RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

Het RWO Waasland houdt professionele welzijnswerkers op de hoogte van de verschillende activiteiten en evoluties binnen de regionale welzijnssector. Hebt u - vanuit uw organisatie of sector - actueel nieuws te melden, laat het ons weten.

 

Maandelijkse bundelen we de nieuwtjes van het RWO en van andere Wase welzijnsorganisaties in een digitale nieuwsbrief.  Meer dan 500 Wase welzijnswerkers en dienstverleners ontvangen deze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u hierop in.


 

 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Infolunch dinsdag 29 januari 2019 Hervorming Kind & Gezin

Ontdek het nieuwe organisatiemodel van Kind & Gezin. 

De voorbije jaren werd er werk gemaakt van een nieuw organisatiemodel voor Kind & Gezin. De gezinnen van vandaag zijn namelijk niet de gezinnen van morgen. We bevinden ons in een omgeving die steeds sneller evolueert en waar zich steeds nieuwe kansen en evoluties afspelen waar we moeten kunnen op inspelen: superdiversiteit, complexiteit, intersectoraal werken, mondige klanten, digitalisering...
Met haar nieuw organisatiemodel is Kind & Gezin klaar voor deze dynamische context. Het uitgangspunt is een flexibele, wendbare organisatie met multidisciplinaire teams dicht bij de gezinnen. 

Benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? Kom het ontdekken op dinsdag 29 januari 2019!


Klik hier om je in te schrijven.


Datum: dinsdag 29 januari 2019
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u00
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

 

KOPP 3-daagse vorming Oost-Vlaanderen

Ik durf de trein te nemen!

Mensen met dementie in beeld

Basisvorming omtrent KOPP en KOAP, kinderen van ouders met een psychische- of afhankelijkheidsproblematiek. 
De vorming biedt concrete handvatten om zowel met de ouder als met het kind aan de slag te gaan.

Meer info, programma en inschrijven: klik hier.  
Voor sommige mensen is het moeilijk om de weg te vinden in de grote treinstations, om de juiste informatie te vinden en te lezen, om hulp te vragen,
om een automaat te gebruiken, om zich aan te passen aan storingen, veranderingen of vertragingen.
Op 25 oktober lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Fotograaf Leo De Bock illustreerde het boek met krachtige zwart-wit-foto’s. 
lees meer » lees meer » lees meer »

 

Presentaties Sociale Plattegrond Crisis beschikbaar

Op 27 november organiseerde het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen een sociale plattegrond rond het thema: 'Doorverwijzing bij crisis'.
Lees hier alle presentaties.

Daarnaast is er een mini Sociale Kaart rond crisis uitgewerkt. 
 

 UITNODIGING: train de trainer Kleurrijk Gezond (sessies rond 'Gezonde voeding en beweging' voor diverse groepen met migratieachtergrond)

Werk je als professional met mensen met een migratieachtergrond? En wil je ze op een laagdrempelige manier motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen? Kom dan naar de train de trainer van Kleurrijk Gezond.
inschrijven
 

Cultuursensitief werken via Mind-Spring

Studiedag Cultuursensitief werken via Mind-Spring op 14 januari 2019


Adres:
Clemenspoort
Overwale 3/1, 
9000 Gent

Organisatorische vragen en inschrijving:
Desiree Derksen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be 
tel 09 265 89 33 
gsm 0499 90 31 36

Inhoudelijke vragen: 
Elmira Erstukajeva, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be 
tel 09 265 89 33 
gsm 0496 20 86 32
lees meer »
 

Het crisisnetwerk zoekt vrijwilligers

Het crisisnetwerk bestaat uit een vrijwilligersgroep van hulpverleners die een permanentieregeling hebben om tussen te komen in crisissituaties buiten de kantooruren. Zij zorgen voor een luisterend oor en tijdelijke huisvesting in samenwerking met opvangdiensten. De vrijwilligersgroep zoekt nieuwe collega's en nodigt geïnteresseerden uit op een ontbijtmoment op dinsdag 5 februari 2019 in het welzijnshuis.
lees meer »

Infolunch 5 november 2018 Eerstelijnszones

Eerstelijnszones: een ontmoeting tussen zorg & welzijn!

De vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden,.. dringt een reorganisatie van de zorg in Vlaanderen op. De overheid kiest voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal en integraal benaderd wordt. Samenwerken met andere zorg- en hulpverleners vanuit zorg en welzijn is van cruciaal belang. 


Als onderdeel van deze reorganisatie zullen we in de toekomst moeten werken binnen eerstelijnszones (ELZ’s): afgebakende gebieden waarin het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar afgestemd zal worden. 

Het doel van zo’n eerstelijnszone? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger zelf centraal staat en niet z’n aandoening!

In mei werden de aanvragen van de eerstelijnszones (ELZ's) in het Waasland goedgekeurd. Twee ELZ's zijn in oprichting.
•ELZ Noord-Oost-Waasland: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
•ELZ Zuid-West-Waasland: Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster

Ben je werkzaam in de Wase hulpverlening? Dan is ook jouw stem belangrijk!

Op 5 november komt Lise Schepens (Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Waasland) een schets geven van de uitdagingen die voor ons liggen. Ook uw input wordt gevraagd. 

Wilt u alvast meer info, dan kan dit via: ELZselwaasland.be

Klik hier om u in te schrijven.

Datum: maandag 5 november 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u00
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

 

Sociale Plattegrond rond crisis - 27 november 2018

Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseert op 27 november een sociale plattegrond rond doorverwijzing bij een crisis!

Volgende punten komen daarbij aan bod: 
•Wanneer spreken we over een crisis? 
•Welke hulplijnen en crisisnetwerken bestaan er in Oost-Vlaanderen? 
•En hoe kan ik daar vlot bij terecht? 
Meer informatie en inschrijven: zie website.
 

Provinciale toelichtingsdag GBO, Oost-Vlaanderen

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), VVSG en de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) organiseren in samenwerking met de Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) op 18 oktober 2018 (van 9u tot 16u) een provinciale toelichtingsdag geïntegreerd breed onthaal (GBO) te Gent. 

We willen met deze informatiedag graag de medewerkers van de OCMW's, de DMW en het CAW inspireren en oproepen om aan de slag te gaan met het uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal.

Klik hier voor de uitnodiging en om u in te schrijven. 

 

Lancering Stappenplan & Leidraad Ouderenmis(be)handeling

Donderdag 11 oktober 2018

SEL Waasland ontving vanuit het werkveld signalen dat men steeds meer complexe zorgsituaties tegenkwam waar sprake is van ouderenmis(be)handeling, misbruik of verwaarlozing. De bestaande instrumenten en procedures bleken ruim onvoldoende als houvast voor de betrokken zorg- en hulpverleners. 
Na een korte bevraging in het Waasland bleek de interesse om hierrond een project op te starten zeer groot.
Nu, 2 jaar en vele constructieve bijeenkomsten met hulp- en zorgverleners, politie, parket… later, mogen wij u uitnodigen voor de lancering van het stappenplan ouderenmis(be)handeling en de bijhorende leidraad! 


Inschrijving
Vóór 8 oktober 2018 enkel via het online inschrijvingsformulier op www.selwaasland.be. 
lees meer »

 

Wanneer spreken of communiceren niet vanzelfsprekend verloopt

Doe in oktober 2018 mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid en geef het Waasland een mentale opkikker!

Studiedag Open Vizier
Geestelijk gezond & diversiteit

Communiceren, je kunnen uitdrukken, je eigen wensen duidelijk maken, … is van levensbelang. Sommige personen hebben echter moeite met spreken. Gelukkige bestaan er allerlei grafische symbolen (bijv. Bliss-symbolen Beta, PCS, Symbolstix, Sclera) om het communiceren te ondersteunen. Op zondag 1 oktober wordt in Sint-Niklaas de aftrap
gegeven van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
Om 14 u kan je in het Welzijnshuis luisteren naar
‘Werk aan je geluk’ door psycholoog Hein Zegers . Voor
zijn wetenschappelijk geluksonderzoek reisde hij naar
70 landen met maar één vraag: “Wat maakt jou gelukkig?”.
Tijdens deze lezing ontdek je hoe je zelf invloed
kan uitoefenen op je eigen geluk.


Lees meer in onze inspiratiegids.
We leven en werken in een multiculturele en multireligieuze samenleving.
We ontmoeten steeds vaker mensen met verschillende diverse achtergronden. 
Als hulpverlener is het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden boeiend en verrijkend. Toch kan je ook het gevoel hebben te botsen op de grenzen van jezelf en anderen. 
lees meer » lees meer » lees meer »
 

Ouderavond 'als kleine kinderen groot worden'

In het kader van “De tiendaagse van de geestelijke gezondheid” organiseren we op donderdagavond 11 oktober een preventieve infoavond 'Als kleine kinderen groot worden' in het Huis van het Kind in Sint-Niklaas. We richten ons tot ouders met tieners van 10 tot 15 jaar. Op deze interactieve avond willen we hen tips geven om met hun kind in gesprek te gaan over tabak, alcohol en drugs. Meer info klik hier.
 

Info en netwerkmoment: Rode Kruis Opvangcentrum Sint-Niklaas en CGG Waas en Dender

Bijscholing 'Aan de slag met het levensverhaal van cliënten of deelnemers’

Wil je het Opvangcentrum voor asielzoekers en onze doelgroep beter leren kennen?
Wil je samen met ons op zoek gaan naar oplossingen voor de hindernissen waar hulpverleners en asielzoekers soms tegenaan botsen?
Of wil je andere partners uit het netwerk leren kennen?
SCHRIJF JE DAN ZEKER IN!


Inschrijving via psysoc.ocsint-niklaas@rodekruis.be


Vermeld in je e-mail:
 eigen naam + naam van de organisatie
 keuze voor workshopronde
In heel wat situaties kom je als sociaal werker in aanraking met de levensgeschiedenis van de cliënt of deelnemer. 


Deze 'biografie' bevat allerlei positieve elementen die als hulpbron kunnen ingezet worden, maar ook ervaringen die belemmeren en die tot overlevingsstrategieën geleid hebben. 


In deze opleiding leer je hoe je de biografische invalshoek kan meenemen in jouw werk.
lees meer » lees meer »
 

Cultuursensitief werken via Mind-Spring

CAW Oost-Vlaanderen organiseert een boeiende studiedag op donderdag 18 Oktober 2018:
Cultuursensitief werken via Mind-Spring.


Dit is exclusief voor sociaal assistenten van OCMW's in Oost-Vlaanderen. Gratis. Met dank aan AMIF.


Meer info klik hier.


Laatste reminder Infosessie Groeipakket

Infosessie voor welzijnswerkers rond het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Door deze veranderingen worden er infosessie georganiseerd om al deze wijzigingen in kaart te brengen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De vier vormingsmomenten gaan telkens van 14u tot 16u.

• donderdag 6 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• maandag 17 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• dinsdag 25 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas) 
• donderdag18 oktober 2018 14u tot 16u (Ter Vesten, Gravendreef 2, 9120 Beveren)

Opgelet plaatsen zijn beperkt.


Klik hier om u in te schrijven.
 

Uitnodiging Ontdek RADAR

Lunch-speeddate voor hulpverleners die werken met en voor volwassenen

Infosessie rouw na zelfdoding

Heb je al vaak gehoord van RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Maar ben je nog niet goed op de hoogte van wat RADAR precies is, waarvoor RADAR staat, waarvoor je terecht kan bij RADAR, ... ? 
Dan is deze kennismaking bedoeld voor jou.

Waar en wanneer?

2 oktober 2018
9u - 13u
Vormingscentrum Guislain 
Jozef Guislainstraat 43, GentTijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid gaan we in het Waasland samen aan de slag onder het motto 'Samen Veerkrachtig'.Met verschillende initiatieven willen we het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken en daarnaast de kans geven aan hulpverleners om elkaar en het landschap (nog beter) te leren kennen. 


Doe jij ook mee?
Tijdens deze infosessie wordt stilgestaan bij het thema zelfdoding en de specifieke aspecten die het rouwproces van nabestaanden kenmerken. Daarnaast worden ook Werkgroep Verder en de gespreksgroepen voor nabestaanden voorgesteld.
Deze infosessie is zowel gericht naar nabestaanden als hulpverleners. 
Deelname is gratis.
Inschrijven is niet verplicht maar geniet wel de voorkeur. 


Dit kan via mail aan Liesl Vereecke (l.vereecke@cggeclips.be). 

Tijdstip: 03/10/2018 van 19u tot 21u
Plaats: Stadhuis Sint-Niklaas - Vredeszaal
Inschrijving klik hier lees meer »
 

Infolunch werking VZW OTA maandag 1 oktober 2018

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de (jeugd)hulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan jezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen? 

  
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgen binnen de IJH. 


Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming werkt het OTA aan de interculturele competenties van hulpverleners. Op 1 oktober komt Greet Lenaerts, coördinator van Vzw OTA OWVL langs voor een voorstelling van de werking. 


Wilt u alvast meer info dan kan dit via www.otavzw.be of volg het OTA op Facebook 


Datum: maandag 1 oktober 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u30
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

Inschrijven klik hier

 

Projectoproep Informele Netwerken

Begin 2018 werd in opdracht van minister Homans het onderzoeksrapport ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’ opgeleverd. Het toont aan dat mensen in armoede een groter risico lopen op een minder sterk sociaal netwerk. Tegelijk tonen studies aan dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Een steunend sociaal netwerk is een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt.

Deze projectoproep spitst zich toe op het werkmodel ‘persoonlijke vriend’. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Meer informatie vindt u op de website .

De indiendatum voor deze projectoproep is 28 september 2018.
 
 

Vacature: Eerstelijnspsychologen voor '1 Gezin, 1 Plan' Krachtgericht Waas & Dender

Krachtgericht Waas & Dender is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenende diensten onderling alsook jeugdhulpverlenende diensten en 0de en 1ste lijnsdiensten. 


Door hulpverlening snel inzetbaar te maken en voldoende nabij gezinnen te brengen, wil Krachtgericht Waas & Dender de kans op vroegtijdige hulp verhogen en wil het de continuïteit van hulp en zorg voor ieder gezin, kind en jongere maximaliseren.

In dit kader zoeken we drie eerstelijnspsychologen die in de regio Waas & Dender aan de slag gaan. 

De eerstelijnspsychologen bieden en organiseren snelle, nabije en vroegtijdige hulp bij geestelijke gezondheidszorgproblemen (psychische en ontwikkelingsproblemen) bij kinderen, jongeren en hun gezin. 

De werking wordt opgevolgd, ondersteund en bijgestuurd door het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender.


Sollicteren voor 6 september.

Klik hier voor de volledige vacature. 

Vacacture: OPBOUWWERKER VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN GEZOCHT

EEN VOLTIJDSE OPBOUWWERKER VOOR DE PROJECTEN:

•  BUURTWEB
•  WORKOUT
•  BUURTOPBOUWWERK TEN ROZEN

Lees meer

Infosessie Groeipakket

nfosessie voor welzijnswerkers rond het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Door deze veranderingen worden er infosessie georganiseerd omtrent al deze wijzigingen in kaart te brengen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be


De vier vormingsmomenten gaan telkens van 14u tot 16u.

• donderdag 6 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100Sint-Niklaas)
• maandag 17 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100Sint-Niklaas)
• dinsdag 25 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100Sint-Niklaas) 
• donderdag18 oktober 2018 14u tot 16u (locatie nog te bepalen) 

Opgelet plaatsen zijn beperkt.


Klik hier om u in te schrijven.

 

Save the date: infolunch werking VZW OTA maandag 1 oktober 2018

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de (jeugd)hulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan jezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen? 

  
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgen binnen de IJH. 


Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming werkt het OTA aan de interculturele competenties van hulpverleners. Op 1 oktober komt Greet Lenaerts, coördinator van Vzw OTA OWVL langs voor een voorstelling van de werking. 


Wilt u alvast meer info dan kan dit via www.otavzw.be of volg het OTA op Facebook 


Datum: maandag 1 oktober 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u30
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

Inschrijven klik hier

 
VZW Fiola: nieuwe werking

VZW Inklus: nieuw in Waasland


Braam is een dagwerking in het groen
in Moerbeke-Waas op de bioboerderij
‘t Uilenbos.
De deelnemers worden ingeschakeld
bij het onderhouden van een (voedsel)
bos, werken in de moestuin, bewerken
van hout en het bereiden van een
gezonde en biologische maaltijd.
We proberen onszelf te voorzien in
materiaal, grondstoffen en voedingswaren.


Interesse?
Neem contact met:
Bert Lootens
0491 15 50 79 of 09 274 10 10
bert.lootens@fiolavzw.be
www.fiolavzw.be/braam
www.facebook.com/fiolavzw
!NKLÚS is een dienst begeleid werken vanuit OC Kartinahof, een voorziening vergund door het VAPH.

!NKLÚS biedt begeleid werken aan in de regio Antwerpen en Waasland. Onze dienst Begeleid werken wil personen ondersteunen die graag in een gewone omgeving willen werken, maar voor wie de eisen voor betaalde tewerkstelling niet haalbaar zijn. Door op zoek te gaan naar taken op maat en de gepaste ondersteuning te bieden, kunnen ook mensen met een beperking een bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. We spreken van arbeidsmatige taken die onbezoldigd kunnen uitgevoerd worden en dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagdelen per week. 
lees meer » lees meer »
 

 

Vacature: 3 GEZINSPLANCOACHEN

Vacature: opbouwwerker gezocht voor projecten.


Het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender heeft een vacature voor
3 GEZINSPLANCOACHEN (m/v)


Het betreft een deeltijdse tewerkstelling met telkens een jobtime van 50% voor onbepaalde duur

Krachtgericht Waas & Dender is een intersectoraal samenwerkingsverband dat vanwege de Vlaamse Overheid als opdracht heeft om meer gezinnen sneller hulp te bieden. Het project omhelst 6 steden/gemeenten: Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zele.

We willen met dit project jaarlijks minstens 200 gezinnen extra hulp bieden binnen de maand. Hierbij komt het gezinsplan en het kracht- en netwerkgericht werken met gezinnen centraal te staan. 
Naast een andere manier van werken is extra aanbod jeugdhulp voorzien.EEN VOLTIJDSE OPBOUWWERKER VOOR DE PROJECTEN:

•  BUURTWEB
•  WORKOUT
•  BUURTOPBOUWWERK TEN ROZEN’
lees meer » lees meer »

 

 
 

Reminder: Infolunch: Bewegen op Verwijzing helpt inwoners van het Waasland meer bewegen 14 mei 2018

Bewegen is gezond en je wordt er gelukkig van, maar toch doen we het te weinig! We hebben geen tijd of weten niet hoe eraan te beginnen. ‘Bewegen op Verwijzing’ kan een oplossing zijn. 
Breng Bewegen op Verwijzing ter sprake en motiveer zo jouw patiënt/cliënt/… om vrijblijvend met zijn/haar huisarts contact op te nemen.

Wat is het? 
Bewegen op Verwijzing is een initiatief van de Vlaamse Overheid dat dankzij lokale organisaties ook mogelijk wordt gemaakt in het Waasland (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster).


Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen patiënten, door de huisarts, worden doorverwezen naar een ‘Bewegen op Verwijzing-coach’ die een laagdrempelig beweegplan op maat zal opmaken en hem/haar zal motiveren om meer te gaan bewegen. Dat kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.


Graag willen we de huisartsen en alle andere hulpverleners (= indirecte toeleiders naar Bewegen op Verwijzing) informeren tijdens de infolunch op 14 mei 2018. 

Voor meer informatie kan je reeds een kijkje nemen op onze website.

Inschrijving Infolunch 


 
<table bo