RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

Gezin en Handicap- Vorming voor professionelen najaar 2016

Gezin en Handicap vzw heeft voor dit najaar een aanbod uitgewerkt voor professionelen om mensen met een handicap goede zorg en ondersteuning te leveren. Op 16 november 2016 in CC  Ter Vesten (Mediazaal) – Gravenplein 2, Beveren, vindt dan ook een infomoment plaats over de Overgang naar de Persoonsvolgende Financiering (PVF) voor wie al langer zorg en ondersteuning krijgt.

Voor meer info, klik hier.


Gezin en Handicap- Infoavond Bewindvoering in de Praktijk

Op 1 september 2014 ging de nieuwe wetgeving bewindvoering in voege.

Bedoeling is te komen tot een ‘bewindvoering op maat’ voor personen die omwille van een verstandelijke handicap, psychische problemen, dementie, … kwetsbaar zijn en in min of meerdere mate bescherming nodig hebben voor het beheer van hun gelden en goederen en/of het nemen van bepaalde beslissingen over hun ‘persoon’. Daarom organiseert Gezin en Handicap een infoavond op dinsdag 25 oktober 2016, om 19u30 in Trefpunt Heiende-Heiendestraat 16 te Lokeren.

Wilt u er graag bij zijn? Klik dan hier voor meer info.


Infoavond ‘geboorte en overlijden bij Christenen, Moslims en vrijzinnigen’

In tijden van superdiversiteit ontmoeten zorgverleners patiënten en cliënten met diverse migratieachtergronden, die onderling ook meer van elkaar verschillen dan vroeger. Diverse manieren van omgaan met geboorte of overlijden bij de patiënten kan twijfels en vragen oproepen bij de zorgverlener. Hoe goede zorg verlenen wanneer je twijfelt? Hoe hierover in gesprek gaan? Om zorgverleners beter van antwoord te dienen, organiseren de werkgroep Interculturalisering van SEL Gent en De Mens de infoavond: Geboorte en overlijden bij Christenen, Moslims en vrijzinnigen. Deze infoavond vindt plaats op woensdag 12 oktober 2016 tussen 19u-22u in CC Lokeren-Torenzaal Torenstraat 1 te Lokeren. Voor inschrijving en meer info kunt u hier terecht.


Voedsaam vzw-  Benefiet Foodprint

In het kader van de Wereldvoedseldag op 16 oktober en de Werelddag verzet tegen armoede op 17 oktober, organiseert Voedsaam vzw binnen deze thema’s de fototentoonstelling/benefiet Foodprint. De fototentoonstelling kan u steeds bezoeken in OC ’t Klooster, Brugstraat 11 te Vrasene van 15 tot 20 oktober 2016. De foto’s, geschonken door lokale fotografen, worden on-line geveild, ten voordele van VoedSaam. De veiling loopt van 14 oktober 2016 tot 1 november 2016. Voor meer info kan u hier klikken.


De Moazoart- Opening

Het Lokerse ontmoetingshuis De Moazoart  is een samenwerkingsverband tussen Horizon vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en CAW Oost- Vlaanderen vzw. Het biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creëert ruimte voor ontmoeting en ontspanning. De Moazoart  startte in 2014 aan de bouw van het nieuwe ontmoetingshuis,  dit om de werking structureel te kunnen verankeren en hun aanbod te vergroten. In 2016 nam De Moazoart hun intrek in hun nieuwe stek. Bent u benieuwd naar hun werking en het nieuwe gebouw? Dan bent u van harte welkom op de opening van De Moazoart op donderdag 13 oktober 2016 om 17u00-18u30, Kazernestraat 80 te Lokeren. Graag een seintje te geven via info@demoazoart.be


Opendeurdag  Alesto

Sedert 1 juli 2016 is LIA vzw gestart met de opvang en begeleiding van 10 kwetsbare niet-begeleide minderjarigen tot  15 jaar in hun  nieuwe afdeling Alesto te Beveren-Waas, in samenwerking met het Agentschap Jongerenwelzijn en Fedasil.

Hierbij nodigt Lia vzw u uit op de opendeurdag om u te laten kennismaken met hun nieuwe afdeling en het Alesto-team. De opendeurdag zal plaatsvinden op vrijdag 14 oktober 2016 tussen 15u en 17u, te Beveren-Waas.

Voor meer info kunt u hier klikken.


Verhuis Familiehulp te Dendermonde

Het huidige regiokantoor van Familiehulp te Dendermonde verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie, te Sint-Niklaas. Vanaf 4 oktober 2016 vindt u Familiehulp terug op het nieuwe adres: Familiehulp – regio Sint-Niklaas, Gasmeterstraat 81 C, 9100 Sint-Niklaas. Behalve de adreswijziging van de organisatie verandert er uiteraard niets.


Netwerkmoment 'Eén jaar later...' – 21/10

Eén jaar na de asielcrisis verlaten de vluchtelingen stilaan de opvangcentra en LOI’s. Vluchtelingen met een erkenning kunnen dan eindelijk een leven opbouwen. Ze kunnen hiervoor rekenen op de begeleiding van diverse organisaties, zoals het OCMW, CAW, VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering… Elk heeft een concreet aanbod voor vluchtelingen. Het is echter niet altijd evident om het hier bos door de bomen nog te zien. Daarom nodigen we u op 21 oktober 2016 graag uit op het netwerkmoment 'Eén jaar later...’ Dit is bedoeld voor alle dienstverleners en welzijnswerkers in het Waasland die vluchtelingen ondersteunen. De uitnodiging met volledig programma vindt u hier. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht en kan hier.

Gepost op 2016-09-22


Info- & ontmoetingslunch ‘In de kijker: KEUS & Ondersteuningsnet Lokeren’ (17/10)

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) staat de sector voor personen met een handicap voor grote veranderingen. Om hierop te kunnen inspelen, besloten verschillende lokale VAPH-organisaties samenwerkingsverbanden te sluiten. Hieruit zijn KEUS (Sint-Niklaas) en het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren ontstaan. Beiden stellen zichzelf en hun aanbod voor volwassenen met een beperking én een ondersteuningsvraag graag voor tijdens een infolunch op 17 oktober. Voor meer info, klik hier. Inschrijven kan tot 9 oktober door het contactformulier in te vullen.

Gepost op 2016-09-13

 


17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting

Op 17 oktober is het de Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting. In het kader hiervan vinden er opnieuw allerlei lokale acties plaats in het Waasland. In St-Niklaas organiseert Polsslag die dag alvast een actie, met als thema ‘De strijd tegen armoede is hardnekkig maar we geven niet op, we blijven op dezelfde nagel kloppen! Voor meer info over deze of andere acties in het kader van 17 oktober, kunt u hier terecht.


Gepost op 2016-09-13


Info-avonden van Gezin en Handicap

In het najaar vinden er opnieuw infoavonden van Gezin en Handicap door, voor ouders en familie van een kind met een handicap en andere geïnteresseerden. Voor een overzicht van het aanbod, klik hier.


Gepost op 2016-09-13


De Kiem - Studiedag 'Ervaren in herstel'

De Kiem is 40 jaar actief binnen de drugshulpverlening en organiseert daarom een studiedag op 18 oktober met als centraal thema: 'Ervaren in herstel'. Er zal gefocust worden op de vraag wat herstel werkelijk inhoudt en op het belang en het hanteren van ervaringsdeskundigheid. In de voormiddag komen enkele sprekers aan het woord en in de namiddag zijn er verschillende workshops. De uitnodiging voor de studiedag en het volledige programma vind je hier.

 

Gepost op 2016-09-13

 


CGG - Groepsaanbod voor ouders van jongeren die gamen, alcohol of drugs gebruiken

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender organiseert een groepsaanbod voor ouders van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken of problematisch gamen. Het aanbod bestaat uit 5 sessies, waarin telkens een thema wordt behandeld. Naast een informatief gedeelte, kunnen ouders ook ervaringen uitwisselen. Er gaan 2 groepen door in het najaar 2016 en het voorjaar 2017, telkens op maandag van 19u30-21u30 (in Dendermonde & Lokeren). Voor meer info, lees de folder.

Gepost op 2016-09-13


Nieuwe campagne: Gezond Opvoeden: kinderspel?  & workshop ‘Gezond Opgroeien’

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe campagne ‘Gezond Opvoeden: kinderspel?’. Op www.gezondopvoeden.be vinden ouders praktische tips, advies, filmpjes en testjes. Hoe breng je je kinderen gezonde eet- en beweeggewoontes bij? Of hoe leer je ze bewust omgaan met tv-kijken, gamen en smartphonegebruik? Je vindt er ook advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te maken en te voorkomen. Voor meer info over deze campagne, klik hier.

Naast de website is er ook een workshop ‘Gezond opgroeien’. Deze biedt opvoedingsondersteuning op vlak van thema’s zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging en sedentair gedrag (= te lang neerzitten) voor ouders en begeleiders van kinderen (2,5 tot 12 jaar). Wil je graag zo’n workshops organiseren? Laat het weten aan eva.van.maele@logowaasland.be.

Gepost op 2016-09-13


Projectoproep ‘onlinehulp voor kinderen & jongeren’

Vanuit Flanders’ Care wordt 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid'. Met deze oproep wil Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, ‘onlinehulp’ een duw in de rug geven. Deze oproep wil samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod, wil het digitale hulpaanbod bevorderen, en wil organisaties stimuleren en ondersteunen tot het ontwikkelen van een visie op onlinehulp. Het nieuwe onlinehulpaanbod moet zich expliciet richten op de doelgroep kinderen en jongeren (tot 25 jaar). Voor meer info, klik hier. Indienen van projectaanvraag kan tot 17 oktober.

Gepost op 2016-09-13


www.desocialekaart.be - Is jouw organisatiefiche nog actueel?

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep…  Is uw organisatie recent verhuisd, of zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…?  Is de fiche dan nog wel actueel?

Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Indien een fiche aangepast dient te worden, laat het dan weten op www.desocialekaart.be via ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, socialekaart@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 

Gepost op 2016-07-13


Nieuwe kalender ‘Opvoeden in beeld’ – najaar 2016

In het Waasland werd – onder impuls van het Regionaal Welzijnsoverleg - een leernetwerk Opvoedingsondersteuning opgericht om de samenwerking tussen de lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning te bevorderen. Vanuit die samenwerking, en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, is er opnieuw een kalender ‘Opvoeden in beeld’ gelanceerd. Deze kalender richt zich naar alle ouders, grootouders, opvoeders... die interesse hebben in bepaalde opvoedingsthema’s of met concrete opvoedingsvragen zitten. Het geeft hen een zicht op het Wase aanbod van opvoedingsondersteunende workshops, infomomenten, vormingen en activiteiten die in het najaar georganiseerd worden door diverse partners. Deze kalender wordt binnenkort verspreid in het Waasland. In de tussentijd kunt u de kalender alvast digitaal bewonderen en verspreiden.

 

Gepost op 2016-07-13


Volg VoedSaam via Facebook

VoedSaam is een nieuwe vzw, met RWO Waasland als één van de partners. Deze vzw heeft als doel voedseloverschotten te detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van VoedSaam? Dat kan nu ook via de facebookpagina van VoedSaam vzw.

 

Gepost op 2016-07-13


Trainingen ‘Verontrusting’ najaar 2016 – IJH

In het najaar organiseert het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp verschillende trainingssessies, gericht op expertiseontwikkeling van individuele hulpverleners in het handelen op het moment dat men ernstig verontrust is. Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op deze trainingen. Zie uitnodiging.

 

Gepost op 2016-07-13


Vormingsaanbod ‘Preventie Tabak, Alcohol en Drugs’ voor de sector onderwijs & bijzonder jeugdzorg

Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken). Deze tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Ook in het najaar 2016 heeft de preventiewerking een aanbod van trainingen en vormingen, voor de onderwijssector en voor de bijzondere jeugdzorg. U vindt het aanbod hier.

 

Gepost op 2016-07-13


Zorgprogramma Crisis voor kinderen en jongeren met psychisch probleem

Het Zorgprogramma Crisis van het Oost-Vlaams Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem. Iedereen die zich zorgen maakt over een kind of jongere in zo’n crisissituatie, kan aankloppen bij één van de partners van dit zorgprogramma crisis. Samen wordt er dan snel gezocht naar een eerste passend antwoord op de crisisvraag.  Meer informatie over het programma en de partners vindt u hier.

 

Gepost op 2016-07-13 


Kennismakingsmoment ‘De kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie

In het najaar start het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender terug met de groep, ‘de kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie. Deze is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met risico op depressie of reeds een lichte depressie. Deze groep gaat nu twee keer per jaar door, met de steun van de stad Sint-Niklaas.

Daarom nodigt het CGG graag partnerorganisaties uit op een kennismakingsmoment op maandag 12 september van 10u tot 12u in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. In deze kennismaking met wat de groep inhoudt, worden er verschillende oefeningen aangeboden die we ook in onze groep geven. Inschrijven kan bij Griet De Visscher of Stefanie Haezebrouck, ZorgOuderenTeam CGG Waas en Dender 078 35 34 35

 

Gepost op 2016-07-13


Mind-Spring, psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen. Dit programma bestaat uit 6 sessies (van 2u), en heeft als doel vluchtelingen te leren hun draagkracht te versterken in hun moeilijke situatie. De Mind-Spring trainer doet dit in 6 sessies van 2 uur, in de contacttaal van de groep (Arabisch, Pashtu, Dari, Engels, Tigrinya, Russisch...). De Mind-Spring trainer is een opgeleide ervaringsdeskundige, die de training begeleid samen met een professionele hulpverlener van CAW, CGG, OCMW, OKAN of opvangcentra. Na Mind-Spring voor volwassenen en voor jongeren tussen 14-18 jaar, is er nu ook: Mind-Spring Junior 9-13 jaar. Het CAW Oost-Vlaanderen start in juli i.s.m. de stad Sint-Niklaas, stad Gent, IN-Gent vzw met dit nieuw programma:. De eerste proeftuin voor Arabisch-sprekende vluchtelingen wordt georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders in Sint-Niklaas. Hebt u interesse voor Mind Spring? Neem contact op via elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be of  gsm 0496 20 86 32, via maarten.smet@sint-niklaas.be of via desiree.derksen@in-gent.be

 

Gepost op 2016-07-13


Voortraject ‘Hoger Onderwijs voor Anderstaligen’

Voor het 3de jaar op rij organiseert IN-Gent in samenwerking met Universiteit Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen. Voor meer info, zie folder en informatiesessies (juni-oktober 2017).

 

Gepost op 2016-07-13


Inspiratiedag  ‘Lokale integratie van vluchtelingen’ (5/09)

De Vlaamse Regering maakt 20 miljoen euro extra middelen vrij om gemeenten te ondersteunen naar aanleiding van de vluchtelingeninstroom. Welke initiatieven kunt u nemen om te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding, werk, …? Hoe pakken andere gemeenten het aan? Met welke partners kunt u samenwerken? Hoe kunt u werken aan de toegankelijkheid van uw dienstverlening? Interessant? Neem deel aan de inspiratiedag in Gent, op 5 september 2016.

 

Gepost op 2016-07-13


Forum van Zorgcircuit GGZ Ouderen (9/12)

In het najaar 2016 gaat alweer het vijfde forum door van het Zorgcircuit GGZ Ouderen. Deze keer ligt de focus op de grenzen van de hulpverlener en hoe hiermee omgaan. Hiervoor wordt er samengewerkt met Odisee-Hogeschool. Vier van hun docenten bereiden deze dag voor en zullen aan de hand van workshops theorie en praktische handvaten meegeven voor de dagdagelijkse werking. Interesse? Hou alvast 9 december 2016 vrij in jouw agenda. Meer info, volgt later.

 

Gepost op 2016-07-13


Vlaams Congres EXPOO: Ontmoeten en verbinden (15/12)

Eén van de grote doelstellingen van de Huizen van het Kind is het bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie. Welke rol kunnen de partners van de Huizen van het Kind daarin spelen?

Op welke manier kunnen steunende netwerken rondom gezinnen gefaciliteerd worden?

Het 9de Vlaams Congres staat stil bij het belang, mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie.  Deelnemers brengen inspiratie bij elkaar en kijken hoe dit veel omvattend thema vertaald wordt naar dagelijkse praktijken.  Thematische lezingen, praktijkvoorbeelden, verhalen, videomontages, postersessies... bieden frisse ideeën en mogelijkheden. Dit congres gaat alvast door op 15 december 2016.

 

Gepost op 2016-07-13


Projectoproep tot 6/10: onthaal en integratie van vluchtelingen – burgers in actie

De asielcrisis van 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking ten aanzien van de vluchtelingen. Vele burgers wilden hen opzoeken en/of helpen, niet alleen om hen op te vangen maar ook hun integratie in onze samenleving mogelijk te maken van zodra ze de opvangcentra verlaten. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep. Verenigingen actief op het domein van integratie en migratie kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in partnerschap met lokale besturen. Lokale besturen kunnen zelf geen aanvraag doen. Meer info.

 

Gepost op 2016-07-13


 

Lancering VoedSaam vzw & Opening centraal voedseldepot

VoedSaam vzw wil voedseloverschotten detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Ook wil het als Waas verdeelpunt de lokale werkingen logistiek ontlasten zodat ze meer kunnen doen dan enkel voedselhulp bieden.
Van meet af aan engageerde Interwaas zich voor een duurzaam karakter van het Waas voedselproject VoedSaam. Dit leidde tot de oprichting van een vzw in samenwerking met Den Azalee vzw, Epa vzw en het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. De vzw is sinds juni een feit en donderdag 16 juni is nu ook het centraal voedseldepot voor het Waasland officieel geopend. Deze zal fungeren als extra opslagruimte voor het stockeren van voedseloverschotten en producten.  

 

Gepost op 2016-06-15


Open deur CAW Huis Lokeren

 Het CAW Huis Lokeren opent zijn deuren op 23 juni (van 11-15u). Iedereen is welkom. Meer info vindt u hier. 

 

Gepost op 2016-06-15


Infomoment 'Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld'

Welzijnsschakel De Springplank heeft samen met zijn themagroep, stad Sint-Niklaas, OCMW en diverse Polsslagpartners een laagdrempelig zakboekje uitgebracht ‘Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld'.  Het is een budgetboekje waarin per thema (ontmoeting, werk, wonen, …) de bestaande organisaties in Sint-Niklaas in kaart zijn gebracht. 

De Springplank organiseert nu op donderdag 23 juni een voorstellingsmoment van hun einddossier 'de sociale gps van Sint-Niklaas'. De medewerkers van de themagroep vertellen het ontstaansproces van het budgetboekje, lichten de drempels toe die ze ondervinden naar hulpverlening. En ten slotte willen ze ook graag met de vermelde organisaties in het boekje, in dialoog gaan over jouw ervaring en de ervaringen van cliënten om de website te kunnen aanpassen. Het kan meteen ook een kennismakingsmoment zijn met de vereniging. Voor meer info. Wie er niet bij kan zijn, maar wel graag zijn opmerkingen en ervaringen meegeeft mbt het budgetboekje, vul dan de bevraging in.  

 

Gepost op 2016-06-15


APZ Sint-Lucia - Avondlezing ouderencluster 2016

APZ Sint-Lucia organiseert op 27 september 2016 een avondlezing ‘ouderencluster’, onder meer over Seksualiteit en intimiteit bij geïnstitutionaliseerde ouderen en gepaste ethische zorg’. Voor meer info

 

Gepost op 2016-06-15


Vrijwilligerspunt Temse gaat van start ...

Onder impuls van de ouderenadviesraad (OAR Temse) start het gemeentebestuur van Temse met de uitbouw van het Vrijwilligerspunt Temse. Hoe men het keert of draait, verban het vrijwilligerswerk en de motor van het gemeenschapsleven sputtert ... Bent u als organisatie nog op zoek naar vrijwilligers? Wil je zelf vrijwilliger worden in een instelling of vereniging? Het Vrijwilligerspunt Temse brengt de kandidaat-vrijwilligers in contact met de organisaties in Temse die open staan voor vrijwilligerswerk. In de brochure ’Temse Vrijwillig!’ wordt de weg gewezen naar organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Alle werkingen die in Temse actief zijn krijgen de kans om zich voor te stellen in hun zoektocht naar vrijwilligers. Wilt u uw organisatie laten opnemen in deze brochure? Dat kan door contact op te nemen voor 30 juni met  Hella Staes, via hella.staes@temse.be of elke voormiddag telefonisch via 03/710 12 81.

 

Gepost op 2016-06-15


Nieuwsbrief Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS)

Wilt u meer weten over het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, dan kunt u hun nieuwsbrief lezen.  Het omvat nieuws rond de heropstart van de functiewerkgroepen en de vernieuwde samenstelling van de functiewerkgroepen, maar ook over informatie over de huidige stand van zaken.

 

Gepost op 2016-06-15


Uitwisselforum Huizen van het Kind

EXPOO wil ervaringsuitwisseling stimuleren. Via het online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen of ideeën uitwisselen rond de Huizen van het Kind. Dit uitwisselingsplatsform is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden. Interesse? Geef een seintje via info@expoo.be

 

Gepost op 2016-06-15


Projectoproep: volkstuinprojecten voor en met jongeren en welzijnssector

Minister Schauvliege trekt dit jaar 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen, met speciale aandacht voor jongeren en de welzijnssector. De klemtoon ligt op duurzame projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. De projectmiddelen kunnen dienen om een bestaande volkstuin uit te breiden of om een nieuwe tuin aan te leggen. Projectvoorstellen zijn welkom tot en met 31 augustus bij de Vlaamse Landmaatschappij.  Meer informatie over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria vindt u hier

 

Gepost op 2016-06-15


Help mee met het Waasland veerkrachtiger maken!

Tijdens de week van de geestelijke gezondheid (10 tot 17 oktober) wil Logo-Waasland vzw de krachten bundelen om het belang van een goede geestelijke gezondheid zichtbaar en bespreekbaar te maken en het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Dat taboe doorbreken kan enkel als we er een ‘wij-verhaal’ van maken. Jullie medewerking is belangrijk om ‘positieve geestelijke gezondheid’ bij de mensen te krijgen omdat jullie dicht bij de doelgroepen staan. Rode draad doorheen de campagne is VEERKRACHTIG WAASLAND.

In de inspiratiegids ‘Veerkrachtig Waasland’ vind je een aanbod aan activiteiten, gaande van eenvoudige acties die weinig tijd of inspanning vragen naar meer uitdagende. Logo-Waasland ontwikkelde daarnaast i.s.m. de suïcidepreventiewerking van het CGG en met steun van de stad Sint-Niklaas een aantal affiches en kaartjes. Maak gebruik van deze ‘Veerkrachtig Waasland’-materialen om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat jouw organisatie of vereniging inzet op veerkracht. De affiches en kaartjes willen mensen aanzetten om te praten en indien nodig hulp te vragen. Daarnaast geven de kaartjes een overzicht van waar mensen terecht kunnen voor een babbel of voor hulp. Voor meer info.  

 

Gepost op 2016-06-15


ONDERSTEUNINGSNET Lokeren van start

Alderande, De Hagewinde/meerderjarigen, De Sperwer en Emiliani bundelen de krachten in een nauw samenwerkingsverband, het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren. Meerderjarigen met een (vermoeden van) beperking die ondersteuning zoeken, kunnen, dankzij deze samenwerking, voortaan terecht bij een centraal aanmeldpunt, in het Sociaal Huis van Lokeren. Daar zal het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren samen met de persoon zoeken welke ondersteuning een antwoord kan zijn op zijn noden en wensen. Het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren organiseert enkele info-sessies en open-deur-momenten voor professionelen uit alle betrokken sectoren, op 11 en 19 mei. Meer weten? Klik hier.

 

Gepost op 2016-05-06

 

Vooraankondiging: Lancering VoedSaam

VoedSaam wil logistieke ondersteuning bieden aan organisaties die voedselhulp organiseren voor Wase kwetsbare gezinnen. In juni, wordt VoedSaam vzw eindelijk een feit en kan het centraal voedseldepot (te Temse) haar deuren open. Wilt u meer weten over VoedSaam, dan heten we u graag welkom op de officiële lancering van VoedSaam en de opening van haar centraal voedseldepot. Dit vindt plaats op donderdag 16 juni om 11u, te Temse. Een officiële uitnodiging volgt later nog. Voor meer info over VoedSaam.

 

Gepost op 2016-05-06


Maatwerk on-hold

Op 1 april 2015 ging het lang verwachte maatwerkdecreet van kracht. Het nieuwe decreet beoogde één kader voor de toenmalige beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven waarbij de professionele inschakeling van doelgroepwerknemers voortaan zou gebeuren op basis van hun individuele noden. Nog voor de maatwerk-bedrijven op kruissnelheid konden komen, is het decreet tot nader orde geschorst door de Raad van State. Met ingang van 8 februari 2016 geldt de oude reglementering opnieuw. Later dit jaar zal de Raad van State het dossier ten gronde beoordelen en zijn standpunt kenbaar maken. Hoe het decreet evolueert, kan je hier volgen.  

 

Gepost op 2016-05-06


Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding 

De gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding biedt een veilige plek waar nabestaanden, onder begeleiding van een professionele hulpverlener en een nabestaande, elkaar ontmoeten, gevoelens kunnen uiten en delen, steun krijgen en geven.. . Voor meer info, bekijk de folder

 

Gepost op 2016-04-06 


Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – Rapport Kinderarmoede 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen interviewde het laatste werkjaar tal van gezinnen in armoede over hun kijk op kinderarmoede. Deze interviews zijn nu verwerkt in een het rapport ‘Kansarm maar niet kansloos Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen’. Lees het hier.

 

Gepost op 2016-04-06 


Tom: Traject op Maat

www.trajectopmaat.be is een website die hapklare activiteiten en materiaal bieden aan  professionele begeleiders en/of ouders in het omgaan met storend gedrag bij kinderen. Het omvat een theoretisch kader, dat aspecten behandelt zoals ‘hoe zorg ik ervoor dat er (opnieuw) een leuke klassfeer heerst of dat het thuis (opnieuw) leuk is’ of ‘hoe straf ik op een efficiënte manier’… Daarnaast biedt het ook activiteiten zodat je onmiddellijk aan de slag kan met het Traject op Maat. TOM is een initiatief van het Huis van het Kind Sint-Niklaas, gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Gepost op 2016-04-06 


De Opvoedingslijn zoekt nieuwe vrijwilligers

Ben je geboeid door opvoeding en wil je ouders met vragen een luisterend oor bieden? Word dan vrijwilliger bij de Opvoedingslijn. Je  luistert naar het verhaal van de ouder, ondersteunt en geeft tips om de situatie aan te pakken. Je hebt inzicht in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren, én zin om bij te leren. Je staat open voor ieders kijk op relaties tussen ouders, kinderen en kleinkinderen. Meer info vindt u hier.

 

Gepost op 2016-04-06 


Opvoedingslijn, nu ook voor ouders met vragen over radicalisering

De Opvoedingslijn is een laagdrempelige info- en hulplijn, die ouders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders... helpt met hun vragen over opvoeding. De opvoedingslijn luistert, ondersteunt, informeert of adviseert. Vanaf 15 februari beantwoordt de Opvoedingslijn ook vragen van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. Meer info

 

Gepost 2016-02-19


oostvlaanderen.incijfers.be

'oostvlaanderen.incijfers.be' is een nieuwe, gebruiksvriendelijk tool die lokale besturen, welzijnsactoren en weetgierige burgers de mogelijkheid biedt zelf data op maat omtrent demografie en welzijn, te verzamelen. Wil je een objectieve houvast om beleidsprioriteiten te bepalen maar vind je in de veelheid van cijfers en bronnen je weg niet meer terug? Wil je een bepaalde problematiek in kaart brengen, maar heb je geen idee welke indicatoren je hier best voor gebruikt? Met dit instrument van het Steunpunt Sociale Planning kan u makkelijk zelf aan de slag  om relevante cijferreeksen, tot op statistische sectorniveau, op te zoeken en in tabellen, kaarten of grafieken op te slaan. Zo wordt het opbouwen van een omgevingsanalyse voortaan een pak eenvoudiger!

 

Gepost 2016-02-17


Avondlezingen - Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus

Het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus organiseert ook in 2016 een reeks avondlezingen.
•    21/04: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van verslaafden met psychiatrische comorbiditeit
•    9/06: Cognitieve stoornissen bij alcoholgebruik
•    22/09: Klinische en neurobiologische effecten van jeugdtrauma
•    17 /11: It’s all about the money: de plaats van een daghospitaal in tijden van vermaatschappelijking
De lezingen richten zich tot zorgpartners en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. Meer info

 

Gepost 2016-02-17


Vorming schuldhulpverlening - BudgetInZicht

Het samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Oost-Vlaanderen, regio Waas en Dender, bestaande uit CAW’s, OCMW’s en Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen uit de regio, heeft als doel de kennis van de schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening in de brede samenleving te verhogen. Daarom organiseert het vormingen aan medewerkers van organisaties, die in contact komen met mensen in financiële moeilijkheden. Deelnemers krijgen inzicht in de oorzaken van schulden, leren mensen in financiële moeilijkheden herkennen, kunnen hen correct doorverwijzen naar hulpverlening. Voor meer info, kunt u een kijkje nemen op www.bizoostvlaanderen.be of contact nemen via kimcoornaert@cawoostvlaanderen.be of 03 777 58 20.

 

Gepost 2016-02-17 


Studiedag ‘Omdat je geld telt!

Op 15 maart 2016 is er de studiedag ‘Omdat je geld telt!’ te Mechelen.  Dan worden de resultaten voorgesteld van een onderzoek naar het aanleren en versterken van financiële vaardigheden in groep. Dit onderzoek resulteerde in een draaiboek voor het opzetten en uitvoeren van een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden. Deelnemers krijgen de kans om in de namiddag zelf aan de slag te gaan met dit draaiboek in vier boeiende workshops. Meer info

 

Gepost 2016-02-17 


Vorming Suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders - CGG

"Ouderen vormen een risicogroep voor zelfdoding. Deskundigheidsbevordering van intermediairs is één van de belangrijkste strategieën ter preventie van zelfdoding. Daarom organiseert de suïcidepreventiewerking van de CGG, in samenwerking met de ouderentherapeuten van de Oost-Vlaamse CGG, anderhalve dag vorming met als thema "Suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders". Deze vorming is gericht naar alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken. Inschrijven kan nog! Meer info

 

Gepost 2016-02-17


Brochure / theatervoorstelling ‘Dementie, je staat er niet alleen voor’

Op 7 maart 2016 om 20u00 wordt de nieuwe hulpverleningsbrochure ‘Dementie, je staat er niet alleen voor’ gelanceerd. De brochure is een handige gids met alle hulpverlening voor personen met dementie in zorgregio Waasland. De lancering van de brochure gaat gepaard met een theatervoorstelling van Lieve De Meyer, van verteltheater Arto. De theatervoorstelling vormt een vertaling van de brochure. Meer info vindt u hier. Alle hulp- en zorgverleners én mantelzorgers zijn welkom op deze gratis voorstelling.

 

Gepost 2016-02-17


Actualisatie Sociale Kaart

De sociale kaart is vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Deze vernieuwing vraagt ook een actualisatie van de organisatiefiches. Het RWO Waasland heeft de voorbije maanden een actualisatiemailing verstuurd, waarin organisaties vriendelijk verzocht worden om hun organisatiefiche op de sociale kaart na te kijken en waar nodig aan te passen. Sommige organisaties zijn hiermee al ijverig aan de slag gegaan, waarvoor dank.

Heeft u deze mail nog niet ontvangen? Of vindt u het niet meer terug. Geen nood! U mag dan nog binnenkort een (herinnerings)mail verwachten in uw inbox. Wilt u niet  wachten, dan kunt u altijd op eigen initiatief naar www.desocialekaart.be gaan en uw organisatiefiche nakijken. Wijzigingen kunt u aanbrengen, door u in te loggen en als fichebeheerder de fiche aan te passen of u kunt ook ‘wijzigingen suggereren’. Voor meer info, info@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 

Gepost 2016-01-14


Integraal Woon-zorgcontinuüm ter preventie van uithuiszetting

Welzijnspartners uit de gemeenten Beveren, Temse en Kruibeke ontwikkelden samen, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en onder projectbegeleiding van het RWO Waasland, een bijzonder gamma aan begeleidingsvormen voor sociale huurders, van preventieve woonbegeleiding tot curatieve bemoeizorg. Zo worden woonproblemen bijgestuurd en uithuiszetting vermeden.

Op 9 december vond het presentatiemoment plaats, waar er veel interesse werd getoond voor het project. In het kader hiervan werd er ook een draaiboek en flyer ontwikkeld voor welzijnsactoren en andere medewerkers die in contact komen met sociale huurders en woonproblemen vaststellen. Was u er niet bij, maar wenst u graag meer info, bekijk de PPT-voorstelling (van het presentatiemoment), het persbericht, het draaiboek en de flyer. Draaiboeken en flyers kunnen ook nog gratis aangevraagd worden bij RWO Waasland.

 

Gepost 2016-01-14


VoedSaam - Centraal Voedseldepot Waasland

Interwaas ontwikkelde, i.s.m. het RWO Waasland, VoedSaam, een project dat voedselverspilling en lokale armoede tegengaat. Het stelt zich als doel om lokale vzw’s en/ of OCMW’s te ondersteunen om op een duurzame manier voedseloverschotten te detecteren, transporteren, op te slaan en te distribueren aan lokale kwetsbare gezinnen. Geïnteresseerd in een samenwerking? Klik hier voor meer info.

 

Gepost 2016-01-14


Infomomenten Gezin en Handicap

Gezin en Handicap organiseert in het voorjaar 2016 opnieuw tal van interessante infomomenten in Oost-Vlaanderen. Deze momenten zijn op de eerste plaats bedoeld voor ouders en familie van een kind met een handicap, maar ook andere geïnteresseerden zoals begeleiders, leerkrachten, directeurs, therapeuten,... zijn welkom. Meer info, vindt u hier

 

Gepost 2016-01-14


Nieuw VDAB-dienstverleningsmodel in  regio Sint-Niklaas - Dendermonde

Vanaf januari 2016 start de VDAB met een nieuw dienstverleningsmodel in de regio Sint-Niklaas - Dendermonde, waarin het de focus sterk legt op sectoraal werken. Het model bestaat uit drie belangrijke pijlers, waaronder werkwinkels, servicepunten (=gespecialiseerde sectorale units) en gespecialiseerde diensten. Voor meer info

 

Gepost 2016-01-14


Kortfilm In-C maakt je wegwijs in sociaal ondernemen

Het wereldje van de sociale economie is een ingewikkeld kluwen voor al wie niet met de materie is vertrouwd. Om daarin verandering te brengen, heeft In-C een kortfilm gemaakt waarin Andrea Croonenberghs je al fietsend meeneemt doorheen het Vlaamse sociale economie landschap. 5 werkvormen worden hierin toegelicht, waaronder coöperaties, lokale diensteneconomie, starterslabo, maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Bekijk het hier

 

Gepost 2016-01-14


Nieuwsbrief Sint-Niklaas ‘solidair met vluchtelingen’

De stad Sint-Niklaas heeft een nieuwe nieuwsbrief, genaamd "Solidair met vluchtelingen". Sinds september 2015 heeft Sint-Niklaas 2 opvangcentra van het Rode Kruis op het grondgebied. Die centra bieden samen plaats aan 715 asielzoekers. Met deze nieuwsbrief wil de stad meer informatie bieden over het thema vluchtelingen in Sint-Niklaas. Meer info.

 

Gepost 2016-01-14


www.arbeidszorgjustitie.be

Zoek je arbeidszorg voor een justitiële cliënt? Of wil je een bestaand arbeidszorgtraject van een justitiële cliënt verbeteren? Probeer dan de website www.arbeidszorgjustitie.be als hulpmiddel voor jouw zoektocht uit. Deze site heeft als doel de samenwerking te faciliteren tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners bij de realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie.

 

Gepost 2016-01-14


Kennisplein.be, nieuw online platform

Sinds dit jaar kan iedereen die 'kwetsbare mensen ondersteunt' en op zoek is naar informatie, terecht op een nieuw online platform. Kennisplein.be is dé plek voor praktijkwerkers, hulpverleners, kenniswerkers, begeleiders, ondersteunende professionals, mantelzorgers, ... met relevante en up to date informatie over allerhande thema's, én voor uitwisseling.

 

Gepost 2016-01-14


Sociaal-werk-netwerkt-online.be gelanceerd

Cera en Arteveldehogeschool lanceren www.sociaal-werk-netwerkt-online.be. Deze website bevat concrete tools, kaders en inzichten over professioneel communiceren op sociale netwerksites vanuit sociaal werk en biedt een kritisch positieve kijk op de mogelijkheden en beperkingen van Facebook, Twitter en Linked In, voor en vanuit welzijns- en zorgorganisaties. Op deze wijze hopen Cera en Arteveldehogeschool een bijdrage te leveren aan het constructief en professioneel inzetten van sociale netwerksites in welzijns- en zorgorganisaties.

 

Gepost 2016-01-14


Nieuw: Leernetwerk Gebruikersparticipatie

Plazzo (Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen) lanceert een nieuw aanbod rond gebruikersparticipatie. Via leernetwerken begeleidt Plazzo zorgverstrekkers om gebruikersparticipatie te implementeren in de realiteit van hun eigen organisatie. Interesse in een leernetwerk in jouw organisatie? Neem contact op!

 

Gepost 2015-11-06


Brochure 'Omgaan met Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProblematiek (KOAP)' voor leerkrachten lager onderwijs

1 op 10 kinderen groeit op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol misbruikt. Deze kinderen blijven te vaak een onzichtbare groep. De brochure, gericht naar leerkrachten uit het lager onderwijs, geeft informatie over deze problematiek en biedt handvatten over hoe men deze kinderen kan bereiken en (onder)steunen. Geïnteresseerd in de brochure, neem dan contact op met CGG Waas en Dender via preventietad@cggwaasendender.be.

 

Gepost 2015-11-06


 

Agentschap Integratie en Inburgering - Infolijn asiel & integratie

Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering is gestart met een Infolijn over asiel en migratie. Zowel ambtenaren uit lokale besturen als professionele hulp- en dienstverleners kunnen er terecht met praktische vragen over de integratie van asielzoekers. Heeft u een vraag over de inzet van een sociaal tolk of vertaler, over het wegwijs maken van de asielzoeker in uw gemeente, of wilt u meer weten over het aanbod 'Nederlands' voor anderstaligen? Dan kunt u terecht bij de regionale medewerkers van het Agentschap. Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 

Gepost 2015-11-05


Uitbreiding spreekuur opvoedingsondersteuning in het Waasland

Vorige nieuwsbrief kondigde het RWO Waasland alvast de nieuwe vormingskalender ‘Opvoeden in beeld’ aan. Deze is ontstaan vanuit het Leernetwerk Opvoedingsondersteuning, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Mede dankzij diezelfde samenwerking en steun, kunnen vanaf 1 oktober, naast Sint-Niklaas, Lokeren en Beveren, nu ook Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Temse en Stekene een spreekuur voor ouders met opvoedingsvragen organiseren. Dit spreekuur wordt ingericht door De Keerkring vzw. Ouders kunnen er gratis terecht met al hun vragen en onzekerheden rond de opvoeding van kleuters, pubers en adolescenten. Gesprekken gebeuren steeds na afspraak via Hedwig Van Elsen op het nummer 0496 54 39 28. Meer info over het spreekuur vindt u hier.

 

Gepost 2015-10-02


Ondersteuningstraject voor mantelzorgers

Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen werkten de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen rond een traject emotionele ondersteuning voor mantelzorgers. Tijdens drie bijeenkomsten gaat men binnen dit traject samen op zoek naar wat mantelzorgers kan helpen om de zorg voor een ziek familielid te blijven dragen. Praktische en inhoudelijke informatie kan je terugvinden in de folder regio Sint-Niklaas, regio Dendermonde, regio Lokeren en regio Wetteren. Inschrijven kan bij het CGG in jouw buurt.

 

Gepost 2015-10-02


<!--[if gte mso 9]>Normal021falsefalsefalseNL-BEX-NONEX-NONE <