RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

 

titel-nieuws

 

 

Hi APP voor vluchtelingen - VDAB

VDAB lanceert de Hi app, een app voor vluchtelingen. De app wil vluchtelingen via een netwerk van mensen en organisaties wegwijs maken in verschillende domeinen (werk, vrijetijd, wonen,...). De Hi app is bedoeld om hen te helpen vlotter contacten te leggen en ondersteuning te vinden in hun zoektocht naar werk.VDAB doet een oproep aan alle partners die in contact komen met deze doelgroep, om actief met deze app aan de slag te gaan. Meer informatie vind je op www.hiapp.be.


Solidariteitsklik voor vzw ‘De Brug’ – Voedselhulp aan minderbedeelden

De Brug vzw is een voedselverdeelorganisatie voor mensen in Beveren-Zwijndrecht die onder de Europese armoedegrens leven. Minderbedeelde klanten kunnen in deze kruidenier hun aankopen doen aan de hand van een puntensysteem. Er moet dus geen geld op tafel worden gelegd. Via Carrefour Foundation maakt de Brug vzw kans op een koelcel of koelinstallatie. Wil je hen helpen dit te bekomen, breng je stem dan dagelijks uit voor deze vzw via een simpele ‘solidariteitsklik’. De vereniging met de meeste stemmen krijgt € 20.000. De Brug rekent op jou!


Politie: Aanspreekpunt doven en slechthorenden

Dove en slechthorende personen kunnen moeilijk dringende hulp van de hulpdiensten vragen vanwege hun hoor-probleem. De politiezone Sint-Niklaas, en bij uitbreiding de regio  Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Kruibeke, Hamme en Waasmunster hebben daarom sinds kort een aanspreekpunt voor doven en slechthorenden, met name An De Ryck. Deze politie-inspecteur heeft 3 jaar Vlaamse gebarentaal gestudeerd. Dove en slechthorende personen kunnen bij haar terecht, in de eerste plaats voor vragen over niet-dringende politionele zaken zoals verkeersboetes, problemen met buren, inbraakpreventie…. Dit gebeurt bij voorkeur na afspraak. Daarnaast kan de persoon  zich ook registreren om gebruik te maken van een sms-alarmeringsysteem. Dove of slechthorende personen kunnen dan bij dringende politiehulp een sms sturen naar dit nummer.  De gsm ligt dag en nacht, 24/24 in de meldkamer van de politiezone Sint-Niklaas. De dispatcher stuurt vervolgens een ontvangstbevestiging en stuurt een ploeg ter plaatse. Meer info vindt u hier. Gelieve dit aanbod ook bekend te maken onder de doelgroep.


Webinars Opvoeden van pubers

Het VCOK en de Opvoedingswinkels organiseren in november gratis webinars rond het opvoeden van pubers. Vier maandagen op een rij komen thema’s  ‘nieuwe autoriteit’, ‘communiceren met pubers’, ‘keuzes van pubers’ en ‘mediawijs opvoeden’ aan bod. Het aanbod is gratis. Voor meer info en inschrijving, klik hier.


Onlinecursus ‘Postnatale Depressie’ – Kind & Gezin

Niet elke nieuwe ouder zit op een roze babywolk. 10 tot 20% van de vrouwen krijgt een postnatale depressie. Ook partners kunnen een postnatale depressie krijgen.

De gratis onlinecursus van Kind en Gezin geeft meer informatie en helpt een postnatale depressie herkenbaar en bespreekbaar te maken.


Infoavond-Borstkankerpreventie bij personen met een verstandelijke beperking

Personen met een verstandelijke beperking komen tijdens hun leven ook in contact met borstkanker. Ofwel omdat ze zelf de ziekte krijgen ofwel iemand uit hun naaste omgeving. Informatie op maat ontbreekt. Daarom sloegen dit jaar Cera, Pink Ribbon, Vonx en Gezin en Handicap de handen in elkaar en vragen specifiek aandacht voor borstkankerpreventie bij vrouwen met een verstandelijke handicap. Het project draagt de naam ‘Borsten Boezem Bewust’. In het kader van dit project wordt er een infoavond georganiseerd op 24 november te Gent. Voor meer info, klik hier.


Studiedag ‘Goesting geef je door’ (GGZ)

Mentalis organiseert als intersectoraal competentieplatform voor preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg de studiedag ‘Goesting geef je door’ op 24 november te Gent . Tijdens deze dag staan we stil bij het goesting krijgen, behouden en doorgeven in het intersectoraal werken aan een betere geestelijke gezondheid(szorg). In de voormiddag staan er lezingen op het programma  en in de namiddag is er een workshopsessie met  keuze uit 4 workshops. Klik hier indien u het volledige programma wilt raadplegen.


Sociale plattegrond: Minderjarige vluchtelingen

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseert een Sociale Plattegrond . Het thema van deze Sociale Plattegrond is ‘Minderjarige vluchtelingen’. Deze zal doorgaan op 29 november 2016 te Gent.

Vanuit een praktijkgerichte invalshoek maakt de Sociale Plattegrond je concreet wegwijs in het gedifferentieerde aanbod van structuren, organisaties en diensten! Welke cliënten kan je wanneer naar wie doorverwijzen en hoe doe je dat het best: de antwoorden op die vragen staan centraal.

Heel wat facetten die je als hulpverlener of doorverwijzer ervaart omtrent het hulpverleningsaanbod voor minderjarige vluchtelingen, komen aan bod.

Voor het volledige programma en inschrijving, klik hier


Inspiratieavond ‘Participatief werken met kinderen en ouders’

Het ODC Gezinskracht (Arteveldehogeschool) organiseert op 1 december te Gent een inspiratieavond over het participatief werken met kinderen, jongeren en ouders vanuit diverse perspectieven. Er zullen gastsprekers aanwezig zijn die een toelichting zullen geven binnen dit kader. Inschrijven is verplicht en kan tot 21 november 2016. Voor het volledige programma, klik hier.


Uitnodiging ‘Infomoment Huiselijk Geweld’ (29/11) - CAW

In het kader van de internationale dag tegen huiselijk geweld organiseert CAW Oost-Vlaanderen een sensibiliseringsmoment rond huiselijk geweld. Een divers palet aan werkvormen die actief zijn in de hulpverlening bij partnergeweld, lichten op dat moment de werking toe en gaan in op uw vragen.

Volgende deelwerkingen vanuit het CAW werken hieraan mee: team 1712, team partnergeweld koppelbegeleiding, team partnergeweld groepsaanbod en het vluchthuis. Het infomoment vindt plaats op 29/11/2016 in Sint-Niklaas. Voor meer info en inschrijving, klik hier.


Oost-Vlaamse trefdag Gezinsondersteuning

Steunpunt Gezinsondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen organiseert i.s.m. EXPOO en  Kind en Gezin een 2de Oost-Vlaamse trefdag die doorgaat op 2 december 2016. Ze brengen iedereen die in Oost-Vlaanderen werkt rond gezinsondersteuning en Huizen van het Kind samen, en zetten in op ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Inschrijven is verplicht. Voor meer info en inschrijving, kan u hier klikken.


Zorgcircuit GGZ Ouderen ‘Als hulpverlener zorg dragen voor jezelf’

Van zorgverleners wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn. Toch zijn zorgdragers ook maar mensen. Gelukkig maar. Het Zorgcircuit GGZ ouderen verkent hoe goede zorg niet zozeer perfectie maar vooral ont-FERM-ing vraagt: toelaten van eigen kwetsbaarheid. Op dit vijfde forummoment worden praktische handvaten meegegeven aan elke deelnemer om in hun zorg voor anderen voor zichzelf te zorgen. Dit aan de hand van een lezing en drie workshops, gebracht door Hilde Lahaye, Isabelle Baert, David Van Geert en Marc Peersman, allen verbonden aan Odisee Hogeschool. Het 5de forum gaat door op vrijdag 9 december 20016. Schrijf u in voor 30 november 2016. Voor meer info, klik hier.


Inspiratiedag voor kansengroepen (9/12) - LOGO

Om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen in je eigen leven heb je gezondheidsvaardigheden nodig. Ze helpen je om gezonde beslissingen te nemen. Welke arts kies ik? Neem ik de fiets of niet? Laat ik mijn kind vaccineren? Daarom organiseren Logo Dender & Waasland een inspiratiedag voor kansengroepen. Deze richt zich naar professionals en vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken zoals OCMW-medewerkers, sociale economieprojecten, diensten beschut wonen, wijkgezondheidscentra, inloopcentra… In de voormiddag staan er workshopsessies  op het programma met keuze uit 3 workshops en in de namiddag gaat Coryke Van Vulpen (Pharos) dieper in op het thema ‘gezondheidsvaardig zijn’. Er is ook tijd voorzien voor ervaringsuitwisseling en netwerking. Voor meer info en een volledig overzicht van het programma kan u hier terecht.


Studiedag ‘Gezinshereniging en humanitair visum’ (12/12)

Het Agentschap Integratie & Inburgering nodigt u graag uit op de studiedag over de regelgeving, praktijk en knelpunten voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Een aantal gespecialiseerde diensten komen hun ervaring over dit thema delen. Zij geven waardevolle tips waarmee advocaten en hulpverleners hun cliënten op weg kunnen helpen. Deze studiedag zal doorgaan op 12 december 2016 te Gent. Voor meer info en inschrijving, kunt u hier terecht.


Koning Boudewijnstichting- Projectoproep waterarmoede

Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuwe oproep voor projecten die waterarmoede aanpakken in België door het mogelijk maken van waterbesparingsvoorziening via investeringen of veranderingen in het gedrag, of door het vermijden van betalingsproblemen. Het is cruciaal om bij de projecten kwetsbare mensen actief te betrekken. Elke organisatie met een sociaal doel die gevestigd is in België kan een project indienen tot en met 12/12/2016. Klik hier voor meer info.

Het Warmste Sportevenement Ten Voordele Van Kwetsbare Mensen (13/12)

Vluchtelingenteam CAW Oost-Vlaanderen en Decathlon Gent organiseren een sportief evenement ten voordele van kwetsbare mensen. Het is een doorlopend sportevenement met allerlei leuke en sportieve uitdagingen in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Dit evenement gaat door op dinsdag 13 december 2016 te Gent. Voor meer info kunt u hier terecht.


Vooraankondiging: Studiedag ‘Emotionele Ontwikkeling’

HoGent-onderzoekers hebben diverse nieuwe invalshoeken en methodieken geïmplementeerd die  gericht zijn op emotionele afstemming in relatie tot personen met verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Ze willen graag de onderzoeksbevindingen en interessante ervaringen delen met jou. Daarom organiseert Hogeschool Gent op donderdag 15 december een studiedag rond emotionele ontwikkeling in verbinding. Je komt er alles te weten over emotionele beschikbaarheid, mentaliseren, stressregulatie en hoe je een team hierin kan coachen. Voor meer info kan je hier klikken.


Koning Boudewijnstichting- Projectoproep armoede

Om armoede in België te bestrijden, verleent Koning Boudewijnstichting steun aan projecten die georganiseerd worden door kleine verenigingen (5 VTE). Het moet gaan om concrete, lokale projecten die zo dicht mogelijk aansluiten bij de noden van de begunstigden zoals voedsel, drinkwater, energie, rechten, kleding, een woning, levensomstandigheden, gezondheidszorg, onderwijs, vrijetijdsbesteding, het culturele en sociale leven. Het kan zowel gaan om een nieuw als om een bestaand project. De deadline voor in te dienen is voorzien op 15/12/2016. Heeft uw vereniging een concreet project dat inspeelt op de noden van mannen, vrouwen of kinderen in armoede? Klik dan hier voor meer info.


Verhuis Familiehulp te Dendermonde

Het huidige regiokantoor van Familiehulp te Dendermonde verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie, te Sint-Niklaas. Vanaf 4 oktober 2016 vindt u Familiehulp terug op het nieuwe adres: Familiehulp – regio Sint-Niklaas, Gasmeterstraat 81 C, 9100 Sint-Niklaas. Behalve de adreswijziging van de organisatie verandert er uiteraard niets.


Info-avonden van Gezin en Handicap

In het najaar vinden er opnieuw infoavonden van Gezin en Handicap door, voor ouders en familie van een kind met een handicap en andere geïnteresseerden. Voor een overzicht van het aanbod, klik hier.


Projectoproep Provinciale Plattelandsprojecten 2017

Plattelandsloket Oost-Vlaanderen gaat ook in 2017 op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten. Creatieve projectideeën voor je buurt, gemeente of regio kan je eenvoudig aanmelden voor 20 januari 2017 - 12.00 uur. Past jouw project binnen thema’s ‘ondernemen’, ‘armoede en welzijn’, ‘erfgoed en toerisme’, ‘klimaatneutraal Oost-Vlaanderen’, ‘open ruimte’?

 Klik dan hier voor meer info.


Save the date - Conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’

Op 16 februari 2017 in Brussel geeft minister Jo Vandeurzen het startschot voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Hou alvast deze datum vrij in uw agenda. In december wordt  het programma bekendgemaakt en kan u zich inschrijven. Voor meer info kan u terecht op www.conferentie-eerstelijnszorg.be.


Save the date-Studiedag- Kinderarmoedebestrijding

Uit de Vlaamse armoedebarometer blijkt dat het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede elk jaar stijgt. Voor het geboortejaar 2014 was dat maar liefst  1 op 10 kinderen! Vind je dit ook onaanvaardbaar en wil je graag geïnspireerd worden door goede voorbeelden om de kinderarmoede effectief aan te pakken? Wil je ideeën uitwisselen over hoe er vanuit verschillende sectoren samen aan gewerkt kan worden? Dan bent u van harte welkom op donderdag 23 februari 2017 van 9u tot 16u in Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te Gent. Want dan organiseren Samenlevingsopbouw en de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met UGent en Hogent een studiedag rond kinderarmoede vanuit een brede grondrechtenbenadering: het recht op wonen, werk, mobiliteit, onderwijs, gezondheid, vrije tijd en maatschappelijke dienstverlening.


CGG - Groepsaanbod voor ouders van jongeren die gamen, alcohol of drugs gebruiken

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender organiseert een groepsaanbod voor ouders van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken of problematisch gamen. Het aanbod bestaat uit 5 sessies, waarin telkens een thema wordt behandeld. Naast een informatief gedeelte, kunnen ouders ook ervaringen uitwisselen. Er gaan 2 groepen door in het najaar 2016 en het voorjaar 2017, telkens op maandag van 19u30-21u30 (in Dendermonde & Lokeren). Voor meer info, lees de folder.


Nieuwe campagne: Gezond Opvoeden: kinderspel? & workshop ‘Gezond Opgroeien’

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe campagne ‘Gezond Opvoeden: kinderspel?’. Op www.gezondopvoeden.be vinden ouders praktische tips, advies, filmpjes en testjes. Hoe breng je je kinderen gezonde eet- en beweeggewoontes bij? Of hoe leer je ze bewust omgaan met tv-kijken, gamen en smartphonegebruik? Je vindt er ook advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te maken en te voorkomen. Voor meer info over deze campagne, klik hier.

Naast de website is er ook een workshop ‘Gezond opgroeien’. Deze biedt opvoedingsondersteuning op vlak van thema’s zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging en sedentair gedrag (= te lang neerzitten) voor ouders en begeleiders van kinderen (2,5 tot 12 jaar). Wil je graag zo’n workshops organiseren? Laat het weten aan eva.van.maele@logowaasland.be.


www.desocialekaart.be - Is jouw organisatiefiche nog actueel?

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep…Is uw organisatie recent verhuisd, of zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…? Is de fiche dan nog wel actueel?

Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Indien een fiche aangepast dient te worden, laat het dan weten op www.desocialekaart.be via ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, socialekaart@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 

Gepost op 2016-07-13


Nieuwe kalender ‘Opvoeden in beeld’ – najaar 2016

In het Waasland werd – onder impuls van het Regionaal Welzijnsoverleg - een leernetwerk Opvoedingsondersteuning opgericht om de samenwerking tussen de lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning te bevorderen. Vanuit die samenwerking, en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, is er opnieuw een kalender ‘Opvoeden in beeld’ gelanceerd. Deze kalender richt zich naar alle ouders, grootouders, opvoeders... die interesse hebben in bepaalde opvoedingsthema’s of met concrete opvoedingsvragen zitten. Het geeft hen een zicht op het Wase aanbod van opvoedingsondersteunende workshops, infomomenten, vormingen en activiteiten die in het najaar georganiseerd worden door diverse partners. Deze kalender wordt binnenkort verspreid in het Waasland. In de tussentijd kunt u de kalender alvast digitaal bewonderen en verspreiden.

 

Gepost op 2016-07-13


Volg VoedSaam via Facebook

VoedSaam is een nieuwe vzw, met RWO Waasland als één van de partners. Deze vzw heeft als doel voedseloverschotten te detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van VoedSaam? Dat kan nu ook via de facebookpagina van VoedSaam vzw.

 

Gepost op 2016-07-13


Trainingen ‘Verontrusting’ najaar 2016 – IJH

In het najaar organiseert het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp verschillende trainingssessies, gericht op expertiseontwikkeling van individuele hulpverleners in het handelen op het moment dat men ernstig verontrust is. Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op deze trainingen. Zie uitnodiging.

 

Gepost op 2016-07-13


Vormingsaanbod ‘Preventie Tabak, Alcohol en Drugs’ voor de sector onderwijs & bijzonder jeugdzorg

Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken). Deze tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Ook in het najaar 2016 heeft de preventiewerking een aanbod van trainingen en vormingen, voor de onderwijssector en voor de bijzondere jeugdzorg. U vindt het aanbod hier.

 

Gepost op 2016-07-13


Zorgprogramma Crisis voor kinderen en jongeren met psychisch probleem

Het Zorgprogramma Crisis van het Oost-Vlaams Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem. Iedereen die zich zorgen maakt over een kind of jongere in zo’n crisissituatie, kan aankloppen bij één van de partners van dit zorgprogramma crisis. Samen wordt er dan snel gezocht naar een eerste passend antwoord op de crisisvraag.  Meer informatie over het programma en de partners vindt u hier.

 

Gepost op 2016-07-13 


Kennismakingsmoment ‘De kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie

In het najaar start het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender terug met de groep, ‘de kracht van je levensverhaal’, ter preventie van depressie. Deze is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met risico op depressie of reeds een lichte depressie. Deze groep gaat nu twee keer per jaar door, met de steun van de stad Sint-Niklaas.

Daarom nodigt het CGG graag partnerorganisaties uit op een kennismakingsmoment op maandag 12 september van 10u tot 12u in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. In deze kennismaking met wat de groep inhoudt, worden er verschillende oefeningen aangeboden die we ook in onze groep geven. Inschrijven kan bij Griet De Visscher of Stefanie Haezebrouck, ZorgOuderenTeam CGG Waas en Dender 078 35 34 35

 

Gepost op 2016-07-13


Mind-Spring, psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen. Dit programma bestaat uit 6 sessies (van 2u), en heeft als doel vluchtelingen te leren hun draagkracht te versterken in hun moeilijke situatie. De Mind-Spring trainer doet dit in 6 sessies van 2 uur, in de contacttaal van de groep (Arabisch, Pashtu, Dari, Engels, Tigrinya, Russisch...). De Mind-Spring trainer is een opgeleide ervaringsdeskundige, die de training begeleid samen met een professionele hulpverlener van CAW, CGG, OCMW, OKAN of opvangcentra. Na Mind-Spring voor volwassenen en voor jongeren tussen 14-18 jaar, is er nu ook: Mind-Spring Junior 9-13 jaar. Het CAW Oost-Vlaanderen start in juli i.s.m. de stad Sint-Niklaas, stad Gent, IN-Gent vzw met dit nieuw programma:. De eerste proeftuin voor Arabisch-sprekende vluchtelingen wordt georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders in Sint-Niklaas. Hebt u interesse voor Mind Spring? Neem contact op via elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be of  gsm 0496 20 86 32, via maarten.smet@sint-niklaas.be of via desiree.derksen@in-gent.be

 

Gepost op 2016-07-13


Voortraject ‘Hoger Onderwijs voor Anderstaligen’

Voor het 3de jaar op rij organiseert IN-Gent in samenwerking met Universiteit Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen. Voor meer info, zie folder en informatiesessies (juni-oktober 2017).

 

Gepost op 2016-07-13


Forum van Zorgcircuit GGZ Ouderen (9/12)

In het najaar 2016 gaat alweer het vijfde forum door van het Zorgcircuit GGZ Ouderen. Deze keer ligt de focus op de grenzen van de hulpverlener en hoe hiermee omgaan. Hiervoor wordt er samengewerkt met Odisee-Hogeschool. Vier van hun docenten bereiden deze dag voor en zullen aan de hand van workshops theorie en praktische handvaten meegeven voor de dagdagelijkse werking. Interesse? Hou alvast 9 december 2016 vrij in jouw agenda. Meer info, volgt later.

 

Gepost op 2016-07-13


Vlaams Congres EXPOO: Ontmoeten en verbinden (15/12)

Eén van de grote doelstellingen van de Huizen van het Kind is het bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie. Welke rol kunnen de partners van de Huizen van het Kind daarin spelen?

Op welke manier kunnen steunende netwerken rondom gezinnen gefaciliteerd worden?

Het 9de Vlaams Congres staat stil bij het belang, mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie.  Deelnemers brengen inspiratie bij elkaar en kijken hoe dit veel omvattend thema vertaald wordt naar dagelijkse praktijken.  Thematische lezingen, praktijkvoorbeelden, verhalen, videomontages, postersessies... bieden frisse ideeën en mogelijkheden. Dit congres gaat alvast door op 15 december 2016.

 

Gepost op 2016-07-13


Projectoproep tot 6/10: onthaal en integratie van vluchtelingen – burgers in actie

De asielcrisis van 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking ten aanzien van de vluchtelingen. Vele burgers wilden hen opzoeken en/of helpen, niet alleen om hen op te vangen maar ook hun integratie in onze samenleving mogelijk te maken van zodra ze de opvangcentra verlaten. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep. Verenigingen actief op het domein van integratie en migratie kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in partnerschap met lokale besturen. Lokale besturen kunnen zelf geen aanvraag doen. Meer info.

 

Gepost op 2016-07-13


 

Lancering VoedSaam vzw & Opening centraal voedseldepot

VoedSaam vzw wil voedseloverschotten detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Ook wil het als Waas verdeelpunt de lokale werkingen logistiek ontlasten zodat ze meer kunnen doen dan enkel voedselhulp bieden.
Van meet af aan engageerde Interwaas zich voor een duurzaam karakter van het Waas voedselproject VoedSaam. Dit leidde tot de oprichting van een vzw in samenwerking met Den Azalee vzw, Epa vzw en het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. De vzw is sinds juni een feit en donderdag 16 juni is nu ook het centraal voedseldepot voor het Waasland officieel geopend. Deze zal fungeren als extra opslagruimte voor het stockeren van voedseloverschotten en producten.  

 

Gepost op 2016-06-15


Open deur CAW Huis Lokeren

 Het CAW Huis Lokeren opent zijn deuren op 23 juni (van 11-15u). Iedereen is welkom. Meer info vindt u hier. 

 

Gepost op 2016-06-15


Infomoment 'Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld'

Welzijnsschakel De Springplank heeft samen met zijn themagroep, stad Sint-Niklaas, OCMW en diverse Polsslagpartners een laagdrempelig zakboekje uitgebracht ‘Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld'.  Het is een budgetboekje waarin per thema (ontmoeting, werk, wonen, …) de bestaande organisaties in Sint-Niklaas in kaart zijn gebracht. 

De Springplank organiseert nu op donderdag 23 juni een voorstellingsmoment van hun einddossier 'de sociale gps van Sint-Niklaas'. De medewerkers van de themagroep vertellen het ontstaansproces van het budgetboekje, lichten de drempels toe die ze ondervinden naar hulpverlening. En ten slotte willen ze ook graag met de vermelde organisaties in het boekje, in dialoog gaan over jouw ervaring en de ervaringen van cliënten om de website te kunnen aanpassen. Het kan meteen ook een kennismakingsmoment zijn met de vereniging. Voor meer info. Wie er niet bij kan zijn, maar wel graag zijn opmerkingen en ervaringen meegeeft mbt het budgetboekje, vul dan de bevraging in.  

 

Gepost op 2016-06-15


Vrijwilligerspunt Temse gaat van start ...

Onder impuls van de ouderenadviesraad (OAR Temse) start het gemeentebestuur van Temse met de uitbouw van het Vrijwilligerspunt Temse. Hoe men het keert of draait, verban het vrijwilligerswerk en de motor van het gemeenschapsleven sputtert ... Bent u als organisatie nog op zoek naar vrijwilligers? Wil je zelf vrijwilliger worden in een instelling of vereniging? Het Vrijwilligerspunt Temse brengt de kandidaat-vrijwilligers in contact met de organisaties in Temse die open staan voor vrijwilligerswerk. In de brochure ’Temse Vrijwillig!’ wordt de weg gewezen naar organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Alle werkingen die in Temse actief zijn krijgen de kans om zich voor te stellen in hun zoektocht naar vrijwilligers. Wilt u uw organisatie laten opnemen in deze brochure? Dat kan door contact op te nemen voor 30 juni met  Hella Staes, via hella.staes@temse.be of elke voormiddag telefonisch via 03/710 12 81.

 

Gepost op 2016-06-15


Nieuwsbrief Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS)

Wilt u meer weten over het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, dan kunt u hun nieuwsbrief lezen.  Het omvat nieuws rond de heropstart van de functiewerkgroepen en de vernieuwde samenstelling van de functiewerkgroepen, maar ook over informatie over de huidige stand van zaken.

 

Gepost op 2016-06-15


Uitwisselforum Huizen van het Kind

EXPOO wil ervaringsuitwisseling stimuleren. Via het online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen of ideeën uitwisselen rond de Huizen van het Kind. Dit uitwisselingsplatsform is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden. Interesse? Geef een seintje via info@expoo.be

 

Gepost op 2016-06-15


Help mee met het Waasland veerkrachtiger maken!

Tijdens de week van de geestelijke gezondheid (10 tot 17 oktober) wil Logo-Waasland vzw de krachten bundelen om het belang van een goede geestelijke gezondheid zichtbaar en bespreekbaar te maken en het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Dat taboe doorbreken kan enkel als we er een ‘wij-verhaal’ van maken. Jullie medewerking is belangrijk om ‘positieve geestelijke gezondheid’ bij de mensen te krijgen omdat jullie dicht bij de doelgroepen staan. Rode draad doorheen de campagne is VEERKRACHTIG WAASLAND.

In de inspiratiegids ‘Veerkrachtig Waasland’ vind je een aanbod aan activiteiten, gaande van eenvoudige acties die weinig tijd of inspanning vragen naar meer uitdagende. Logo-Waasland ontwikkelde daarnaast i.s.m. de suïcidepreventiewerking van het CGG en met steun van de stad Sint-Niklaas een aantal affiches en kaartjes. Maak gebruik van deze ‘Veerkrachtig Waasland’-materialen om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat jouw organisatie of vereniging inzet op veerkracht. De affiches en kaartjes willen mensen aanzetten om te praten en indien nodig hulp te vragen. Daarnaast geven de kaartjes een overzicht van waar mensen terecht kunnen voor een babbel of voor hulp. Voor meer info.  

 

Gepost op 2016-06-15


ONDERSTEUNINGSNET Lokeren van start

Alderande, De Hagewinde/meerderjarigen, De Sperwer en Emiliani bundelen de krachten in een nauw samenwerkingsverband, het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren. Meerderjarigen met een (vermoeden van) beperking die ondersteuning zoeken, kunnen, dankzij deze samenwerking, voortaan terecht bij een centraal aanmeldpunt, in het Sociaal Huis van Lokeren. Daar zal het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren samen met de persoon zoeken welke ondersteuning een antwoord kan zijn op zijn noden en wensen. Het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren organiseert enkele info-sessies en open-deur-momenten voor professionelen uit alle betrokken sectoren, op 11 en 19 mei. Meer weten? Klik hier.

 

Gepost op 2016-05-06

 

Vooraankondiging: Lancering VoedSaam

VoedSaam wil logistieke ondersteuning bieden aan organisaties die voedselhulp organiseren voor Wase kwetsbare gezinnen. In juni, wordt VoedSaam vzw eindelijk een feit en kan het centraal voedseldepot (te Temse) haar deuren open. Wilt u meer weten over VoedSaam, dan heten we u graag welkom op de officiële lancering van VoedSaam en de opening van haar centraal voedseldepot. Dit vindt plaats op donderdag 16 juni om 11u, te Temse. Een officiële uitnodiging volgt later nog. Voor meer info over VoedSaam.

 

Gepost op 2016-05-06


Maatwerk on-hold

Op 1 april 2015 ging het lang verwachte maatwerkdecreet van kracht. Het nieuwe decreet beoogde één kader voor de toenmalige beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven waarbij de professionele inschakeling van doelgroepwerknemers voortaan zou gebeuren op basis van hun individuele noden. Nog voor de maatwerk-bedrijven op kruissnelheid konden komen, is het decreet tot nader orde geschorst door de Raad van State. Met ingang van 8 februari 2016 geldt de oude reglementering opnieuw. Later dit jaar zal de Raad van State het dossier ten gronde beoordelen en zijn standpunt kenbaar maken. Hoe het decreet evolueert, kan je hier volgen.  

 

Gepost op 2016-05-06


Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding 

De gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding biedt een veilige plek waar nabestaanden, onder begeleiding van een professionele hulpverlener en een nabestaande, elkaar ontmoeten, gevoelens kunnen uiten en delen, steun krijgen en geven.. . Voor meer info, bekijk de folder

 

Gepost op 2016-04-06 


Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – Rapport Kinderarmoede 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen interviewde het laatste werkjaar tal van gezinnen in armoede over hun kijk op kinderarmoede. Deze interviews zijn nu verwerkt in een het rapport ‘Kansarm maar niet kansloos Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen’. Lees het hier.

 

Gepost op 2016-04-06 


Tom: Traject op Maat

www.trajectopmaat.be is een website die hapklare activiteiten en materiaal bieden aan  professionele begeleiders en/of ouders in het omgaan met storend gedrag bij kinderen. Het omvat een theoretisch kader, dat aspecten behandelt zoals ‘hoe zorg ik ervoor dat er (opnieuw) een leuke klassfeer heerst of dat het thuis (opnieuw) leuk is’ of ‘hoe straf ik op een efficiënte manier’… Daarnaast biedt het ook activiteiten zodat je onmiddellijk aan de slag kan met het Traject op Maat. TOM is een initiatief van het Huis van het Kind Sint-Niklaas, gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Gepost op 2016-04-06