RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

Het RWO Waasland houdt professionele welzijnswerkers op de hoogte van de verschillende activiteiten en evoluties binnen de regionale welzijnssector. Hebt u - vanuit uw organisatie of sector - actueel nieuws te melden, laat het ons weten.

 

Maandelijkse bundelen we de nieuwtjes van het RWO en van andere Wase welzijnsorganisaties in een digitale nieuwsbrief.  Meer dan 500 Wase welzijnswerkers en dienstverleners ontvangen deze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u hierop in.


 

Infolunch 5 november 2018 Eerstelijnszones

Eerstelijnszones: een ontmoeting tussen zorg & welzijn!

De vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden,.. dringt een reorganisatie van de zorg in Vlaanderen op. De overheid kiest voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal en integraal benaderd wordt. Samenwerken met andere zorg- en hulpverleners vanuit zorg en welzijn is van cruciaal belang. 


Als onderdeel van deze reorganisatie zullen we in de toekomst moeten werken binnen eerstelijnszones (ELZ’s): afgebakende gebieden waarin het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar afgestemd zal worden. 

Het doel van zo’n eerstelijnszone? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger zelf centraal staat en niet z’n aandoening!

In mei werden de aanvragen van de eerstelijnszones (ELZ's) in het Waasland goedgekeurd. Twee ELZ's zijn in oprichting.
•ELZ Noord-Oost-Waasland: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
•ELZ Zuid-West-Waasland: Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster

Ben je werkzaam in de Wase hulpverlening? Dan is ook jouw stem belangrijk!

Op 5 november komt Lise Schepens (Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Waasland) een schets geven van de uitdagingen die voor ons liggen. Ook uw input wordt gevraagd. 

Wilt u alvast meer info, dan kan dit via: ELZselwaasland.be

Klik hier om u in te schrijven.

Datum: maandag 5 november 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u00
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

 

Sociale Plattegrond rond crisis - 27 november 2018

Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseert op 27 november een sociale plattegrond rond doorverwijzing bij een crisis!

Volgende punten komen daarbij aan bod: 
•Wanneer spreken we over een crisis? 
•Welke hulplijnen en crisisnetwerken bestaan er in Oost-Vlaanderen? 
•En hoe kan ik daar vlot bij terecht? 
Meer informatie en inschrijven: zie website.
 

Provinciale toelichtingsdag GBO, Oost-Vlaanderen

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), VVSG en de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) organiseren in samenwerking met de Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) op 18 oktober 2018 (van 9u tot 16u) een provinciale toelichtingsdag geïntegreerd breed onthaal (GBO) te Gent. 

We willen met deze informatiedag graag de medewerkers van de OCMW's, de DMW en het CAW inspireren en oproepen om aan de slag te gaan met het uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal.

Klik hier voor de uitnodiging en om u in te schrijven. 

 

Lancering Stappenplan & Leidraad Ouderenmis(be)handeling

Donderdag 11 oktober 2018

SEL Waasland ontving vanuit het werkveld signalen dat men steeds meer complexe zorgsituaties tegenkwam waar sprake is van ouderenmis(be)handeling, misbruik of verwaarlozing. De bestaande instrumenten en procedures bleken ruim onvoldoende als houvast voor de betrokken zorg- en hulpverleners. 
Na een korte bevraging in het Waasland bleek de interesse om hierrond een project op te starten zeer groot.
Nu, 2 jaar en vele constructieve bijeenkomsten met hulp- en zorgverleners, politie, parket… later, mogen wij u uitnodigen voor de lancering van het stappenplan ouderenmis(be)handeling en de bijhorende leidraad! 


Inschrijving
Vóór 8 oktober 2018 enkel via het online inschrijvingsformulier op www.selwaasland.be. 
lees meer »

 

Wanneer spreken of communiceren niet vanzelfsprekend verloopt

Doe in oktober 2018 mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid en geef het Waasland een mentale opkikker!

Studiedag Open Vizier
Geestelijk gezond & diversiteit

Communiceren, je kunnen uitdrukken, je eigen wensen duidelijk maken, … is van levensbelang. Sommige personen hebben echter moeite met spreken. Gelukkige bestaan er allerlei grafische symbolen (bijv. Bliss-symbolen Beta, PCS, Symbolstix, Sclera) om het communiceren te ondersteunen. Op zondag 1 oktober wordt in Sint-Niklaas de aftrap
gegeven van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
Om 14 u kan je in het Welzijnshuis luisteren naar
‘Werk aan je geluk’ door psycholoog Hein Zegers . Voor
zijn wetenschappelijk geluksonderzoek reisde hij naar
70 landen met maar één vraag: “Wat maakt jou gelukkig?”.
Tijdens deze lezing ontdek je hoe je zelf invloed
kan uitoefenen op je eigen geluk.


Lees meer in onze inspiratiegids.
We leven en werken in een multiculturele en multireligieuze samenleving.
We ontmoeten steeds vaker mensen met verschillende diverse achtergronden. 
Als hulpverlener is het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden boeiend en verrijkend. Toch kan je ook het gevoel hebben te botsen op de grenzen van jezelf en anderen. 
lees meer » lees meer » lees meer »
 

Ouderavond 'als kleine kinderen groot worden'

In het kader van “De tiendaagse van de geestelijke gezondheid” organiseren we op donderdagavond 11 oktober een preventieve infoavond 'Als kleine kinderen groot worden' in het Huis van het Kind in Sint-Niklaas. We richten ons tot ouders met tieners van 10 tot 15 jaar. Op deze interactieve avond willen we hen tips geven om met hun kind in gesprek te gaan over tabak, alcohol en drugs. Meer info klik hier.
 

Info en netwerkmoment: Rode Kruis Opvangcentrum Sint-Niklaas en CGG Waas en Dender

Bijscholing 'Aan de slag met het levensverhaal van cliënten of deelnemers’

Wil je het Opvangcentrum voor asielzoekers en onze doelgroep beter leren kennen?
Wil je samen met ons op zoek gaan naar oplossingen voor de hindernissen waar hulpverleners en asielzoekers soms tegenaan botsen?
Of wil je andere partners uit het netwerk leren kennen?
SCHRIJF JE DAN ZEKER IN!


Inschrijving via psysoc.ocsint-niklaas@rodekruis.be


Vermeld in je e-mail:
 eigen naam + naam van de organisatie
 keuze voor workshopronde
In heel wat situaties kom je als sociaal werker in aanraking met de levensgeschiedenis van de cliënt of deelnemer. 


Deze 'biografie' bevat allerlei positieve elementen die als hulpbron kunnen ingezet worden, maar ook ervaringen die belemmeren en die tot overlevingsstrategieën geleid hebben. 


In deze opleiding leer je hoe je de biografische invalshoek kan meenemen in jouw werk.
lees meer » lees meer »
 

Cultuursensitief werken via Mind-Spring

CAW Oost-Vlaanderen organiseert een boeiende studiedag op donderdag 18 Oktober 2018:
Cultuursensitief werken via Mind-Spring.


Dit is exclusief voor sociaal assistenten van OCMW's in Oost-Vlaanderen. Gratis. Met dank aan AMIF.


Meer info klik hier.


Laatste reminder Infosessie Groeipakket

Infosessie voor welzijnswerkers rond het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Door deze veranderingen worden er infosessie georganiseerd om al deze wijzigingen in kaart te brengen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De vier vormingsmomenten gaan telkens van 14u tot 16u.

• donderdag 6 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• maandag 17 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• dinsdag 25 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas) 
• donderdag18 oktober 2018 14u tot 16u (Ter Vesten, Gravendreef 2, 9120 Beveren)

Opgelet plaatsen zijn beperkt.


Klik hier om u in te schrijven.
 

Uitnodiging Ontdek RADAR

Lunch-speeddate voor hulpverleners die werken met en voor volwassenen

Infosessie rouw na zelfdoding

Heb je al vaak gehoord van RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Maar ben je nog niet goed op de hoogte van wat RADAR precies is, waarvoor RADAR staat, waarvoor je terecht kan bij RADAR, ... ? 
Dan is deze kennismaking bedoeld voor jou.

Waar en wanneer?

2 oktober 2018
9u - 13u
Vormingscentrum Guislain 
Jozef Guislainstraat 43, GentTijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid gaan we in het Waasland samen aan de slag onder het motto 'Samen Veerkrachtig'.Met verschillende initiatieven willen we het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken en daarnaast de kans geven aan hulpverleners om elkaar en het landschap (nog beter) te leren kennen. 


Doe jij ook mee?
Tijdens deze infosessie wordt stilgestaan bij het thema zelfdoding en de specifieke aspecten die het rouwproces van nabestaanden kenmerken. Daarnaast worden ook Werkgroep Verder en de gespreksgroepen voor nabestaanden voorgesteld.
Deze infosessie is zowel gericht naar nabestaanden als hulpverleners. 
Deelname is gratis.
Inschrijven is niet verplicht maar geniet wel de voorkeur. 


Dit kan via mail aan Liesl Vereecke (l.vereecke@cggeclips.be). 

Tijdstip: 03/10/2018 van 19u tot 21u
Plaats: Stadhuis Sint-Niklaas - Vredeszaal
Inschrijving klik hier lees meer »
 

Infolunch werking VZW OTA maandag 1 oktober 2018

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de (jeugd)hulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan jezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen? 

  
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgen binnen de IJH. 


Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming werkt het OTA aan de interculturele competenties van hulpverleners. Op 1 oktober komt Greet Lenaerts, coördinator van Vzw OTA OWVL langs voor een voorstelling van de werking. 


Wilt u alvast meer info dan kan dit via www.otavzw.be of volg het OTA op Facebook 


Datum: maandag 1 oktober 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u30
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

Inschrijven klik hier

 

Projectoproep Informele Netwerken

Begin 2018 werd in opdracht van minister Homans het onderzoeksrapport ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’ opgeleverd. Het toont aan dat mensen in armoede een groter risico lopen op een minder sterk sociaal netwerk. Tegelijk tonen studies aan dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Een steunend sociaal netwerk is een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt.

Deze projectoproep spitst zich toe op het werkmodel ‘persoonlijke vriend’. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Meer informatie vindt u op de website .

De indiendatum voor deze projectoproep is 28 september 2018.
 
 

Vacature: Eerstelijnspsychologen voor '1 Gezin, 1 Plan' Krachtgericht Waas & Dender

Krachtgericht Waas & Dender is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenende diensten onderling alsook jeugdhulpverlenende diensten en 0de en 1ste lijnsdiensten. 


Door hulpverlening snel inzetbaar te maken en voldoende nabij gezinnen te brengen, wil Krachtgericht Waas & Dender de kans op vroegtijdige hulp verhogen en wil het de continuïteit van hulp en zorg voor ieder gezin, kind en jongere maximaliseren.

In dit kader zoeken we drie eerstelijnspsychologen die in de regio Waas & Dender aan de slag gaan. 

De eerstelijnspsychologen bieden en organiseren snelle, nabije en vroegtijdige hulp bij geestelijke gezondheidszorgproblemen (psychische en ontwikkelingsproblemen) bij kinderen, jongeren en hun gezin. 

De werking wordt opgevolgd, ondersteund en bijgestuurd door het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender.


Sollicteren voor 6 september.

Klik hier voor de volledige vacature. 

Vacacture: OPBOUWWERKER VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN GEZOCHT

EEN VOLTIJDSE OPBOUWWERKER VOOR DE PROJECTEN:

•  BUURTWEB
•  WORKOUT
•  BUURTOPBOUWWERK TEN ROZEN

Lees meer

Infosessie Groeipakket

nfosessie voor welzijnswerkers rond het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Door deze veranderingen worden er infosessie georganiseerd omtrent al deze wijzigingen in kaart te brengen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be


De vier vormingsmomenten gaan telkens van 14u tot 16u.

• donderdag 6 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100Sint-Niklaas)
• maandag 17 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100Sint-Niklaas)
• dinsdag 25 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100Sint-Niklaas) 
• donderdag18 oktober 2018 14u tot 16u (locatie nog te bepalen) 

Opgelet plaatsen zijn beperkt.


Klik hier om u in te schrijven.

 

Save the date: infolunch werking VZW OTA maandag 1 oktober 2018

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de (jeugd)hulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan jezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen? 

  
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgen binnen de IJH. 


Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming werkt het OTA aan de interculturele competenties van hulpverleners. Op 1 oktober komt Greet Lenaerts, coördinator van Vzw OTA OWVL langs voor een voorstelling van de werking. 


Wilt u alvast meer info dan kan dit via www.otavzw.be of volg het OTA op Facebook 


Datum: maandag 1 oktober 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u30
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

Inschrijven klik hier

 
VZW Fiola: nieuwe werking

VZW Inklus: nieuw in Waasland


Braam is een dagwerking in het groen
in Moerbeke-Waas op de bioboerderij
‘t Uilenbos.
De deelnemers worden ingeschakeld
bij het onderhouden van een (voedsel)
bos, werken in de moestuin, bewerken
van hout en het bereiden van een
gezonde en biologische maaltijd.
We proberen onszelf te voorzien in
materiaal, grondstoffen en voedingswaren.


Interesse?
Neem contact met:
Bert Lootens
0491 15 50 79 of 09 274 10 10
bert.lootens@fiolavzw.be
www.fiolavzw.be/braam
www.facebook.com/fiolavzw
!NKLÚS is een dienst begeleid werken vanuit OC Kartinahof, een voorziening vergund door het VAPH.

!NKLÚS biedt begeleid werken aan in de regio Antwerpen en Waasland. Onze dienst Begeleid werken wil personen ondersteunen die graag in een gewone omgeving willen werken, maar voor wie de eisen voor betaalde tewerkstelling niet haalbaar zijn. Door op zoek te gaan naar taken op maat en de gepaste ondersteuning te bieden, kunnen ook mensen met een beperking een bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. We spreken van arbeidsmatige taken die onbezoldigd kunnen uitgevoerd worden en dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagdelen per week. 
lees meer » lees meer »
 

 

Vacature: 3 GEZINSPLANCOACHEN

Vacature: opbouwwerker gezocht voor projecten.


Het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender heeft een vacature voor
3 GEZINSPLANCOACHEN (m/v)


Het betreft een deeltijdse tewerkstelling met telkens een jobtime van 50% voor onbepaalde duur

Krachtgericht Waas & Dender is een intersectoraal samenwerkingsverband dat vanwege de Vlaamse Overheid als opdracht heeft om meer gezinnen sneller hulp te bieden. Het project omhelst 6 steden/gemeenten: Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zele.

We willen met dit project jaarlijks minstens 200 gezinnen extra hulp bieden binnen de maand. Hierbij komt het gezinsplan en het kracht- en netwerkgericht werken met gezinnen centraal te staan. 
Naast een andere manier van werken is extra aanbod jeugdhulp voorzien.EEN VOLTIJDSE OPBOUWWERKER VOOR DE PROJECTEN:

•  BUURTWEB
•  WORKOUT
•  BUURTOPBOUWWERK TEN ROZEN’
lees meer » lees meer »

 

 
 

Reminder: Infolunch: Bewegen op Verwijzing helpt inwoners van het Waasland meer bewegen 14 mei 2018

Bewegen is gezond en je wordt er gelukkig van, maar toch doen we het te weinig! We hebben geen tijd of weten niet hoe eraan te beginnen. ‘Bewegen op Verwijzing’ kan een oplossing zijn. 
Breng Bewegen op Verwijzing ter sprake en motiveer zo jouw patiënt/cliënt/… om vrijblijvend met zijn/haar huisarts contact op te nemen.

Wat is het? 
Bewegen op Verwijzing is een initiatief van de Vlaamse Overheid dat dankzij lokale organisaties ook mogelijk wordt gemaakt in het Waasland (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster).


Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen patiënten, door de huisarts, worden doorverwezen naar een ‘Bewegen op Verwijzing-coach’ die een laagdrempelig beweegplan op maat zal opmaken en hem/haar zal motiveren om meer te gaan bewegen. Dat kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.


Graag willen we de huisartsen en alle andere hulpverleners (= indirecte toeleiders naar Bewegen op Verwijzing) informeren tijdens de infolunch op 14 mei 2018. 

Voor meer informatie kan je reeds een kijkje nemen op onze website.

Inschrijving Infolunch 


 

Voorstelling rapport “onderzoek naar de lokale noden op vlak van opvoedingsondersteuning”  17 mei 2018

Een jaar geleden sloegen vzw De Keerkring, RWO Waasland, de gemeenten Kruibeke, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en de stad Lokeren de handen in elkaar en gingen op zoek naar de noden en zorgen van ouders en andere opvoeders m.b.t. de opvoeding van hun kinderen. 
Met als doel het bestaande aanbod uit te breiden, te verbeteren, te versterken en/of te diversifiëren en lokaal toegankelijk te maken.
Tegelijkertijd heeft het onderzoek dialoog over opvoeding geopend. Bij de gezinnen zelf, maar ook bij de welzijnspartners in de verschillende gemeenten. Heel wat ouders hebben zich laten horen! 
Ben je benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en naar wat ouders ons te vertellen hadden? Noteer alvast 17 mei 2018 in je agenda zodat ook jullie kunnen deelnemen aan dit gebeuren. We verwelkomen je graag tegen 8u30 in de lokalen van het RWO Waasland. 


We beloven een flitsende terugkoppeling.

Ontbijten hoeft niet want daar zorgen de partners voor en elke bezoeker ontvangt een kleine attentie.

Plaatsen zijn beperkt!

Graag tot dan!


PROGRAMMA:
Datum: Donderdag 17 mei 2018
Locatie: RWO Waasland Lamstraat 113; 9100 Sint-Niklaas
08u30 Onthaal met ontbijtbuffet
09u00 Voorstelling project
10u30 Afronding 

Graag hieronder uw aanwezigheid te bevestigen door het inschrijvingsformulier in te vullen.
 

Aanbod GGZ aan kinderen en jongeren in het Waasland

In 2015 gaf de overheid groen licht voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (K&J) en hun context. In Oost-Vlaanderen bundelen heel wat verschillende actoren en organisaties die hiertoe bijdragen hun krachten onder de noemer RADAR.  


RWO Waasland en RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid K&J Oost-Vlaanderen) hebben de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van een infomoment rond het GGZ-aanbod voor K&J in de regio. 


Concreet start RADAR met een voorstelling van haar werking en programma’s (crisis, care, crosslink, trajectcoördinatie, …), waarna ook hun regionale GGZ-partners met een aanbod voor K&J hun werking aan u presenteren (centra voor ambulante revalidatie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, afd. kinder- en jeugdpsychiatrie algemeen ziekenhuis, … ). 
Werkt u met (de context van) kinderen en/of jongeren met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid, en wil u graag meer weten over het aanbod voor deze doelgroep binnen de regio, aarzel dan zeker niet om u in te schrijven voor dit boeiende infomoment. 

Op 13 juni 2018 stellen deze GGZ-partners zich aan u voor. Aan deze infovoormiddag wordt een netwerkmoment met broodjesmaaltijd gekoppeld. 
inschrijving
 

Lancering van het Zorgpad Dementie Waasland op vrijdag 18 mei 2018 om 10u

Overlegplatform Dementie (OPD) Waasland en zijn partners, Expertisecentrum Dementie
Meander, AZ Nikolaas, SEL Waasland en LMN Waasland nodigen U van harte uit op:

Lancering Zorgpad Dementie Waasland

Vrijdag 18 mei 2018

Vanuit OPD Waasland werd het initiatief genomen om, in navolging van regio Dender, van
start te gaan met de vorming van een Zorgpad Dementie voor het Waasland.

Er werd vertrokken van een ruime vertegenwoordiging van alle betrokken partners van
eerste en tweede lijn: thuiszorg, AZ Nikolaas, Expertisecentrum Dementie Meander…
Extra aandacht werd er gegeven aan de mantelzorgers en de rol van de huisarts en het
ziekenhuis in dit Zorgpad.

Na veel werkgroepen, afstemming, overleg… kunnen we met de nodige trots het Zorgpad
Dementie voor de regio Waasland voorstellen.

Programma

10u00  Inleiding
10u05 “Dementie, je staat er niet alleen voor”
            Fragmenten uit de theatervoorstelling van Lieve De Meyer – verteltheater Arto
10u20 “Het belang van vroeg-detectie en sensibilisering”
            Dr. Marijke Bollaert - Geriater AZ Nikolaas
10u50 “Het Zorgpad Dementie Waasland” – een rondleiding in 3 fasen
            Eve Van den Bergh – Geriatrisch supporteam/geriatrisch dagziekenhuis AZ Nikolaas
            Leentje Vanderniepen – Expertisecentrum Dementie Meander
11u50  Aan de slag met het zorgpad!
12u00  Netwerklunch met broodjes
13u00  Einde

Locatie

Groot Auditorium Odisee – Campus Waasland
Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas
Parkeren? Raadpleeg het parkeerplan van stad Sint-Niklaas.

Inschrijving
Vóór 13 mei 2018 enkel via het online inschrijvingsformulier op www.selwaasland.be.
Accreditering voor artsen aangevraagd (rubriek 6 – ethiek en economie).
 

Driedaagse Oplossingsgerichte Opleiding - Oplossingsgericht Centrum

De 4e Witte raven bijeenkomst 22 mei a.s. - uitnodiging

Op 22/05, 31/05 EN 5/06 organiseer ik vanuit het Oplossingsgericht Centrum een driedaagse oplossingsgerichte opleiding. Een praktische, activerende opleiding met aandacht voor mindset en technieken. Een stevige introductie voor wie start, aanscherpend voor wie reeds vertrokken is. 

EEN GREEP UIT DE INHOUDEN: 

- een mindset om naar de werkelijkheid te kijken
- een structuur om een oplossingsgericht (krachtgericht) gesprek te voeren 
- taal en vragen om krachten en mogelijkheden te helpen (her)ontdekken en construeren
- technieken om de gewenste situatie, uitzonderingen op het probleem en krachten zichtbaar te maken
- de flow-chart uit het Brugs model om samenwerkingsrelaties in te schatten en interventies af te stemmen

In bijlage heb ik het volledige programma opgenomen. 

HEB JE ZIN OM AAN TE SLUITEN ?

Schrijf je in via www.oplossingsgerichtcentrum.be 
Ben je klaar voor de vierde bijeenkomst met de Witte Raven van het Waasland?


We maken tijdens deze bijeenkomst tijd voor:
Een opvoering van de voorstelling ‘Ik ben iemand/niemand’ van Guy Didelez en Lieven De Pril, gebracht door Stefanie Moens en Thomas De Wit.

Ervaringsuitwisseling van/door de Witte Raven en een update van de bestedingen.


Gelegenheid tot napraten tijdens de netwerkreceptie.

Graag inschrijven vóór 10 mei 2018 via deze link : klik hier.
Ben je niet vrij die dag? Stuur dan gerust een collega, iemand die
samen met jou begaan is met het lot van de kinderen in armoede.

Witte Raven
bijeenkomst
Dinsdag 22 mei 2018 13.00u-17.00u
CC Ter Vesten
Gravenplein 2, 9120 Beveren
Ruime parking voorzien, op wandelafstand van het station.
 
<td align="left" class=
Vormingen 'Omgaan met verontrusting'

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de vorming ‘Dialoog met de cliënt’.
Ook zijn er nog plaatsen vrij voor de vorming voor directies/pedagogisch verantwoordelijken omtrent het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met verontrusting.