RWO Waasland Regionaal Welzijnsoverleg zorg in goede banen
U bent nu hier: Home

 

schrijf je in voor ontmoetingslunchplaats actueel berichtraadpleeg de sociale kaartcontact

 

 

 

hor.lijn

titel-nieuws

 


Lancering VoedSaam vzw & Opening centraal voedseldepot

VoedSaam vzw wil voedseloverschotten detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW’s en vzw’s) die aan voedselbedeling doen. Zo wil VoedSaam vzw er mee voor zorgen dat elke Wase burger in armoede in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Ook wil het als Waas verdeelpunt de lokale werkingen logistiek ontlasten zodat ze meer kunnen doen dan enkel voedselhulp bieden.
Van meet af aan engageerde Interwaas zich voor een duurzaam karakter van het Waas voedselproject VoedSaam. Dit leidde tot de oprichting van een vzw in samenwerking met Den Azalee vzw, Epa vzw en het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. De vzw is sinds juni een feit en donderdag 16 juni is nu ook het centraal voedseldepot voor het Waasland officieel geopend. Deze zal fungeren als extra opslagruimte voor het stockeren van voedseloverschotten en producten.  

 

Gepost op 2016-06-15


Infonamiddag met Ludo De Brabander ikv Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag, maandag 20 juni, organiseert de stad Sint-Niklaas een infonamiddag in het Welzijnshuis met Ludo De Brabander van Vrede vzw. Hij bespreekt het Europese vluchtelingenbeleid en plaatst de vluchtelingencrisis in perspectief. Enerzijds is er de juridische, historische en politieke verantwoordelijk die Europa draagt. De situatie in het Midden-Oosten of Afghanistan kan niet worden losgekoppeld van ons beleid in die regio's. Anderzijds draagt Europa maar een heel klein deel van de last van de wereldwijde vluchtelingencrisis. Voor meer info.

 

Gepost op 2016-06-15


Open deur CAW Huis Lokeren

 Het CAW Huis Lokeren opent zijn deuren op 23 juni (van 11-15u). Iedereen is welkom. Meer info vindt u hier. 

 

Gepost op 2016-06-15


 

Infomoment 'Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld'

Welzijnsschakel De Springplank heeft samen met zijn themagroep, stad Sint-Niklaas, OCMW en diverse Polsslagpartners een laagdrempelig zakboekje uitgebracht ‘Veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld'.  Het is een budgetboekje waarin per thema (ontmoeting, werk, wonen, …) de bestaande organisaties in Sint-Niklaas in kaart zijn gebracht. 

De Springplank organiseert nu op donderdag 23 juni een voorstellingsmoment van hun einddossier 'de sociale gps van Sint-Niklaas'. De medewerkers van de themagroep vertellen het ontstaansproces van het budgetboekje, lichten de drempels toe die ze ondervinden naar hulpverlening. En ten slotte willen ze ook graag met de vermelde organisaties in het boekje, in dialoog gaan over jouw ervaring en de ervaringen van cliënten om de website te kunnen aanpassen. Het kan meteen ook een kennismakingsmoment zijn met de vereniging. Voor meer info. Wie er niet bij kan zijn, maar wel graag zijn opmerkingen en ervaringen meegeeft mbt het budgetboekje, vul dan de bevraging in.  

 

Gepost op 2016-06-15


Provinciale mantelzorgdag: je zorgt niet alleen, samen sterk

Provincie Oost-Vlaanderen en erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers nodigen alle geïnteresseerden uit op de Provinciale mantelzorgdag je zorgt niet alleen, samen sterk op 23 juni. Meer info: zie provinciale website

 

Gepost op 2016-06-15


APZ Sint-Lucia - Avondlezing ouderencluster 2016

APZ Sint-Lucia organiseert op 27 september 2016 een avondlezing ‘ouderencluster’, onder meer over Seksualiteit en intimiteit bij geïnstitutionaliseerde ouderen en gepaste ethische zorg’. Voor meer info

 

Gepost op 2016-06-15


Vrijwilligerspunt Temse gaat van start ...

Onder impuls van de ouderenadviesraad (OAR Temse) start het gemeentebestuur van Temse met de uitbouw van het Vrijwilligerspunt Temse. Hoe men het keert of draait, verban het vrijwilligerswerk en de motor van het gemeenschapsleven sputtert ... Bent u als organisatie nog op zoek naar vrijwilligers? Wil je zelf vrijwilliger worden in een instelling of vereniging? Het Vrijwilligerspunt Temse brengt de kandidaat-vrijwilligers in contact met de organisaties in Temse die open staan voor vrijwilligerswerk. In de brochure ’Temse Vrijwillig!’ wordt de weg gewezen naar organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Alle werkingen die in Temse actief zijn krijgen de kans om zich voor te stellen in hun zoektocht naar vrijwilligers. Wilt u uw organisatie laten opnemen in deze brochure? Dat kan door contact op te nemen voor 30 juni met  Hella Staes, via hella.staes@temse.be of elke voormiddag telefonisch via 03/710 12 81.

 

Gepost op 2016-06-15


Nieuwsbrief Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS)

Wilt u meer weten over het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, dan kunt u hun nieuwsbrief lezen.  Het omvat nieuws rond de heropstart van de functiewerkgroepen en de vernieuwde samenstelling van de functiewerkgroepen, maar ook over informatie over de huidige stand van zaken.

 

Gepost op 2016-06-15


Uitwisselforum Huizen van het Kind

EXPOO wil ervaringsuitwisseling stimuleren. Via het online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen of ideeën uitwisselen rond de Huizen van het Kind. Dit uitwisselingsplatsform is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden. Interesse? Geef een seintje via info@expoo.be

 

Gepost op 2016-06-15


Projectoproep: volkstuinprojecten voor en met jongeren en welzijnssector

Minister Schauvliege trekt dit jaar 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen, met speciale aandacht voor jongeren en de welzijnssector. De klemtoon ligt op duurzame projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. De projectmiddelen kunnen dienen om een bestaande volkstuin uit te breiden of om een nieuwe tuin aan te leggen. Projectvoorstellen zijn welkom tot en met 31 augustus bij de Vlaamse Landmaatschappij.  Meer informatie over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria vindt u hier

 

Gepost op 2016-06-15


Help mee met het Waasland veerkrachtiger maken!

Tijdens de week van de geestelijke gezondheid (10 tot 17 oktober) wil Logo-Waasland vzw de krachten bundelen om het belang van een goede geestelijke gezondheid zichtbaar en bespreekbaar te maken en het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Dat taboe doorbreken kan enkel als we er een ‘wij-verhaal’ van maken. Jullie medewerking is belangrijk om ‘positieve geestelijke gezondheid’ bij de mensen te krijgen omdat jullie dicht bij de doelgroepen staan. Rode draad doorheen de campagne is VEERKRACHTIG WAASLAND.

In de inspiratiegids ‘Veerkrachtig Waasland’ vind je een aanbod aan activiteiten, gaande van eenvoudige acties die weinig tijd of inspanning vragen naar meer uitdagende. Logo-Waasland ontwikkelde daarnaast i.s.m. de suïcidepreventiewerking van het CGG en met steun van de stad Sint-Niklaas een aantal affiches en kaartjes. Maak gebruik van deze ‘Veerkrachtig Waasland’-materialen om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat jouw organisatie of vereniging inzet op veerkracht. De affiches en kaartjes willen mensen aanzetten om te praten en indien nodig hulp te vragen. Daarnaast geven de kaartjes een overzicht van waar mensen terecht kunnen voor een babbel of voor hulp. Voor meer info.  

 

Gepost op 2016-06-15


ONDERSTEUNINGSNET Lokeren van start

Alderande, De Hagewinde/meerderjarigen, De Sperwer en Emiliani bundelen de krachten in een nauw samenwerkingsverband, het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren. Meerderjarigen met een (vermoeden van) beperking die ondersteuning zoeken, kunnen, dankzij deze samenwerking, voortaan terecht bij een centraal aanmeldpunt, in het Sociaal Huis van Lokeren. Daar zal het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren samen met de persoon zoeken welke ondersteuning een antwoord kan zijn op zijn noden en wensen. Het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren organiseert enkele info-sessies en open-deur-momenten voor professionelen uit alle betrokken sectoren, op 11 en 19 mei. Meer weten? Klik hier.

 

Gepost op 2016-05-06

 

Vooraankondiging: Lancering VoedSaam

VoedSaam wil logistieke ondersteuning bieden aan organisaties die voedselhulp organiseren voor Wase kwetsbare gezinnen. In juni, wordt VoedSaam vzw eindelijk een feit en kan het centraal voedseldepot (te Temse) haar deuren open. Wilt u meer weten over VoedSaam, dan heten we u graag welkom op de officiële lancering van VoedSaam en de opening van haar centraal voedseldepot. Dit vindt plaats op donderdag 16 juni om 11u, te Temse. Een officiële uitnodiging volgt later nog. Voor meer info over VoedSaam.

 

Gepost op 2016-05-06


Maatwerk on-hold

Op 1 april 2015 ging het lang verwachte maatwerkdecreet van kracht. Het nieuwe decreet beoogde één kader voor de toenmalige beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven waarbij de professionele inschakeling van doelgroepwerknemers voortaan zou gebeuren op basis van hun individuele noden. Nog voor de maatwerk-bedrijven op kruissnelheid konden komen, is het decreet tot nader orde geschorst door de Raad van State. Met ingang van 8 februari 2016 geldt de oude reglementering opnieuw. Later dit jaar zal de Raad van State het dossier ten gronde beoordelen en zijn standpunt kenbaar maken. Hoe het decreet evolueert, kan je hier volgen.  

 

Gepost op 2016-05-06


Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding 

De gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding biedt een veilige plek waar nabestaanden, onder begeleiding van een professionele hulpverlener en een nabestaande, elkaar ontmoeten, gevoelens kunnen uiten en delen, steun krijgen en geven.. . Voor meer info, bekijk de folder

 

Gepost op 2016-04-06 


Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – Rapport Kinderarmoede 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen interviewde het laatste werkjaar tal van gezinnen in armoede over hun kijk op kinderarmoede. Deze interviews zijn nu verwerkt in een het rapport ‘Kansarm maar niet kansloos Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen’. Lees het hier.

 

Gepost op 2016-04-06 


Tom: Traject op Maat

www.trajectopmaat.be is een website die hapklare activiteiten en materiaal bieden aan  professionele begeleiders en/of ouders in het omgaan met storend gedrag bij kinderen. Het omvat een theoretisch kader, dat aspecten behandelt zoals ‘hoe zorg ik ervoor dat er (opnieuw) een leuke klassfeer heerst of dat het thuis (opnieuw) leuk is’ of ‘hoe straf ik op een efficiënte manier’… Daarnaast biedt het ook activiteiten zodat je onmiddellijk aan de slag kan met het Traject op Maat. TOM is een initiatief van het Huis van het Kind Sint-Niklaas, gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Gepost op 2016-04-06 


De Opvoedingslijn zoekt nieuwe vrijwilligers

Ben je geboeid door opvoeding en wil je ouders met vragen een luisterend oor bieden? Word dan vrijwilliger bij de Opvoedingslijn. Je  luistert naar het verhaal van de ouder, ondersteunt en geeft tips om de situatie aan te pakken. Je hebt inzicht in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren, én zin om bij te leren. Je staat open voor ieders kijk op relaties tussen ouders, kinderen en kleinkinderen. Meer info vindt u hier.

 

Gepost op 2016-04-06 


Opvoedingslijn, nu ook voor ouders met vragen over radicalisering

De Opvoedingslijn is een laagdrempelige info- en hulplijn, die ouders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders... helpt met hun vragen over opvoeding. De opvoedingslijn luistert, ondersteunt, informeert of adviseert. Vanaf 15 februari beantwoordt de Opvoedingslijn ook vragen van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. Meer info

 

Gepost 2016-02-19


oostvlaanderen.incijfers.be

'oostvlaanderen.incijfers.be' is een nieuwe, gebruiksvriendelijk tool die lokale besturen, welzijnsactoren en weetgierige burgers de mogelijkheid biedt zelf data op maat omtrent demografie en welzijn, te verzamelen. Wil je een objectieve houvast om beleidsprioriteiten te bepalen maar vind je in de veelheid van cijfers en bronnen je weg niet meer terug? Wil je een bepaalde problematiek in kaart brengen, maar heb je geen idee welke indicatoren je hier best voor gebruikt? Met dit instrument van het Steunpunt Sociale Planning kan u makkelijk zelf aan de slag  om relevante cijferreeksen, tot op statistische sectorniveau, op te zoeken en in tabellen, kaarten of grafieken op te slaan. Zo wordt het opbouwen van een omgevingsanalyse voortaan een pak eenvoudiger!

 

Gepost 2016-02-17


Avondlezingen - Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus

Het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus organiseert ook in 2016 een reeks avondlezingen.
•    21/04: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van verslaafden met psychiatrische comorbiditeit
•    9/06: Cognitieve stoornissen bij alcoholgebruik
•    22/09: Klinische en neurobiologische effecten van jeugdtrauma
•    17 /11: It’s all about the money: de plaats van een daghospitaal in tijden van vermaatschappelijking
De lezingen richten zich tot zorgpartners en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. Meer info

 

Gepost 2016-02-17


Vorming schuldhulpverlening - BudgetInZicht

Het samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Oost-Vlaanderen, regio Waas en Dender, bestaande uit CAW’s, OCMW’s en Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen uit de regio, heeft als doel de kennis van de schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening in de brede samenleving te verhogen. Daarom organiseert het vormingen aan medewerkers van organisaties, die in contact komen met mensen in financiële moeilijkheden. Deelnemers krijgen inzicht in de oorzaken van schulden, leren mensen in financiële moeilijkheden herkennen, kunnen hen correct doorverwijzen naar hulpverlening. Voor meer info, kunt u een kijkje nemen op www.bizoostvlaanderen.be of contact nemen via kimcoornaert@cawoostvlaanderen.be of 03 777 58 20.

 

Gepost 2016-02-17 


Studiedag ‘Omdat je geld telt!

Op 15 maart 2016 is er de studiedag ‘Omdat je geld telt!’ te Mechelen.  Dan worden de resultaten voorgesteld van een onderzoek naar het aanleren en versterken van financiële vaardigheden in groep. Dit onderzoek resulteerde in een draaiboek voor het opzetten en uitvoeren van een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden. Deelnemers krijgen de kans om in de namiddag zelf aan de slag te gaan met dit draaiboek in vier boeiende workshops. Meer info

 

Gepost 2016-02-17 


Vorming Suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders - CGG

"Ouderen vormen een risicogroep voor zelfdoding. Deskundigheidsbevordering van intermediairs is één van de belangrijkste strategieën ter preventie van zelfdoding. Daarom organiseert de suïcidepreventiewerking van de CGG, in samenwerking met de ouderentherapeuten van de Oost-Vlaamse CGG, anderhalve dag vorming met als thema "Suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders". Deze vorming is gericht naar alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken. Inschrijven kan nog! Meer info

 

Gepost 2016-02-17


Brochure / theatervoorstelling ‘Dementie, je staat er niet alleen voor’

Op 7 maart 2016 om 20u00 wordt de nieuwe hulpverleningsbrochure ‘Dementie, je staat er niet alleen voor’ gelanceerd. De brochure is een handige gids met alle hulpverlening voor personen met dementie in zorgregio Waasland. De lancering van de brochure gaat gepaard met een theatervoorstelling van Lieve De Meyer, van verteltheater Arto. De theatervoorstelling vormt een vertaling van de brochure. Meer info vindt u hier. Alle hulp- en zorgverleners én mantelzorgers zijn welkom op deze gratis voorstelling.

 

Gepost 2016-02-17


Actualisatie Sociale Kaart

De sociale kaart is vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Deze vernieuwing vraagt ook een actualisatie van de organisatiefiches. Het RWO Waasland heeft de voorbije maanden een actualisatiemailing verstuurd, waarin organisaties vriendelijk verzocht worden om hun organisatiefiche op de sociale kaart na te kijken en waar nodig aan te passen. Sommige organisaties zijn hiermee al ijverig aan de slag gegaan, waarvoor dank.

Heeft u deze mail nog niet ontvangen? Of vindt u het niet meer terug. Geen nood! U mag dan nog binnenkort een (herinnerings)mail verwachten in uw inbox. Wilt u niet  wachten, dan kunt u altijd op eigen initiatief naar www.desocialekaart.be gaan en uw organisatiefiche nakijken. Wijzigingen kunt u aanbrengen, door u in te loggen en als fichebeheerder de fiche aan te passen of u kunt ook ‘wijzigingen suggereren’. Voor meer info, info@rwowaasland.be of 03/780.52.35.

 

Gepost 2016-01-14


Integraal Woon-zorgcontinuüm ter preventie van uithuiszetting

Welzijnspartners uit de gemeenten Beveren, Temse en Kruibeke ontwikkelden samen, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en onder projectbegeleiding van het RWO Waasland, een bijzonder gamma aan begeleidingsvormen voor sociale huurders, van preventieve woonbegeleiding tot curatieve bemoeizorg. Zo worden woonproblemen bijgestuurd en uithuiszetting vermeden.

Op 9 december vond het presentatiemoment plaats, waar er veel interesse werd getoond voor het project. In het kader hiervan werd er ook een draaiboek en flyer ontwikkeld voor welzijnsactoren en andere medewerkers die in contact komen met sociale huurders en woonproblemen vaststellen. Was u er niet bij, maar wenst u graag meer info, bekijk de PPT-voorstelling (van het presentatiemoment), het persbericht, het draaiboek en de flyer. Draaiboeken en flyers kunnen ook nog gratis aangevraagd worden bij RWO Waasland.

 

Gepost 2016-01-14


VoedSaam - Centraal Voedseldepot Waasland

Interwaas ontwikkelde, i.s.m. het RWO Waasland, VoedSaam, een project dat voedselverspilling en lokale armoede tegengaat. Het stelt zich als doel om lokale vzw’s en/ of OCMW’s te ondersteunen om op een duurzame manier voedseloverschotten te detecteren, transporteren, op te slaan en te distribueren aan lokale kwetsbare gezinnen. Geïnteresseerd in een samenwerking? Klik hier voor meer info.

 

Gepost 2016-01-14


Infomomenten Gezin en Handicap

Gezin en Handicap organiseert in het voorjaar 2016 opnieuw tal van interessante infomomenten in Oost-Vlaanderen. Deze momenten zijn op de eerste plaats bedoeld voor ouders en familie van een kind met een handicap, maar ook andere geïnteresseerden zoals begeleiders, leerkrachten, directeurs, therapeuten,... zijn welkom. Meer info, vindt u hier

 

Gepost 2016-01-14


Nieuw VDAB-dienstverleningsmodel in  regio Sint-Niklaas - Dendermonde

Vanaf januari 2016 start de VDAB met een nieuw dienstverleningsmodel in de regio Sint-Niklaas - Dendermonde, waarin het de focus sterk legt op sectoraal werken. Het model bestaat uit drie belangrijke pijlers, waaronder werkwinkels, servicepunten (=gespecialiseerde sectorale units) en gespecialiseerde diensten. Voor meer info

 

Gepost 2016-01-14


Kortfilm In-C maakt je wegwijs in sociaal ondernemen

Het wereldje van de sociale economie is een ingewikkeld kluwen voor al wie niet met de materie is vertrouwd. Om daarin verandering te brengen, heeft In-C een kortfilm gemaakt waarin Andrea Croonenberghs je al fietsend meeneemt doorheen het Vlaamse sociale economie landschap. 5 werkvormen worden hierin toegelicht, waaronder coöperaties, lokale diensteneconomie, starterslabo, maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Bekijk het hier

 

Gepost 2016-01-14


Nieuwsbrief Sint-Niklaas ‘solidair met vluchtelingen’

De stad Sint-Niklaas heeft een nieuwe nieuwsbrief, genaamd "Solidair met vluchtelingen". Sinds september 2015 heeft Sint-Niklaas 2 opvangcentra van het Rode Kruis op het grondgebied. Die centra bieden samen plaats aan 715 asielzoekers. Met deze nieuwsbrief wil de stad meer informatie bieden over het thema vluchtelingen in Sint-Niklaas. Meer info.

 

Gepost 2016-01-14


www.arbeidszorgjustitie.be

Zoek je arbeidszorg voor een justitiële cliënt? Of wil je een bestaand arbeidszorgtraject van een justitiële cliënt verbeteren? Probeer dan de website www.arbeidszorgjustitie.be als hulpmiddel voor jouw zoektocht uit. Deze site heeft als doel de samenwerking te faciliteren tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners bij de realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie.

 

Gepost 2016-01-14


Kennisplein.be, nieuw online platform

Sinds dit jaar kan iedereen die 'kwetsbare mensen ondersteunt' en op zoek is naar informatie, terecht op een nieuw online platform. Kennisplein.be is dé plek voor praktijkwerkers, hulpverleners, kenniswerkers, begeleiders, ondersteunende professionals, mantelzorgers, ... met relevante en up to date informatie over allerhande thema's, én voor uitwisseling.

 

Gepost 2016-01-14


Sociaal-werk-netwerkt-online.be gelanceerd

Cera en Arteveldehogeschool lanceren www.sociaal-werk-netwerkt-online.be. Deze website bevat concrete tools, kaders en inzichten over professioneel communiceren op sociale netwerksites vanuit sociaal werk en biedt een kritisch positieve kijk op de mogelijkheden en beperkingen van Facebook, Twitter en Linked In, voor en vanuit welzijns- en zorgorganisaties. Op deze wijze hopen Cera en Arteveldehogeschool een bijdrage te leveren aan het constructief en professioneel inzetten van sociale netwerksites in welzijns- en zorgorganisaties.

 

Gepost 2016-01-14


Nieuw: Leernetwerk Gebruikersparticipatie

Plazzo (Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen) lanceert een nieuw aanbod rond gebruikersparticipatie. Via leernetwerken begeleidt Plazzo zorgverstrekkers om gebruikersparticipatie te implementeren in de realiteit van hun eigen organisatie. Interesse in een leernetwerk in jouw organisatie? Neem contact op!

 

Gepost 2015-11-06


Brochure 'Omgaan met Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProblematiek (KOAP)' voor leerkrachten lager onderwijs

1 op 10 kinderen groeit op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol misbruikt. Deze kinderen blijven te vaak een onzichtbare groep. De brochure, gericht naar leerkrachten uit het lager onderwijs, geeft informatie over deze problematiek en biedt handvatten over hoe men deze kinderen kan bereiken en (onder)steunen. Geïnteresseerd in de brochure, neem dan contact op met CGG Waas en Dender via preventietad@cggwaasendender.be.

 

Gepost 2015-11-06


 

Agentschap Integratie en Inburgering - Infolijn asiel & integratie

Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering is gestart met een Infolijn over asiel en migratie. Zowel ambtenaren uit lokale besturen als professionele hulp- en dienstverleners kunnen er terecht met praktische vragen over de integratie van asielzoekers. Heeft u een vraag over de inzet van een sociaal tolk of vertaler, over het wegwijs maken van de asielzoeker in uw gemeente, of wilt u meer weten over het aanbod 'Nederlands' voor anderstaligen? Dan kunt u terecht bij de regionale medewerkers van het Agentschap. Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 

Gepost 2015-11-05


Uitbreiding spreekuur opvoedingsondersteuning in het Waasland

Vorige nieuwsbrief kondigde het RWO Waasland alvast de nieuwe vormingskalender ‘Opvoeden in beeld’ aan. Deze is ontstaan vanuit het Leernetwerk Opvoedingsondersteuning, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Mede dankzij diezelfde samenwerking en steun, kunnen vanaf 1 oktober, naast Sint-Niklaas, Lokeren en Beveren, nu ook Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Temse en Stekene een spreekuur voor ouders met opvoedingsvragen organiseren. Dit spreekuur wordt ingericht door De Keerkring vzw. Ouders kunnen er gratis terecht met al hun vragen en onzekerheden rond de opvoeding van kleuters, pubers en adolescenten. Gesprekken gebeuren steeds na afspraak via Hedwig Van Elsen op het nummer 0496 54 39 28. Meer info over het spreekuur vindt u hier.

 

Gepost 2015-10-02


Ondersteuningstraject voor mantelzorgers

Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen werkten de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen rond een traject emotionele ondersteuning voor mantelzorgers. Tijdens drie bijeenkomsten gaat men binnen dit traject samen op zoek naar wat mantelzorgers kan helpen om de zorg voor een ziek familielid te blijven dragen. Praktische en inhoudelijke informatie kan je terugvinden in de folder regio Sint-Niklaas, regio Dendermonde, regio Lokeren en regio Wetteren. Inschrijven kan bij het CGG in jouw buurt.

 

Gepost 2015-10-02


Groepsaanbod voor Kinderen van Ouders met een Psychische en/of verslavingsProblematiek (KOPP)

In het najaar 2015 organiseert de regionale KOPP-werking van CGG Waas en Dender een aantal groepen voor kinderen, pubers en jongvolwassenen die opgroei(d)en bij een ouder met een psychische en/of verslavingsproblematiek. De nadruk ligt hierbij op het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen. Er is een aanbod voor 8- tot 12-jarigen, voor 12- tot 16-jarigen, voor jongvolwassenen (17-25 jaar). Voor aanmeldingen en/of inlichtingen kan je terecht bij Ben Kwanten en Tineke Bettens op het nummer 078/35 34 35.

 

Gepost 2015-09-01


Familiehulp - Kraamzorgequipe

Mede door het budgetvoorstel gezondheidszorg van de regering om het verblijf in de materniteit na een normale bevalling in te korten zal de vraag naar professionele kraamzorg stijgen. Dit zal des te meer het geval zijn in kwetsbare gezinnen. Daarom heeft de thuiszorgorganisatie Familiehulp polyvalent verzorgenden met veel ervaring in kraamzorg samen gebracht in een aparte kraamzorgequipe die zich exclusief focust op het aanbieden van professionele kraamzorg op maat. Deze equipe is operationeel vanaf september 2015 en wordt geleid en gecoacht door een kraamzorgcoördinator, paramedicus.  Meer informatie nodig, bel gerust naar 03 760 00 60 of mail naar sintniklaas@familiehulp.be

 

Gepost 2015-09-01