitten. Het geeft hen een zicht op het Wase aanbod van opvoedingsondersteunende workshops, infomomenten, vormingen en activiteiten die in het najaar georganiseerd worden door diverse partners. Deze kalender wordt binnenkort verspreid in het Waasland. In de tussentijd kunt u de kalender alvast digitaal bewonderen en verspreiden.

 

Gepost op 2016-07-13


Volg VoedSaam via Facebook

VoedSaam is een nieuwe vzw, met RWO Waasland als één van de partners. Deze vzw heeft als doel voedseloverschotten te detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van VoedSaam? Dat kan nu ook via de facebookpagina van VoedSaam vzw.

 

Gepost op 2016-07-13

 


Vormingsaanbod ‘Preventie Tabak, Alcohol en Drugs’ voor de sector onderwijs & bijzonder jeugdzorg

Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken). Deze tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Ook in het najaar 2016 heeft de preventiewerking een aanbod van trainingen en vormingen, voor de onderwijssector en voor de bijzondere jeugdzorg. U vindt het aanbod hier.

 

Gepost op 2016-07-13


Zorgprogramma Crisis voor kinderen en jongeren met psychisch probleem

Het Zorgprogramma Crisis van het Oost-Vlaams Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem. Iedereen die zich zorgen maakt over een kind of jongere in zo’n crisissituatie, kan aankloppen bij één van de partners van dit zorgprogramma crisis. Samen wordt er dan snel gezocht naar een eerste passend antwoord op de crisisvraag.  Meer informatie over het programma en de partners vindt u hier.

 

Gepost op 2016-07-13 


Kennismakingsmoment ‘De kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie

In het najaar start het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender terug met de groep, ‘de kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie. Deze is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met risico op depressie of reeds een lichte depressie. Deze groep gaat nu twee keer per jaar door, met de steun van de stad Sint-Niklaas.

Daarom nodigt het CGG graag partnerorganisaties uit op een kennismakingsmoment op maandag 12 september van 10u tot 12u in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. In deze kennismaking met wat de groep inhoudt, worden er verschillende oefeningen aangeboden die we ook in onze groep geven. Inschrijven kan bij Griet De Visscher of Stefanie Haezebrouck, ZorgOuderenTeam CGG Waas en Dender 078 35 34 35

 

Gepost op 2016-07-13


Mind-Spring, psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen. Dit programma bestaat uit 6 sessies (van 2u), en heeft als doel vluchtelingen te leren hun draagkracht te versterken in hun moeilijke situatie. De Mind-Spring trainer doet dit in 6 sessies van 2 uur, in de contacttaal van de groep (Arabisch, Pashtu, Dari, Engels, Tigrinya, Russisch...). De Mind-Spring trainer is een opgeleide ervaringsdeskundige, die de training begeleid samen met een professionele hulpverlener van CAW, CGG, OCMW, OKAN of opvangcentra. Na Mind-Spring voor volwassenen en voor jongeren tussen 14-18 jaar, is er nu ook: Mind-Spring Junior 9-13 jaar. Het CAW Oost-Vlaanderen start in juli i.s.m. de stad Sint-Niklaas, stad Gent, IN-Gent vzw met dit nieuw programma:. De eerste proeftuin voor Arabisch-sprekende vluchtelingen wordt georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders in Sint-Niklaas. Hebt u interesse voor Mind Spring? Neem contact op via elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be of  gsm 0496 20 86 32, via maarten.smet@sint-niklaas.be of via desiree.derksen@in-gent.be

 

Gepost op 2016-07-13


Voortraject ‘Hoger Onderwijs voor Anderstaligen’

Voor het 3de jaar op rij organiseert IN-Gent in samenwerking met Universiteit Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen. Voor meer info, zie folder en informatiesessies (juni-oktober 2017).

 

Gepost op 2016-07-13


Lancering VoedSaam vzw & Opening centraal voedseldepot

VoedSaam vzw wil voedseloverschotten detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Ook wil het als Waas verdeelpunt de lokale werkingen logistiek ontlasten zodat ze meer kunnen doen dan enkel voedselhulp bieden.
Van meet af aan engageerde Interwaas zich voor een duurzaam karakter van het Waas voedselproject VoedSaam. Dit leidde tot de oprichting van een vzw in samenwerking met Den Azalee vzw, Epa vzw en het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. De vzw is sinds juni een feit en donderdag 16 juni is nu ook het centraal voedseldepot voor het Waasland officieel geopend. Deze zal fungeren als extra opslagruimte voor het stockeren van voedseloverschotten en producten.  

 

Gepost op 2016-06-15


Open deur CAW Huis Lokeren

 Het CAW Huis Lokeren opent zijn deuren op 23 juni (van 11-15u). Iedereen is welkom. Meer info vindt u hier. 

 

Gepost op 2016-06-15

 


Vrijwilligerspunt Temse gaat van start ...

Onder impuls van de ouderenadviesraad (OAR Temse) start het gemeentebestuur van Temse met de uitbouw van het Vrijwilligerspunt Temse. Hoe men het keert of draait, verban het vrijwilligerswerk en de motor van het gemeenschapsleven sputtert ... Bent u als organisatie nog op zoek naar vrijwilligers? Wil je zelf vrijwilliger worden in een instelling of vereniging? Het Vrijwilligerspunt Temse brengt de kandidaat-vrijwilligers in contact met de organisaties in Temse die open staan voor vrijwilligerswerk. In de brochure ’Temse Vrijwillig!’ wordt de weg gewezen naar organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Alle werkingen die in Temse actief zijn krijgen de kans om zich voor te stellen in hun zoektocht naar vrijwilligers. Wilt u uw organisatie laten opnemen in deze brochure? Dat kan door contact op te nemen voor 30 juni met  Hella Staes, via hella.staes@temse.be of elke voormiddag telefonisch via 03/710 12 81.

 

Gepost op 2016-06-15


Nieuwsbrief Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS)

Wilt u meer weten over het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, dan kunt u hun nieuwsbrief lezen.  Het omvat nieuws rond de heropstart van de functiewerkgroepen en de vernieuwde samenstelling van de functiewerkgroepen, maar ook over informatie over de huidige stand van zaken.

 

Gepost op 2016-06-15


Uitwisselforum Huizen van het Kind

EXPOO wil ervaringsuitwisseling stimuleren. Via het online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen of ideeën uitwisselen rond de Huizen van het Kind. Dit uitwisselingsplatsform is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden. Interesse? Geef een seintje via info@expoo.be

 

Gepost op 2016-06-15


Help mee met het Waasland veerkrachtiger maken!

Tijdens de week van de geestelijke gezondheid (10 tot 17 oktober) wil Logo-Waasland vzw de krachten bundelen om het belang van een goede geestelijke gezondheid zichtbaar en bespreekbaar te maken en het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Dat taboe doorbreken kan enkel als we er een ‘wij-verhaal’ van maken. Jullie medewerking is belangrijk om ‘positieve geestelijke gezondheid’ bij de mensen te krijgen omdat jullie dicht bij de doelgroepen staan. Rode draad doorheen de campagne is VEERKRACHTIG WAASLAND.

In de inspiratiegids ‘Veerkrachtig Waasland’ vind je een aanbod aan activiteiten, gaande van eenvoudige acties die weinig tijd of inspanning vragen naar meer uitdagende. Logo-Waasland ontwikkelde daarnaast i.s.m. de suïcidepreventiewerking van het CGG en met steun van de stad Sint-Niklaas een aantal affiches en kaartjes. Maak gebruik van deze ‘Veerkrachtig Waasland’-materialen om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat jouw organisatie of vereniging inzet op veerkracht. De affiches en kaartjes willen mensen aanzetten om te praten en indien nodig hulp te vragen. Daarnaast geven de kaartjes een overzicht van waar mensen terecht kunnen voor een babbel of voor hulp. Voor meer info.  

 

Gepost op 2016-06-15


ONDERSTEUNINGSNET Lokeren van start

Alderande, De Hagewinde/meerderjarigen, De Sperwer en Emiliani bundelen de krachten in een nauw samenwerkingsverband, het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren. Meerderjarigen met een (vermoeden van) beperking die ondersteuning zoeken, kunnen, dankzij deze samenwerking, voortaan terecht bij een centraal aanmeldpunt, in het Sociaal Huis van Lokeren. Daar zal het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren samen met de persoon zoeken welke ondersteuning een antwoord kan zijn op zijn noden en wensen. Het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren organiseert enkele info-sessies en open-deur-momenten voor professionelen uit alle betrokken sectoren, op 11 en 19 mei. Meer weten? Klik hier.

 

Gepost op 2016-05-06

 

Vooraankondiging: Lancering VoedSaam

VoedSaam wil logistieke ondersteuning bieden aan organisaties die voedselhulp organiseren voor Wase kwetsbare gezinnen. In juni, wordt VoedSaam vzw eindelijk een feit en kan het centraal voedseldepot (te Temse) haar deuren open. Wilt u meer weten over VoedSaam, dan heten we u graag welkom op de officiële lancering van VoedSaam en de opening van haar